Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Nově zrekonstruované dialyzační středisko v Olomouci nabízí díky rozšířenému ambulantnímu provozu komplexnější péči

Ing. Lucie Kocourková, redakce Braunovin

12. září 2019

Aktuality B. Braun

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Olomouci prošlo rozsáhlou rekonstrukcí s investicí přes 12 milionů korun. Přestavba dialýzy byla specifická i díky tomu, že probíhala za nepřetržitého provozu. „Mimo modernizace samotné dialýzy jsme zásadním způsobem rozšířili všechny ambulance tak, že nyní můžeme přímo na místě v prostředí zákrokových sálků provádět urologické i chirurgické výkony. Středisko tak nyní poskytuje mnohem komplexnější služby než dříve,“ říká člen vedení Skupiny B. Braun MUDr. Martin Kuncek.

Rozšíření ordinačních hodin i kapacity dialyzačního střediska

Olomoucké středisko B. Braun je umístěno v OC Olomouc City v městské části Řepčín. Přestavba trvala od března 2019 a skončila o prázdninách. Rekonstrukci se podařilo zvládnout takřka za plného provozu. Dialyzační sál byl uzavřen po dobu stavebních úprav pouze na 10 dní. V té době se mimo jiné postavily dvě nové izolace pro pacienty s rizikem přenosu infekce. Kapacita dialyzačního střediska je navýšena na 13 dialyzačních míst, které jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji.

„Za pozitivní krok směrem k pacientům považujeme také rozšíření provozu z původních 3 dnů v týdnu na pěti denní provoz. V blízké budoucnosti půjdeme ještě dál, rozšíříme provoz na 6 dní včetně soboty,“ říká vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Marika Goluchová. Velkým přínosem je také přístup do střediska přímo z parkoviště, pacienti nemusejí procházet nákupním centrem. Bezbariérovost všech prostor je samozřejmostí. Kompletní přestavbou prošlo i technické zázemí střediska včetně elektroinstalací, vzduchotechniky a vodovodních rozvodů.

Dialýza, ambulantní péče i příprava na transplantaci

Kapacita dialyzačního střediska je 13 dialyzačních křesel. O bezmála tři desítky pacientů, kteří chodí na dialýzu třikrát týdně na 4-5 hodin, a takřka tři stovky ambulantních pacientů se stará desetičlenný tým zdravotníků. „Kromě výhodné dostupnosti s možností vlastního parkování, moderního vybavení a vstřícného personálu, je hlavním benefitem pro pacienty především kvalita.

Středisko spadá do sítě 40 dialýz v ČR a SR a zároveň pod křídla nadnárodního koncernu provozujícího dialýzy po celém světě,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Vojanec, šéflékař sítě dialyzačních středisek a odborných ambulancí B. Braun. Dialyzační středisko poskytuje hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální (břišní) dialýzu a zprostředkovává i prázdninové dialýzy. V oblasti transplantací středisko úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Olomouc.

„Aktuálně máme na čekací listině 3 naše pacienty a velmi si ceníme výborné spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc, která transplantace ledvin provádí,“ doplňuje MUDr. Marika Goluchová.

Na čekací listině je i pacientka Marie Majerová

Jednou z pacientek čekající na transplantaci je Marie Majerová, která se dialyzuje půl roku. „Ze začátku jsem dialýzu snášela hodně špatně, ale po měsíci si tělo zvyklo a teď se cítím mnohem lépe. Na transplantaci se nicméně těším a doufám, že bude co nejdříve,“ říká pacientka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Olomouci.

Na transplantaci pacienty připravuje Transplantační centrum FN Olomouc. „Průměrná čekací doba v našem centru na transplantaci ledviny je 7-8 měsíců, tudíž věřím, že paní Majerová se nové ledviny v dohledné době dočká. Naše centrum dělá 25 transplantací ze zemřelých i žijícíh dárců ročně. V letošním roce máme za sebou již 16 transplantací, přičemž se snažíme o nárůst transplantací ledvin ze žijících dárců“, říká Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D., vedoucí Nefrologického oddělení III. Interní kliniky - NRE Fakultní nemocnice Olomouc.

