Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Sympozium v netradičním prostředí barokního refektáře

23. Červen 2015

Sympozium v netradičním prostředí barokního refektáře

Barokní refektář dominikásnkého kláštera u sv. Jiljí přivítal na sto hostů

V honosném historickém prostředí Barokního refektáře dominikánského kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském, jehož prostory byly mimo jiné využity pro natáčení slavného filmu Amadeus režiséra Miloše Formana, uspořádala dne 15. dubna 2015 společnost B. Braun Medical s.r.o. sympozium na téma „Tukové emulze vyšší generace a jejich použití v intenzivní péči“. Toto sympozium bylo vyvrcholením několika takto tematicky zaměřených akcí této společnosti po celé České republice.

Ukázka mistrovského umění lékařů 

Jako první v roli předsedajícího vystoupil doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. vedoucí metabolické JIP II. interní kliniky a Centra výživy Thomayerovy nemocnice s prezentací na téma Zkušenosti z centra DPV. Zajímavostí jeho přednášky byla poutavá kazuistika mladé pacientky s abdominální katastrofou a ukázka mistrovského umění lékařů  a současných možností klinické a domácí parenterální výživy se skvělým výsledkem a to včetně využití mobilní pumpy MICREL Mini RythmicTM PN+ u pacientů na domácí parenterální výživě.

Mobilní pumpy jsou i díky nové vyhlášce č. 324/2014 Sb. snadno dostupné, a to i díky zvýšenému počtu bodů u výkonu č. 11512. Konkrétně mobilní pumpy MICREL Mini RythmicTM PN+ již využívá několik pacientů v ČR. Jsou charakteristické svou nízkou hmotností (přibližně 300 g) a extrémní výdrží baterie, což umožňuje pacientům se znova zapojit do aktivního života. Účastnici sympozia si mohli prohlednout mobilní pumpu přímo na místě.

 

Význam a využití tuků v parenterální výživě

Další přednášejícím byl MUDr. František Novák, Ph.D. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, konkrétně IV. interní kliniky – kliniky gastroenterologie a hepatologie, jehož prezentace se věnovala Významu a využití tuků v parenterální výživě z pohledu jejich vývoje a současných možností. Z přednášky zřetelně vyplynulo, že moderní tukové emulze, zejména s obsahem rybího tuku (tzv. omega 3 či n-3) , jsou integrální součástí parenterální výživy (PV). U kriticky nemocných pacientů (zejména trpících sepsí, ARDS a MOF), elektivních chir. pacientů a pravděpodobně i všech ostatních pacientů, kteří jsou na PV, je použití tukových emulzí s vyváženým poměrem  n-6/n-3 PUFA bezpečné a klinicky prospěšné. Tuková emulze Lipoplus 20% s obsahem rybího tuku, která je také  součástí 3-komorových vaků Nutriflexu Omega, je vysoce doporučena u kriticky nemocných pacientů.

 

Lipidy jako zdroj energie ve stresovém metabolismu

Závěrečnou přednášku přednesl prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pan profesor navázal na předřečníka svojí prezentací na téma Tukové emulze vyšší generace a jejich použití v intenzivní péči, ve které vyzdvihnul používání lipidů v parenterální výživě nejen jako nepostradatelného zdroje energie ve stresovém metabolismu, ale i jako nepostradatelných stavebních součástí, tedy složek pro reparaci. Na řadě příkladů z vývoje, výzkumu a lékařské i lidské praxe ukázal na nezbytný vývoj tukových emulzí v souladu s poznáním lékařským, farmaceutickým a výrobním, v neposlední řadě pak vyzdvihl positivní ovlivnění procesů SIRS a CARS provázejících akutní stavy nejnovějšími tukovými emulzemi s obsahem vhodných n-3 mastných kyselin.

 

Sympozium vzbudilo velký zájem všech účastníků a hostů. Přednášejícím patří uznání a dík za vysokou odbornou kvalitu jimi prezentovaných témat v duchu Sharing expertise Aeskulap akademie.

Marie Polášková
Průměrně: 2 (2 hlasů)

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie