Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

6. Srpen 2019

Najnovšie staplery pre rýchlejšiu rekonvalescenciu pacienta a skrátenie operačného výkonu

V súčasnosti tvoria staplery neodmysliteľnú a nenahraditeľnú súčasť chirurgického inštrumentária. Na základe mnohých klinických štúdií môžeme konštatovať, že moderné staplery umožňujú rýchle, efektívne a bezpečné vykonanie resekcie a anastomózy na gastrointestinálnom trakte, rovnako ako aj resekciu a uzáver pľúcneho parenchýmu, cievnych štruktúr alebo napríklad resekciu pankreasu. Ich použitie v klinickej praxi nielen uľahčuje prácu chirurga, ale tiež výrazne skracuje operačný čas a zvyšuje spoľahlivosť sutúry aj bezpečnosť chirurgických výkonov. Jasné limity laparoskopie vyúsťujú do hľadania a vývoja nových, lepších a sofistikovanejších technológií a postupov.

Dnešná doba "staplerová"

Napriek zlepšujúcim sa operačným technikám, technickým vymoženostiam a sofistikovanej príprave pacienta je ešte stále priestor na zlepšovanie a vývoj kvality aj v staplerovej technike. Operačný výkon sa tak stáva precíznejším, šetrnejším a bezpečnejším. Najnovšie staplery ELC – endoskopický lineárny cutter a lineárny stapler bez katera – sú produkty vysokej kvality vychádzajúce z požiadaviek miniinvazivity, minimálnej traumatizácie tkaniva a maximálnej výkonnosti, a samozrejme, v prvom rade z pozitívneho výsledku pre pacienta a rýchleho návratu motility tráviacich orgánov.
 

ELC endoskopický lineárny cutter

Stapler je jednorazová zdravotnícka pomôcka, ktorá sa môže použiť u jedného pacienta len raz. Účelom a základnou funkciou je zošitie, hemostáza a zároveň prerezanie tkaniva. Základné využitie endoskopických staplerov je pri operáciách v hrudnej a brušnej dutine. Medzi zákroky v hrudnej dutine zaraďujeme využitie staplerov ELC napríklad pri klinovej resekcii pľúc, lobektómii, pneumonoktómii, pri znížení objemu pľúc a ochoreniach pažeráka. V brušnej dutine sa na žalúdku vykonávajú výkony ako ezofagogastrektómia, Billroth I., Billroth II. a gastrektómia. Pri výkonoch na črevách je možné staplery využiť pri hemikolektómii, kolektómii, LAR. Medzi nové metódy a čoraz častejšie výkony, kde je použitie staplera ELC nevyhnutnosťou, patrí bariatria.

 

Skládá sa z dvoch častí:

Rukoväť je dostupná v troch dĺžkach. Krátka 60 mm, štandardná 160 mm a dlhá bariatrická s dĺžkou 260 mm. Táto flexibilná a na ovládanie jednoduchá rukoväť je vhodná pre všetky typy zásobníkov. Možnosti artikulácie sú v rozmedzí do 45°.

Jednorazová jednotka so zásobníkom Zásobníky sú farebne rozlíšené podľa výšky svoriek. Pred použitím ELC staplera je potrebné vždy zvážiť hrúbku požadovaného resekovaného tkaniva a podľa toho zvoliť typ zásobníka, respektíve podľa výšky svorky, a to 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,2 mm, 4,8 mm a 5 mm, a dĺžky línie svoriek – 30mm, 45 mm, 60 mm. Na každej strane zásobníka sú uložené tri rady striedavo usporiadaných svoriek. Svorky sú vyrobené z titánu a sú podmienečne bezpečné pri MRI technológii.
 

ELC stapler má jedinečný systém dvojúrovňovej kontroly priestoru pri vsunutí tkaniva a jeho rovnomerné rozloženie, čo zaručí konzistentné formovanie, následne uzavretie svoriek a bezpečné prešitie tkaniva. Nástroj je vybavený interným zámkom, ktorý má za úlohu zabrániť opakovaným odpáleniam alebo predčasným nechceným odpáleniam zásobníka.
 

Stapler LS

Jednorazový stapler, ktorý má základné využitie v brušnej a hrudnej chirurgii a urológii. Stapler je určený na resekciu a transsekciu tkanív a ciev hrudnej a brušnej dutiny pri malígnych a benígnych ochoreniach. V zásade len ukladá svorky, zošije a tkanivo neprereže.

 

Skládá sa z dvoch častí:

Rukoväť: k dispozícii sú veľkosti 30 mm, 60 mm a 90 mm. Rukoväť sa mení v závislosti od veľkosti línie svoriek.

Zásobník bez noža: ukladá dva rady svoriek na každej strane. Svorky sú tiež vyrobené z titánu. V portfóliu sú svorky rôznej výšky – 2,5 mm, 3,5 mm, 4,8 mm.
 

Manipulácia s nástrojom je veľmi jednoduchá a zaručuje rozloženie rovnomerného tlaku na tkanivo, spolu s rovnomerným odpálením svoriek. Nástroj slúži predovšetkým na zošitie a hemostázu tkaniva a ciev. Pri každom výkone je potrebné vždy úmerne k hrúbke tkaniva zvážiť správny výber veľkosti svoriek. K dispozícii je aj veľmi jemný cievny stapler.

Sláva Bačinská
divizia AE-CT

Čtěte také

V multifunkční budově B. Braun Omnia ve Slavkově u Brna, ve které se nachází i pobytové zařízení Domov s úsměvem, došlo k významnému zlepšení kvality života klientů.

14.08.2019
Aktuality z B. Braun

Síť odborných ambulancí B. Braun Plus i nadále úspěšně rozšiřuje své působení do dalších krajských měst. Začátkem května převzala společnost B. Braun činnost urologické ambulance v Plzni a v druhé půli května zahájila provoz ambulance hojení ran a stomické poradny v Českých Budějovicích. „Růstu ambulancí B. Braun Plus si nesmírně vážím, a to i proto, že se potvrzuje, nakolik jsou pro naše pacienty potřebné. Jsem rád, že jsme k nim zase o krok blíž,“ říká Luděk Hajský, Nursing & Operations Manager ambulancí B. Braun Plus.

14.08.2019
Aktuality z B. Braun

Cytotoxická léčiva (CL) jsou látky používající se při léčbě nádorových onemocnění, která patří mezi jednu z nejobtížnějších a nejnáročnějších. Cytostatika jsou látky s nebezpečnými vlastnostmi, a proto již i mezinárodní směrnice stanovily normy pro nakládání s cytostatiky zaručující snížení pravděpodobných rizik hrozících v průběhu celého procesu, od přípravy cytostatik v nemocniční lékárně přes jejich aplikaci u lůžka pacienta až do jejich závěrečné likvidace. Dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, mutagenních, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s CL často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu.

06.08.2019
Aktuality z B. Braun