Komplexnější péče pod jednou střechou

Klíčovou částí rekonstrukce byla modernizace ambulance nefrologické, urologické, chirurgické, nutriční, interní i ambulance praktického lékaře. Pacienti mohou nyní navštívit kteroukoliv z těchto ambulancí a řešit své problémy tzv. „pod jednou střechou“, aniž by museli absolvovat složité přejíždění nebo proces objednávek na různých místech. „Za nejdůležitější považuji vybudování dvou zákrokových sálků u urologické a chirurgické ambulance. Za drobnými zákroky už nyní pacienti nemusejí dojíždět jinam,“ říká šéflékař sítě B. Braun MUDr. Vladimír Vojanec.

Urologická ambulance má sálek vybaven mimo jiné cystoskopem, který umožňuje lékaři prohlédnout kamerou vnitřní povrch dutiny močového měchýře a u mužů močové trubice včetně úseku, který prochází prostatou. Chirurgická ambulance zase ihned na místě vyřeší například ošetření defektů u diabetiků. Ve středisku bude mít svou ordinaci také praktický lékař, jehož ordinace poběží i v odpoledním provozu a zaručí krátké objednací lhůty. Další výhodou střediska je umístění interní ambulance a nutriční poradny. „Rozšířením služeb chceme vytvořit větší prostor pro posílení prevence a díky kontinuitě v péči můžeme také efektivněji eliminovat dopady vzájemně provázaných chorob,“ zdůrazňuje primářka Goluchová.


Pacienti mohou díky umístění střediska obchodním centru zkombinovat využití odborných ambulancí například s nákupem potravin či využít jiných služeb OC Olomouc CIty. „Zdravotnické služby umístěné v nákupním centru jsou trendem nejen v Izraeli, odkud tento model přišel, ale již se začíná rozšiřovat i v Evropě,“ uzavírá člen vedení Skupiny B. Braun Martin Kuncek.

Služby a střediska B. Braun v Olomouci

Dialyzační středisko

Dialyzační středisko B. Braun oskytuje hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální (břišní) dialýzu a zprostředkovává i prázdninové dialýzy. V oblasti transplantací olomoucké středisko úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Olomouc.

Nefrologická ambulance

Nefrologické ambulance B. Braun jsou vysoce specializovaná pracoviště, která jsou zaměřena jak na přesnou diagnostiku onemocnění ledvin, tak i na stanovení optimální léčby, případně na komplexní poradenství v případě selhání funkce, vyžadujícím úplnou náhradu funkce ledvin formou hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace.

Urologická ambulance pro děti i dospělé

Urologické ambulance B. Braun poskytují péči jak v případě akutních obtíží (bolestivé močení, pálení či řezání při močení, častější močení, bolesti v oblasti ledvin, apod.), tak u chronických pacientů (pravidelné kontroly u chronických onemocnění prostaty, ledvin, močového měchýře, únik moči, poruchy erekce).

Chirurgická ambulance

Chirurgické ambulance B. Braun poskytují komplexní diagnostickou a terapeutickou péči v případě akutních (úrazy, popáleniny, zlomeniny, tržné a řezné rány) či chronických chirurgických obtíží (onemocnění střev a konečníku, žlučníku, jícnu, odstranění kožních a podkožní lézí, mateřských znamének, onemocnění nehtové ploténky).

Ambulance praktického lékaře

Ambulance všeobecného praktického lékaře B. Braun nabízí primární péči o dospělé pacienty. Poskytuje léčbu akutních i chronických onemocnění, stanovuje CRP. Provádí předoperační vyšetření a díky úzké spolupráci zajišťuje vyšetření i u rizikových skupin, kde je požadováno vyšetření internistou.

Interní ambulance

Interní ambulance B. Braun poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oboru vnitřního lékařství. Nabízí léčebné programy pro nemocné s onemocněním cév, srdce a dalších vnitřních orgánů. Poskytuje řešení pro nemocné s metabolickým syndromem (cukrovka, vysoký tlak, zvýšený cholesterol, obezita).

Nutriční ambulance

Nutriční ambulance B. Braun nabízí diagnostiku a léčbu podvýživy (malnutrice). Poskytuje konzultace stravovacího režimu, dietní rady a v případě indikace předepsání nutriční podpory.

Veškerá léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník