Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový koncept vzdělávacích kurzů nutriční péče

13. Květen 2015

Nový koncept vzdělávacích kurzů nutriční péče

Aesculap Akademie výrazně rozšiřuje vzdělávací aktivity v oblasti nutriční péče. Pro letošní rok připravila celou sérii kurzů se zaměřením na specifické oblasti nutriční péče, určených pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Tyto kurzy se vyznačují vysokou odborností i praktickými zkušenostmi všech přednášejících. Dostatečná délka kurzu zajistí účastníkům  odpovídající prostor k prohloubení vědomostí a sdílení zkušeností z oblasti nutriční péče.

Rozvrh kurzů

27. – 29. 5. 2015 
Nutriční a ošetřovatelská péče o pacienty na ARO a JIP
24. – 26. 6. 2015
Nutriční péče v onkologii
29. 9. – 3. 10. 2015
Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných 1. část
2. 11. – 4. 11. 2015 
Nutriční a ošetřovatelská péče o pacienty se stomiemi       
18. 11. – 20. 11. 2015
Nutriční a ošetřovatelská péče o seniory   
30. 11. – 4. 12. 2015
Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných 2. část
On-line přihlášky a další důležité informace naleznete na  www.aesculap-akademie.cz.

Kurzy se budou konat v novém Pavilonu B. Braun Dialog,  který  bude slavnostně otevřen 20. května a bude mimo jiné prvním vlastním multifunkčním vzdělávacím centrem Aesculap Akademie v České republice. Vedoucím kurzů a jedním z odborných garantů je nutriční terapeutka a pedagogická pracovnice Jaroslava Marková, která se dlouhá léta věnovala tomuto tématu na Subkatedře výživy v NCO NZO Brno. Požádali jsme ji o krátký rozhovor.

 

Vzdělávací kurzy z oblasti nutriční péče, které jste dosud vedla v NCO NZO Brno, nyní nově zastřešuje Aesculap Akademie. Co si od této spolupráce slibujete?

Vzhledem k tomu, že má spolupráce s Národním centrem byla ukončena, jsem s vekou radostí uvítala novou příležitost, abych bych mohla i nadále v tomto oboru celoživotního vzdělávání kontinuálně pokračovat. 

 

Jsou v něčem kurzy pořádané Aesculap Akademií jiné?

Na tuto otázku vám budu moci odpovědět po prvních zkušenostech, které mě teprve čekají. Zatím na mě velký dojem udělalo vaše nové vzdělávací centrum - Pavilon B. Braun Dialog, obzvláště materiální a technické vybavení výukových prostor.

 

Pro koho jsou nutriční kurzy určeny a co mohou účastníci očekávat?

Jak jsem již zmínila, kurzy budou i nadále určeny všem, kteří se o výživu a klinickou nutriční péči zajímají. Tím mám na mysli lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky pracující ve zdravotnických zařízeních lůžkové i ambulantní péče, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v balneologii a neposledně i v zařízeních sociální péče. Vždy se bude jednat o aktuální tematiku v tomto oboru.

 

V čem spatřujete hlavní pozitiva kurzů?

Na to by vám nejlépe odpověděli účastníci vzdělávacích akcí, kteří jimi prošli za posledních deset až jedenáct let, absolvovali všechny kurzy s novou nutriční tematikou a vraceli se i několikrát ročně. Dále absolventky specializačního vzdělávání v oboru „Výživa člověka“, taktéž lékaři-absolventi kurzů „Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných“ nebo kurzů „Klinické výživy“.  Na všech kurzech přednášejí výborní odborníci z praxe, kteří mají  pedagogické zkušenosti, a to je myslím zárukou spokojenosti. 

 

Myslíte si, že současné možnosti celoživotního vzdělávání zdravotníků v oboru výživy jsou s ohledem na aktuální potřeby praxe dostatečné?

Velkou absenci celoživotního vzdělávání spatřuji v oblasti nutriční péče praktických lékařů a také v pediatrii.

 

Chcete něco vzkázat budoucím účastníkům kurzu?

Na budoucí účastníky se těším při dalším setkání, tentokrát v Praze.

Ohodnoťte článek, pokud se vám líbil.
redakce Braunovin
Průměrně: 5 (2 hlasů)

Čtěte také

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022

V Česku se spouští pilotní verze jedinečného online kurzu „Demence a jak jí porozumět.“ Kurz navazuje na australskou platformu „Understanding dementia“ a řadí se mezi světovou špičku v oblasti online kurzů svého druhu. První kurz bude zahájen 25. října, registrace je otevřena již nyní na webu Aesculap Akademie. Kurz je součástí Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc jehož gestorem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

16.09.2021