Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nejen slzami, potem a krví trénuje Karel zdravotníky z celého světa

11. Září 2019

Nejen slzami, potem a krví trénuje Karel zdravotníky z celého světa

Přežije Karel?

V Aesculap Akademii nastane ticho a tým zdravotníků připravených do akce se seběhne kolem Karla.

Pacient T. S., 30 let je v rámci plánovaného výkonu uváděn do celkové anestezie, náhle se však jeho stav zhoršuje, zvedá se srdeční frekvence, klesá tlak, je třeba rychle jednat… Tým neváhá ani minutu a začne plánovat Karlovu záchranu, musí se však rychle rozhodnout, musí spolupracovat. Navíc není již mnoho času na opravu. Každé rozhodnutí může být správné, ale i špatné.

Statistiky uvádějí, že například v intenzivní péči se událo 74 % chyb na straně lidského faktoru. „Je to jeden z důvodů, proč vidím v simulačních kurzech budoucnost. Prožitek z kurzu vás bude neustále posouvat dál,“ říká primář anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Michael Stern.

 

Na silulační kurzy a na "herecký život" v bílých pláštích jsme se zeptali několiika lektorů jednotlivých simulačních kurzů Aesculap Akademie, kteří stáli u jejich vzniku a jsou s Akademií spjati už od začátku.

 

MUDr. Tomáš Bačkai

Pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole od roku 2008 na pozici lékaře na Resuscitačním oddělení pro děti. Simulační medicínou se zabývá od roku 2015, absolvoval několik kurzů pro lektory simulační medicíny i se zahraničními lektory (Marcus Rall, MD/InPASS). Rád sportuje, cestuje, má rád sci-fi filmy, nové technologie, zajímá se o vesmír. Simulační medicína ho baví, protože je to zábavná forma výuky. Frekventanti nacvičují v bezpečném prostředí krizové stavy, učí se sebereflexi. Pro lektora je výzvou každý kurz, neboť je jedinečný. Tomáš Bačkai se těší na kolegy z různých koutů republiky, na jejich zkušenosti, práci v teamu a vzájemnou spolupráci. Aesculap Akademie mu poskytuje tvořivé a technicky dokonalé zázemí pro výuku zdravotníků. Stále se snaží kurzy zdokonalovat.

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Klinická farmaceutka Masarykova onkologického ústavu působí v managementu klinických hodnocení ve Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde se zároveň podílí i na výuce farmakologie. Zajímají ji praktické aplikace v oblasti medikačních pochybení a jejich prevence či prevence lékových problémů a racionalizace farmakoterapie. Aesculap Akademii považuje za zdroj inspirace i za skvělou partnerku v realizaci seminářů cílených na výše zmíněnou problematiku. Právě Aesculap Akademie jí poprvé dala příležitost uspořádat simulační kurz.

S celým týmem připravují kurzy zaměřené na úpravu a podávání léčiv. Účastníci je absolvovali převážně v rámci systému celoživotního vzdělávání. V rámci simulační medicíny vnímá Jitka Rychlíčková velký prostor i pro výuku farmakologie samotné. „Myslím si, že získávání praktických zkušeností, kdy můžete opakovaně bez rizika pracovat s žádoucími a nežádoucími účinky léčiv, je pro všechny z nás velkým přínosem a stejně tak i následný rozbor celého procesu,“ říká lektorka simulačních kurzů PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. Každý simulační kurz je v tuto chvíli velká, ale velmi příjemná výzva.

Mgr. Michal Žmolík

V oblasti zdravotní péče pracuje na pozici lektora, supervizora i psychoterapeuta. Na simulační medicíně ho zajímají meze a možnosti vzdělávání formou zážitkového učení a autentické prožitky zdravotníků, které v situacích nácviku umožňují nenahraditelnou reflexi a analýzu pracovních automatismů, které se opakovanými nácviky mohou přetvářet. Spolupráce s Aesculap Akademií je pro něj potěšením, a to především díky otevřenému prostoru a pestrým možnostem, jak profesně růst ve spolupráci se špičkovými lektory Aesculap Akademie. Ti jsou profesními kapacitami jak v urgentní medicíně, tak v oboru simulační medicíny. Michal miluje turistiku, poznávání nových míst i lidí. Má rád hudbu a aktivně strávený volný čas s přáteli a rodinou.

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Pracuje na Vysoké škole zdravotnické, o.p.s., jako vedoucí oboru Zdravotnický záchranář. Má také částečný úvazek jako zdravotnický záchranář a koordinátor vědy a výzkumu ve Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy. Má rád svoji rodinu, divadlo a sport (kajak na divoké vodě a kondiční thaibox). Simulační výuka ho baví, protože ideálně doplňuje základní vzdělávací metody. Osobně ho zajímá simulace s živými pacienty nebo herci. Je přesvědčený, že tak lze zapojit i osoby vůči simulaci nedůvěřivé a pochybující. S Aesculap Akademií spolupracuje, protože má díky její podpoře možnost společně zlepšovat podmínky českého ošetřovatelství v oblasti prevence rizik.

PhDr. Jana Toufarová

Pracuje jako staniční sestra hemodialyzačního střediska, které je součástí Interní gastroenterologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno. Má ráda kreativitu a ráda rozvíjí a dále posouvá ošetřovatelství. Velmi si cení partnerství sestra – lékař. Vzdělávání se věnuje již několik let a vždy se snažila, aby výuka byla interaktivní. Proto je pro ni simulační medicína srdeční záležitost, která ji velmi oslovila a otevřela jí nové obzory. Obrovský přínos simulační medicíny spatřuje právě v nácvicích reálných situací a v jejich zúročení s přenesením nabytých znalostí do skutečné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků, jejichž nemalou a důležitou součástí je kromě odborných dovedností zásadní komunikace v týmu. Spolupráce s Aesculap Akademií je pro ni velmi přínosná a cení si toho, že reaguje na poptávky a souzní s novými trendy ve zdravotnictví. Ráda se podílí na zavádění těchto nových trendů, v rámci nichž je jí nejbližší bezpečnost personálu a bezpečná infuzní linka.

Mgr. Klára Dvořáková

Odborná garantka Aesculap Akademie se zaměřením na divizi Hospital Care a párová terapeutka. Právě tyto zkušenosti z psychoterapie často aplikuje a využívá během debriefingů na kurzech simulační medicíny. Simulační medicíně se věnuje již čtyři roky a stále ji tato forma výuky baví a překvapuje. „Každý kurz je jedinečný, protože ho spoluvytvářejí jak lektoři, tak i naši frekventanti. Vedle simulátoru Karla, který mě mnohé naučil, a přípravy kurzů se nejvíce zajímám o lidi, kteří k nám přicházejí.

Jejich odvaha zkusit si něco nového, zažít krizi a mluvit o tom s námi je pro mě velkou odměnou,“ vypráví Klára. Simulační medicína má podle ní i jedinečné kouzlo ve vzájemném prožívání krizových situací, týmové spolupráci a celkovém pohledu na chybování nejen v průběhu jednotlivých simulací. „Velmi si vážím kolegů, se kterými mám možnost spolupracovat. Jsou pro mě inspirací a zdrojem radosti. Aesculap Akademie pro mě znamená zázemí, podporu, inspiraci, radost a velké přátelství. Jsem za tuto příležitost velmi vděčná a těším se na všechny naše nadcházející kurzy,“ doplňuje Klára.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie