Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie:

Novinky v ortopedii na 15. národním kongresu ČSOT

MUDr. Ondřej Rejda

13. Červenec 2011

15. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) přilákal bezmála 450 lékařů, dvacítku fyzioterapeutů a na dvě stovky sester.

Pokud byste si ve dnech 18.-21. května cestou kolem Top Hotelu Praha zlomili krček stehenní kosti (třeba proto, že by se v Praze 4 zbláznilo počasí a na chodníku se vytvořila ledovka), patrně byste si nemohli vybrat místo s vyšší koncentrací ortopedů, kteří by vám ochotně přispěchali pomoci. Právě ve zmíněném hotelu se totiž konal 15. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT), který přilákal bezmála 450 lékařů, dvacítku fyzioterapeutů a na dvě stovky sester. Ti měli možnost v průběhu tří dnů vyslechnout celkem 167 odborných přednášek.

Na takové akci pochopitelně nemohla chybět ani společnost B. Braun, jejíž zástupci přítomným účastníkům v rámci svého stánku představili novinky z ortopedicko-traumatologického portfolia a využili příležitosti k navázání a prohloubení osobních kontaktů.

Ortopedickou událost roku pořádanou 1. ortopedickou klinikou 1. LF UK a FN Motol slavnostně zahájil prezident kongresu prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., v doprovodu ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., a primátora hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Nemohli chybět ani děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ředitel FN Motol Ing. JUDr. Miloslav Ludvík, MBA, a samozřejmě předseda ČSOT doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., spolu s dalšími předními představiteli ČSOT.

Zahradníčkova cena 2010

Kongresu se zúčastnil také nestor české ortopedie prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc., jenž se mimo roli přednášejícího zhostil také čestné úlohy a předal Zahradníčkovu cenu za rok 2010 vítěznému týmu ve složení V. Džupa, J.  Chmelová, T. Pavelka, P. Obruba, P. Wendsche a P. Šimko za jejich Multicentrickou studii pacientů s poraněním pánve. Druhé místo patřilo týmu I. Landora, P. Vavříka,
D. Jahody, D. Pokorného, S. Popelky a A. Sosny za jejich práci na téma Oválné implantáty
v problematice revizí totálních náhrad kyčelního kloubu. Třetím místem se může pochlubit tým ve složení D. Pokorný, M. Šlouf, J. Dybal, E. Zolotarevová, F. Veselý, D. Jahoda, P. Vavřík, I. Landor,
G. Entlicher a A. Sosna za práci nazvanou Nová metoda kvantifikace otěrových částic UHMWPE v okolí kloubních náhrad.

Odborný program

Samotný kongres v zaplněném sále zahájil právě pan profesor Čech přednáškou o historii a vývoji České ortopedické společnosti. Podobný zájem vyvolala také následující přednáška prof. MUDr. Michaela Nerlicha, traumatologického specialisty z fakultní nemocnice v německém Regensburgu, který posluchače seznámil s novinkami v léčbě dislokovaných zlomenin loketního kloubu.

Poté se již naplno rozběhly přednášky ve všech třech kongresových sálech. V sále Praha byla dopolední sekce věnována problematice periprotetických zlomenin, přičemž na toto téma zde diskutovali přední odborníci z Čech i kolegové z Velké Británie, Rakouska, Itálie či Německa. Odpolední hodiny pak patřily novým technikám a implantátům v traumatologii. V kongresovém sálu č. 2 se osazenstvo celý den věnovalo široké problematice ortopedických infektů a sál 3 patřil dětským ortopedům a ortopedickým onkochirurgům. V závěru prvního dne mohli účastníci kongresu vstřebávat nové poznatky na večerní společenské akci ve velmi příjemném prostředí Petřínských teras. Někteří se na pozadí hudebního podkresu kochali dokonalým výhledem na Prahu, jiní během rautu nad sklenkou dobrého pití zaníceně pokračovali v odborných debatách.

Druhý den by si na své přišli zejména v sále Praha nejen ortopedi, ale i lingvisté. K problematice aloplastik se tam totiž vyjadřovali odborníci z Čech, Slovenska, Itálie, Rakouska, Španělska
i Německa, a tak mělo přítomné auditorium možnost vyslechnout celou řadu osobitých anglických dialektů.

V kongresovém sále č. 2 se mezitím probíraly ortopedické
a traumatologické operace na horní končetině a sál č. 3 byl věnován sesterské sekci, již slavnostně zahájila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice v Motole Praha Mgr. J. Nováková. Celý den uzavřel povedený galavečer v prostorách pozdně barokního zámku Štiřín.

Kongres v průběhu sobotního dopoledne zakončily přednášky k problematice chirurgie nohy a hlezna
a téma artroskopie v jednodenní chirurgii. Celá akce si díky perfektně naplánovanému programu
a bezchybně zvládnuté organizaci zaslouží jedině pozitivní hodnocení, a tak nezbývá, než se již nyní těšit na následující ročník. Doufejme, že plynule naváže stejně profesionální úrovní, ačkoli laťka je rozhodně vysoko.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník