Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Neodkládejte bezpečnostně technické kontroly

Ing. Tomáš Vápeník

23. prosinec 2020

Servisní služby

Jak pandemie koronaviru souvisí se servisem zdravotnických přístrojů? Velmi jednoduše. V současné době pracuje většina zdravotnického personálu na maximum a v naprosto nestandardním režimu (přesuny směn, přesuny mezi odděleními, přestavěná oddělení pro péči o covid pozitivní pacienty, diskomfort spojený s používáním ochranných pracovních pomůcek). V této době vysokého pracovního vytížení roste i riziko chyby obsluhy nebo poruchy zdravotnického přístroje.

Všichni se spoléhají na to, že technika funguje, jak má. Právě z toho důvodu bychom měli technice věnovat zvýšenou pozornost, aby její uživatelé (pacienti i personál) byli v bezpečí. Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal 21. října prohlášení o moratoriu na provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) podle § 65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Na rozdíl od prohlášení SÚKLu z první vlny coronaviru ze dne 19. 3., které akceptovalo odložení BTK o tři měsíce během stavu nouze (prohlášení bylo následně aktualizováno s termínem platnosti do 30. 6.), je toto podzimní prohlášení bez časového omezení a s akceptací odložení BTK na dobu šesti měsíců. Toto prohlášení, které má za cíl ulehčit technickému personálu lépe zvládat zvýšenou zátěž, však může paradoxně situaci se zdravotnickými prostředky zhoršit.

Toto moratorium na BTK lze jistě po omezenou dobu akceptovat u specifických zdravotnických přístrojových celků, které vlivem nastalé situace nelze odstavit z provozu nebo se staly díky covidovým opatřením servisu nepřístupnými. Je však diskutabilní, nakolik je smysluplné odkládat BTK u řady „jednodušších“ přístrojů, které jsou často zastoupeny u poskytovatelů zdravotní péče ve velkém množství. Typickým příkladem může být infuzní technika, plicní ventilátory, pacientské monitory a další. Tyto přístroje díky své mobilitě a zvýšenému využití značně trpí a měly by být kontrolovány o to častěji. Jak vyplývá z aktuální situace, technický management zdravotnických zařízení nebyl tak silně zasažen nákazou coronaviru jako zdravotníci v první linii. Není tedy důvod BTK přístrojů, které jsou nyní v enormní zátěži, odkládat. Lze navíc předpokládat, že po zvládnutí druhé vlny coronaviru a odvolání moratoria bude během dvou měsíců deklarovaných v prohlášení na doplnění BTK určitý přetlak požadavků a ne vše se podaří včas realizovat.

Rádi bychom proto apelovali na naše zákazníky s tím, aby neodkládali provádění BTK na poslední chvíli, a tam, kde je to možné, nechali provést BTK v řádném termínu. Ušetří si tím stres a riziko sankce v době ukončení moratoria na BTK. Naši technici mají za sebou bohatou zkušenost s prací na pracovištích se zvýšeným rizikem nákazy, včetně servisních zásahů na přístrojích, na nichž jsou covid pozitivní pacienti připojení nebo které u nich byly použity. Pro zajištění své bezpečnosti i bezpečnosti pacientů a personálu nemocnic jsou naši technici vybaveni ochrannými pomůckami té nejvyšší kvality, včetně respirátorů třídy FFP3 a ochranných štítů. Naše servisní centrum je připraveno vám s realizací BTK našich produktů pomoci i v této složité době. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník