Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový koncept vzdělávacích kurzů nutriční péče

13. Květen 2015

Nový koncept vzdělávacích kurzů nutriční péče

Aesculap Akademie výrazně rozšiřuje vzdělávací aktivity v oblasti nutriční péče. Pro letošní rok připravila celou sérii kurzů se zaměřením na specifické oblasti nutriční péče, určených pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Tyto kurzy se vyznačují vysokou odborností i praktickými zkušenostmi všech přednášejících. Dostatečná délka kurzu zajistí účastníkům  odpovídající prostor k prohloubení vědomostí a sdílení zkušeností z oblasti nutriční péče.

Rozvrh kurzů

27. – 29. 5. 2015 
Nutriční a ošetřovatelská péče o pacienty na ARO a JIP
24. – 26. 6. 2015
Nutriční péče v onkologii
29. 9. – 3. 10. 2015
Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných 1. část
2. 11. – 4. 11. 2015 
Nutriční a ošetřovatelská péče o pacienty se stomiemi       
18. 11. – 20. 11. 2015
Nutriční a ošetřovatelská péče o seniory   
30. 11. – 4. 12. 2015
Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných 2. část
On-line přihlášky a další důležité informace naleznete na  www.aesculap-akademie.cz.

Kurzy se budou konat v novém Pavilonu B. Braun Dialog,  který  bude slavnostně otevřen 20. května a bude mimo jiné prvním vlastním multifunkčním vzdělávacím centrem Aesculap Akademie v České republice. Vedoucím kurzů a jedním z odborných garantů je nutriční terapeutka a pedagogická pracovnice Jaroslava Marková, která se dlouhá léta věnovala tomuto tématu na Subkatedře výživy v NCO NZO Brno. Požádali jsme ji o krátký rozhovor.

 

Vzdělávací kurzy z oblasti nutriční péče, které jste dosud vedla v NCO NZO Brno, nyní nově zastřešuje Aesculap Akademie. Co si od této spolupráce slibujete?

Vzhledem k tomu, že má spolupráce s Národním centrem byla ukončena, jsem s vekou radostí uvítala novou příležitost, abych bych mohla i nadále v tomto oboru celoživotního vzdělávání kontinuálně pokračovat. 

 

Jsou v něčem kurzy pořádané Aesculap Akademií jiné?

Na tuto otázku vám budu moci odpovědět po prvních zkušenostech, které mě teprve čekají. Zatím na mě velký dojem udělalo vaše nové vzdělávací centrum - Pavilon B. Braun Dialog, obzvláště materiální a technické vybavení výukových prostor.

 

Pro koho jsou nutriční kurzy určeny a co mohou účastníci očekávat?

Jak jsem již zmínila, kurzy budou i nadále určeny všem, kteří se o výživu a klinickou nutriční péči zajímají. Tím mám na mysli lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky pracující ve zdravotnických zařízeních lůžkové i ambulantní péče, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v balneologii a neposledně i v zařízeních sociální péče. Vždy se bude jednat o aktuální tematiku v tomto oboru.

 

V čem spatřujete hlavní pozitiva kurzů?

Na to by vám nejlépe odpověděli účastníci vzdělávacích akcí, kteří jimi prošli za posledních deset až jedenáct let, absolvovali všechny kurzy s novou nutriční tematikou a vraceli se i několikrát ročně. Dále absolventky specializačního vzdělávání v oboru „Výživa člověka“, taktéž lékaři-absolventi kurzů „Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných“ nebo kurzů „Klinické výživy“.  Na všech kurzech přednášejí výborní odborníci z praxe, kteří mají  pedagogické zkušenosti, a to je myslím zárukou spokojenosti. 

 

Myslíte si, že současné možnosti celoživotního vzdělávání zdravotníků v oboru výživy jsou s ohledem na aktuální potřeby praxe dostatečné?

Velkou absenci celoživotního vzdělávání spatřuji v oblasti nutriční péče praktických lékařů a také v pediatrii.

 

Chcete něco vzkázat budoucím účastníkům kurzu?

Na budoucí účastníky se těším při dalším setkání, tentokrát v Praze.

Ohodnoťte článek, pokud se vám líbil.
redakce Braunovin
Průměrně: 5 (2 hlasů)

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

„Hoří, hoří, hoří!“ volala zdravotní sestra v dialyzačním středisku B. Braun Avitum, kde v úterý 28. května dvacet figurantů napojených na přístrojích netrpělivě očekávalo příjezd pražských hasičů a záchranky. „Poprvé v historii proběhla evakuace pacientů dialyzačního střediska tzv. metodou EVAZZ, kdy se pacienti rozdělili barevnými páskami do čtyř skupin ohrožení. Cvičení jsme zvládli úspěšně. Nikdo nebyl fiktivně zraněn ani nepřišel o život. Přitom stres byl velmi reálný,“ řekl po cvičení šéf sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.  

30.05.2019
Skupina B. Braun

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika