Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MUDr. František Novák: Nutriční terapie jde napříč obory

27. Červenec 2016

MUDr. František Novák: Nutriční terapie jde napříč obory

MUDr. František Novák, Ph.D. (na fotce vlevo) na soutěžním stanovišti

Malnutrice způsobená špatně nastavenou nutriční terapií v průběhu hospitalizace je závažný problém, který může vést k prodloužení délky hospitalizace i ohrožení pacienta. Poskytování nutriční podpory by mělo být prováděno cíleně na základně nastaveného nutričního plánu. Správná nutrice pacienta však není dílem jednoho člověka, ale výsledkem komplexní spolupráce týmu lékařů, sester i nutričních terapeutů. Proto Aesculap Akademie koncem května uspořádala unikátní interaktivní kurz Optimální Nutrice pro KAždého (ONKA) aneb Jak by měl vypadat týmový management nutrice ve Vaší nemocnici. Díky velkému zájmu a nadšeným reakcím se jej chystá zopakovat také v listopadu. Kromě odborných přednášek mezi sebou týmy soutěžily v disciplínách, které zahrnovaly jak teoretické kazuistiky, tak praktické dovednosti. U samotného zrodu myšlenky uspořádat interaktivní kurz stál MUDr. František Novák, Ph.D. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Kde se zrodila myšlenka uspořádat nutriční kurz formou soutěže?

 

Se vzdělávacími akcemi, které těží nejen z přednášek lektorů, ale také ze zkušeností účastníků, máme společně s kolegy roky zkušeností. A tak přirozeně vznikla myšlenka, vnést do toho i soutěžní prvek.

 

I s podobnými soutěžemi?

 

Ne, soutěžní prvek jsme zkoušeli poprvé. Byl to takový experiment a musím přiznat, že to také bylo organizačně velmi náročné. Kromě přednášek jsme připravili na první den deset, na druhý den tři stanoviště, ve kterých deset týmů z různých nemocnic z celé České republiky řešilo různé případy týkající se nutriční podpory pacienta.

 

V týmech nejsou jen nutriční terapeuti, ale také doktoři z různých oborů, zdravotní sestry… Proč jste zvali takto rozmanité skupiny?

 

Nutriční terapie je specifická tím, že jde napříč obory.  Já osobně jsem intenzivista, trávím 80 % svého času na intenzivní péči a 20 % na ambulanci domácí nutriční podpory. V rámci Všeobecné fakultní nemocnice jsem zván na různá konzilia, nejčastěji neurologie, chirurgie, hematologie. Takže je vidět, že se nutrice opravdu týká různých oborů a podle toho jsme také připravovali kurz a snažili se vytvořit různé situace.

 

Jaké například?

 

Nutriční péče se v podstatě dá pojímat jako řešení různých případů, tedy kazuistiky, ale také musí mít určité dovednosti. Proto jsme připravili stanoviště týkající se enterální i parenterální výživy, endoskopické pracoviště, simulaci zavádění centrálního žilního katétru, atd. Také máme připravenou kazuistiku edukace pacienta, kterou většinou provádí sestry a musí ji zvládnout během jeho hospitalizace. Musí tedy nejen léčit, ale také předávat informace. Ne každý na to totiž má přirozený talent.

 

Jak se týmům dařilo?

 

Musím říct, že se všem dařilo dobře. Máme šikovné zdravotníky.

Marie Polášková
Průměrně: 4 (1 hlas)

Čtěte také

Kvalitní, moderní a intuitivní infuzní technika je základem pro každou nemocnici a naprosto neodmyslitelnou součástí výbavy na jednotkách intenzivní péče. O zkušenostech z oddělení, kde o životech pacientů často rozhodují i vteřiny, se s námi podělila Bc. Ivana Dvořáčková, staniční sestra z interní jednotky intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Brno. 

28.06.2021

V lékařské terminologii slovo zázrak místo nemá. Přesto se v prostorách pražských nemocnic skloňuje často. A vždy u toho je jediná výjimečná žena – Renata Boháčová.

22.05.2017
Intenzivní péče

Letošnímu ročníku Evropského kongresu lékárníků (The European Association of Hospital Pharmacist), který se konal koncem března v německém Hamburku, dominovalo téma techniky.

10.04.2015
Skupina B. Braun