Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nejen slzami, potem a krví trénuje Karel zdravotníky z celého světa

11. Září 2019

Nejen slzami, potem a krví trénuje Karel zdravotníky z celého světa

Přežije Karel?

V Aesculap Akademii nastane ticho a tým zdravotníků připravených do akce se seběhne kolem Karla.

Pacient T. S., 30 let je v rámci plánovaného výkonu uváděn do celkové anestezie, náhle se však jeho stav zhoršuje, zvedá se srdeční frekvence, klesá tlak, je třeba rychle jednat… Tým neváhá ani minutu a začne plánovat Karlovu záchranu, musí se však rychle rozhodnout, musí spolupracovat. Navíc není již mnoho času na opravu. Každé rozhodnutí může být správné, ale i špatné.

Statistiky uvádějí, že například v intenzivní péči se událo 74 % chyb na straně lidského faktoru. „Je to jeden z důvodů, proč vidím v simulačních kurzech budoucnost. Prožitek z kurzu vás bude neustále posouvat dál,“ říká primář anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. Michael Stern.

 

Na silulační kurzy a na "herecký život" v bílých pláštích jsme se zeptali několiika lektorů jednotlivých simulačních kurzů Aesculap Akademie, kteří stáli u jejich vzniku a jsou s Akademií spjati už od začátku.

 

MUDr. Tomáš Bačkai

Pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole od roku 2008 na pozici lékaře na Resuscitačním oddělení pro děti. Simulační medicínou se zabývá od roku 2015, absolvoval několik kurzů pro lektory simulační medicíny i se zahraničními lektory (Marcus Rall, MD/InPASS). Rád sportuje, cestuje, má rád sci-fi filmy, nové technologie, zajímá se o vesmír. Simulační medicína ho baví, protože je to zábavná forma výuky. Frekventanti nacvičují v bezpečném prostředí krizové stavy, učí se sebereflexi. Pro lektora je výzvou každý kurz, neboť je jedinečný. Tomáš Bačkai se těší na kolegy z různých koutů republiky, na jejich zkušenosti, práci v teamu a vzájemnou spolupráci. Aesculap Akademie mu poskytuje tvořivé a technicky dokonalé zázemí pro výuku zdravotníků. Stále se snaží kurzy zdokonalovat.

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Klinická farmaceutka Masarykova onkologického ústavu působí v managementu klinických hodnocení ve Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde se zároveň podílí i na výuce farmakologie. Zajímají ji praktické aplikace v oblasti medikačních pochybení a jejich prevence či prevence lékových problémů a racionalizace farmakoterapie. Aesculap Akademii považuje za zdroj inspirace i za skvělou partnerku v realizaci seminářů cílených na výše zmíněnou problematiku. Právě Aesculap Akademie jí poprvé dala příležitost uspořádat simulační kurz.

S celým týmem připravují kurzy zaměřené na úpravu a podávání léčiv. Účastníci je absolvovali převážně v rámci systému celoživotního vzdělávání. V rámci simulační medicíny vnímá Jitka Rychlíčková velký prostor i pro výuku farmakologie samotné. „Myslím si, že získávání praktických zkušeností, kdy můžete opakovaně bez rizika pracovat s žádoucími a nežádoucími účinky léčiv, je pro všechny z nás velkým přínosem a stejně tak i následný rozbor celého procesu,“ říká lektorka simulačních kurzů PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. Každý simulační kurz je v tuto chvíli velká, ale velmi příjemná výzva.

Mgr. Michal Žmolík

V oblasti zdravotní péče pracuje na pozici lektora, supervizora i psychoterapeuta. Na simulační medicíně ho zajímají meze a možnosti vzdělávání formou zážitkového učení a autentické prožitky zdravotníků, které v situacích nácviku umožňují nenahraditelnou reflexi a analýzu pracovních automatismů, které se opakovanými nácviky mohou přetvářet. Spolupráce s Aesculap Akademií je pro něj potěšením, a to především díky otevřenému prostoru a pestrým možnostem, jak profesně růst ve spolupráci se špičkovými lektory Aesculap Akademie. Ti jsou profesními kapacitami jak v urgentní medicíně, tak v oboru simulační medicíny. Michal miluje turistiku, poznávání nových míst i lidí. Má rád hudbu a aktivně strávený volný čas s přáteli a rodinou.

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Pracuje na Vysoké škole zdravotnické, o.p.s., jako vedoucí oboru Zdravotnický záchranář. Má také částečný úvazek jako zdravotnický záchranář a koordinátor vědy a výzkumu ve Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy. Má rád svoji rodinu, divadlo a sport (kajak na divoké vodě a kondiční thaibox). Simulační výuka ho baví, protože ideálně doplňuje základní vzdělávací metody. Osobně ho zajímá simulace s živými pacienty nebo herci. Je přesvědčený, že tak lze zapojit i osoby vůči simulaci nedůvěřivé a pochybující. S Aesculap Akademií spolupracuje, protože má díky její podpoře možnost společně zlepšovat podmínky českého ošetřovatelství v oblasti prevence rizik.

PhDr. Jana Toufarová

Pracuje jako staniční sestra hemodialyzačního střediska, které je součástí Interní gastroenterologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno. Má ráda kreativitu a ráda rozvíjí a dále posouvá ošetřovatelství. Velmi si cení partnerství sestra – lékař. Vzdělávání se věnuje již několik let a vždy se snažila, aby výuka byla interaktivní. Proto je pro ni simulační medicína srdeční záležitost, která ji velmi oslovila a otevřela jí nové obzory. Obrovský přínos simulační medicíny spatřuje právě v nácvicích reálných situací a v jejich zúročení s přenesením nabytých znalostí do skutečné praxe nelékařských zdravotnických pracovníků, jejichž nemalou a důležitou součástí je kromě odborných dovedností zásadní komunikace v týmu. Spolupráce s Aesculap Akademií je pro ni velmi přínosná a cení si toho, že reaguje na poptávky a souzní s novými trendy ve zdravotnictví. Ráda se podílí na zavádění těchto nových trendů, v rámci nichž je jí nejbližší bezpečnost personálu a bezpečná infuzní linka.

Mgr. Klára Dvořáková

Odborná garantka Aesculap Akademie se zaměřením na divizi Hospital Care a párová terapeutka. Právě tyto zkušenosti z psychoterapie často aplikuje a využívá během debriefingů na kurzech simulační medicíny. Simulační medicíně se věnuje již čtyři roky a stále ji tato forma výuky baví a překvapuje. „Každý kurz je jedinečný, protože ho spoluvytvářejí jak lektoři, tak i naši frekventanti. Vedle simulátoru Karla, který mě mnohé naučil, a přípravy kurzů se nejvíce zajímám o lidi, kteří k nám přicházejí.

Jejich odvaha zkusit si něco nového, zažít krizi a mluvit o tom s námi je pro mě velkou odměnou,“ vypráví Klára. Simulační medicína má podle ní i jedinečné kouzlo ve vzájemném prožívání krizových situací, týmové spolupráci a celkovém pohledu na chybování nejen v průběhu jednotlivých simulací. „Velmi si vážím kolegů, se kterými mám možnost spolupracovat. Jsou pro mě inspirací a zdrojem radosti. Aesculap Akademie pro mě znamená zázemí, podporu, inspiraci, radost a velké přátelství. Jsem za tuto příležitost velmi vděčná a těším se na všechny naše nadcházející kurzy,“ doplňuje Klára.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Jak založit fungující ERAS tým (Enhanced Recovery After Surgery), jaká je role sestry, chirurga, anesteziologa v konceptu ERAS a jaká je správná výživa u velkého chirurgického výkonu – to byla ústřední témata lednového on-line sympozia, které uspořádala Aesculap Akademie společně s Fakultní nemocnicí Brno v návaznosti na několikaletý kolorektální projekt.

11.03.2021
Aesculap Akademie

Žijeme v nelehké době. Řada zdravotníků je dlouhodobě pod vysokým tlakem a mohou trpět syndromem vyhoření. Proto vám přinášíme řadu doporučení a preventivních metod. Je na každém z nás, jak se necháme inspirovat.

11.03.2021
Aesculap Akademie