Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Nový koncept vzdělávacích kurzů nutriční péče

redakce Braunovin

13. květen 2015

Nutrice Vzdělávání Enterální výživa Parenterální výživa Aesculap Akademie

Aesculap Akademie výrazně rozšiřuje vzdělávací aktivity v oblasti nutriční péče. Pro letošní rok připravila celou sérii kurzů se zaměřením na specifické oblasti nutriční péče, určených pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Tyto kurzy se vyznačují vysokou odborností i praktickými zkušenostmi všech přednášejících. Dostatečná délka kurzu zajistí účastníkům odpovídající prostor k prohloubení vědomostí a sdílení zkušeností z oblasti nutriční péče.

Kurzy se budou konat v novém Pavilonu B. Braun Dialog, který bude slavnostně otevřen 20. května a bude mimo jiné prvním vlastním multifunkčním vzdělávacím centrem Aesculap Akademie v České republice. Vedoucím kurzů a jedním z odborných garantů je nutriční terapeutka a pedagogická pracovnice Jaroslava Marková, která se dlouhá léta věnovala tomuto tématu na Subkatedře výživy v NCO NZO Brno. Požádali jsme ji o krátký rozhovor.

Vzdělávací kurzy z oblasti nutriční péče, které jste dosud vedla v NCO NZO Brno, nyní nově zastřešuje Aesculap Akademie. Co si od této spolupráce slibujete?

Vzhledem k tomu, že má spolupráce s Národním centrem byla ukončena, jsem s vekou radostí uvítala novou příležitost, abych bych mohla i nadále v tomto oboru celoživotního vzdělávání kontinuálně pokračovat.

Jsou v něčem kurzy pořádané Aesculap Akademií jiné?

Na tuto otázku vám budu moci odpovědět po prvních zkušenostech, které mě teprve čekají. Zatím na mě velký dojem udělalo vaše nové vzdělávací centrum - Pavilon B. Braun Dialog, obzvláště materiální a technické vybavení výukových prostor.

Pro koho jsou nutriční kurzy určeny a co mohou účastníci očekávat?

Jak jsem již zmínila, kurzy budou i nadále určeny všem, kteří se o výživu a klinickou nutriční péči zajímají. Tím mám na mysli lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky pracující ve zdravotnických zařízeních lůžkové i ambulantní péče, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v balneologii a neposledně i v zařízeních sociální péče. Vždy se bude jednat o aktuální tematiku v tomto oboru.

V čem spatřujete hlavní pozitiva kurzů?

Na to by vám nejlépe odpověděli účastníci vzdělávacích akcí, kteří jimi prošli za posledních deset až jedenáct let, absolvovali všechny kurzy s novou nutriční tematikou a vraceli se i několikrát ročně. Dále absolventky specializačního vzdělávání v oboru „Výživa člověka“, taktéž lékaři-absolventi kurzů „Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných“ nebo kurzů „Klinické výživy“. Na všech kurzech přednášejí výborní odborníci z praxe, kteří mají pedagogické zkušenosti, a to je myslím zárukou spokojenosti.

Myslíte si, že současné možnosti celoživotního vzdělávání zdravotníků v oboru výživy jsou s ohledem na aktuální potřeby praxe dostatečné?

Velkou absenci celoživotního vzdělávání spatřuji v oblasti nutriční péče praktických lékařů a také v pediatrii.

Chcete něco vzkázat budoucím účastníkům kurzu?

Na budoucí účastníky se těším při dalším setkání, tentokrát v Praze.

 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník