Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. Ivan Bilík

Profesor Vlach dokázal za svoji kariéru pozvednout Ortopedickou kliniku FN Brno a LF MU Brno a českou léčbu páteře na mezinárodní úroveň. Rozpracoval a uvedl do praxe systém screeningu a léčení skolióz a zavedl mnoho nových operačních postupů a metod.

03.07.2012
Rozhovory