Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Neodkládejte bezpečnostně technické kontroly

23. Prosinec 2020

Neodkládejte bezpečnostně technické kontroly

Jak pandemie koronaviru souvisí se servisem zdravotnických přístrojů? Velmi jednoduše. V současné době pracuje většina zdravotnického personálu na maximum a v naprosto nestandardním režimu (přesuny směn, přesuny mezi odděleními, přestavěná oddělení pro péči o covid pozitivní pacienty, diskomfort spojený s používáním ochranných pracovních pomůcek). V této době vysokého pracovního vytížení roste i riziko chyby obsluhy nebo poruchy zdravotnického přístroje.

Všichni se spoléhají na to, že technika funguje, jak má. Právě z toho důvodu bychom měli technice věnovat zvýšenou pozornost, aby její uživatelé (pacienti i personál) byli v bezpečí. Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal 21. října prohlášení o moratoriu na provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) podle § 65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Na rozdíl od prohlášení SÚKLu z první vlny coronaviru ze dne 19. 3., které akceptovalo odložení BTK o tři měsíce během stavu nouze (prohlášení bylo následně aktualizováno s termínem platnosti do 30. 6.), je toto podzimní prohlášení bez časového omezení a s akceptací odložení BTK na dobu šesti měsíců. Toto prohlášení, které má za cíl ulehčit technickému personálu lépe zvládat zvýšenou zátěž, však může paradoxně situaci se zdravotnickými prostředky zhoršit. 

Toto moratorium na BTK lze jistě po omezenou dobu akceptovat u specifických zdravotnických přístrojových celků, které vlivem nastalé situace nelze odstavit z provozu nebo se staly díky covidovým opatřením servisu nepřístupnými. Je však diskutabilní, nakolik je smysluplné odkládat BTK u řady „jednodušších“ přístrojů, které jsou často zastoupeny u poskytovatelů zdravotní péče ve velkém množství. Typickým příkladem může být infuzní technika, plicní ventilátory, pacientské monitory a další. Tyto přístroje díky své mobilitě a zvýšenému využití značně trpí a měly by být kontrolovány o to častěji. Jak vyplývá z aktuální situace, technický management zdravotnických zařízení nebyl tak silně zasažen nákazou coronaviru jako zdravotníci v první linii. Není tedy důvod BTK přístrojů, které jsou nyní v enormní zátěži, odkládat. Lze navíc předpokládat, že po zvládnutí druhé vlny coronaviru a odvolání moratoria bude během dvou měsíců deklarovaných v prohlášení na doplnění BTK určitý přetlak požadavků a ne vše se podaří včas realizovat. 

Rádi bychom proto apelovali na naše zákazníky s tím, aby neodkládali provádění BTK na poslední chvíli, a tam, kde je to možné, nechali provést BTK v řádném termínu. Ušetří si tím stres a riziko sankce v době ukončení moratoria na BTK. Naši technici mají za sebou bohatou zkušenost s prací na pracovištích se zvýšeným rizikem nákazy, včetně servisních zásahů na přístrojích, na nichž jsou covid pozitivní pacienti připojení nebo které u nich byly použity. Pro zajištění své bezpečnosti i bezpečnosti pacientů a personálu nemocnic jsou naši technici vybaveni ochrannými pomůckami té nejvyšší kvality, včetně respirátorů třídy FFP3 a ochranných štítů. Naše servisní centrum je připraveno vám s realizací BTK našich produktů pomoci i v této složité době. Neváhejte nás proto kontaktovat.
 

Ing. Tomáš Vápeník
vedoucí servisního centra Avitum B. Braun Medical s.r.o.
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Téměř každý zdravotnický prostředek, stejně tak jako přístroje denní potřeby, občas potřebuje servisní zásah. Může se jednat o pravidelnou technickou údržbu, kdy jsou měněny opotřebené mechanické díly nebo těsnicí materiál. To můžeme přirovnat například k výměně olejového nebo pylového filtru u vašeho auta nebo se může jednat o komplexní opravy přístroje z důvodu jeho poškození při manipulaci s ním, při nesprávném používání a údržbě nebo z důvodu nespecifikované závady. Ptáte se na to, jak probíhá proces u servisu zdravotní techniky? O tom nám vyprávěl manažer technologické a servisní sekce B. Braun Medical Ing. Richard Grünes, Ph.D.

30.10.2020
Servis

Infuzní technika spadá do třídy rizika II b, a právě proto podle zákona České republiky o zdravotních prostředcích musí být veškerý obsluhující personál vyškolen výrobcem nebo autorizovanou osobou. Kvalitně proškolený personál, v tomto případě nad rámec dané legislativy, může zásadně zlepšit fungování zdravotnického zařízení. „Certifikovaní technici Skupiny B. Braun kromě povinné úvodní instruktáže poskytují i nadstavbová specializovaná odborná školení a přednášky, díky nimž je možné předcházet velké míře uživatelských nejasností,“ komentuje manažer technologické a servisní sekce Ing. Richard Grünes, Ph.D.

14.07.2020
Servis