Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Noví držitelé cen Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví

Ing. Lucie Kocourková

30. červen 2023

Aesculap Akademie Vzdělávání

Udílení Cen Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví probíhá jen jednou za dva roky a vždy ji získávají dva laureáti – zpravidla jeden lékař a jeden zástupce nelékařských zdravotnických profesí.

Mezi lékaři byl letos takto oceněn prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Stál u zrodu v kontextu střední a východní Evropy unikátní instituce – Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Potřeba simulační výuky je v českém zdravotnictví obrovská a zatím z velké části nenaplněná. Nemá smysl, aby takto zaměřená pracoviště spolu soupeřila,“ řekl oceněný lékař profesor Petr Štourač.

Mezi nelékařskými zdravotnickými profesionály ocenění převzal Mgr. Tomáš Glac, DiS., z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU a FN Ostrava. Ten se zabývá především vzděláváním sester a zdravotnických záchranářů. Je jedním z organizátorů mimořádně úspěšného kongresu Colours of Sepsis a také působí jako transplantační koordinátor. Odbornou veřejnost edukuje o dárcovském programu, a přispívá tak k efektivnímu využití vhodných orgánů. Ve své krátké přednášce mimo jiné ukázal, že simulační medicína se nemusí odehrávat ve speciálním, sofistikovaně vybaveném centru, ale v podstatě kdekoli. „Příprava na nejrůznější náročné situace u nás probíhá v prostředí, kde se kolegové běžně pohybují, a s prostředky, se kterými běžně pracují,“ vyzdvihl vítěz v nelékařské kategorii Tomáš Glac za vzdělávání sester a záchranářů.

 


Ostatně tuto myšlenku intenzivně rozvíjí i Aesculap Akademie. Novinkou v její nabídce je simulace in situ, kdy lektoři přijíždí na dané pracoviště klienta. Takové školení se letos konalo například v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí
 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník