Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie:

Moravské dny ortopedie a úrazové chirurgie se nesly ve znamení pohybového aparátu

MUDr. Daniel Stareček

12. Květen 2014

Ortopedické kapacity z Moravy, Čech i Slovenska se letošního roku sešly na soutoku řek Moravy a Bystřice v hanácké metropoli, kde proběhl ve dnech 27. - 28. března 2014 již osmý ročník největší ortopedické akce na Moravě.

Kongres se tradičně věnuje více či méně sporným otázkám v ortopedii a traumatologii a je specifický tím, že je založen na velmi rozsáhlé a pestré diskusi v multioborovém duchu, která je vedena v neformální atmosféře. Současně vždy probíhá také sesterská sekce zaměřená na nezbytnou roli sestry na ortopedickém či traumatologickém operačním sále. Významná odborná a společenská událost proběhla v prostorách kongresového centra NH hotelu Olomouc za tradiční podpory Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením prof. MUDr. Jiřího Galla, Ph.D., Traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením doc. MUDr. Igora Čižmáře, Ph.D., Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Přerov pod vedením prim. MUDr. Jiřího Seluckého a Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL.

Diskutovala se témata s mimořádným klinickým významem

Letošní ročník Moravských dnů se nesl ve znamení nestabilit pohybového aparátu. Jedná se o téma s mimořádným klinickým významem vzhledem k počtu provedených operací, nákladům na poskytnutou péči a ztrátám spojeným s dočasnou či trvalou pracovní neschopností. Současně je to téma značně heterogenní. Na jedné straně jsou rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu či stabilizační operace ramenního kloubu, které jsou moderní a stále více diskutované doma i v zahraničí. Na druhé straně je široké spektrum „méně populárních“ poruch, s nimiž si v praxi dokážeme poradit jen obtížně. Kloubní nestabilita je tedy rozhodně dlouhodobě obtížně kompenzovatelným parametrem určujícím funkční kapacitu každého postiženého kloubu. Řečeno slovy organizátorů: „Byla to pro nás výzva, takže jsme se rozhodli dát více prostoru právě těm opomíjeným či méně často diskutovaným nestabilitám.“

V přednáškových sálech lékařské i sesterské sekce zaznělo první den kongresu postupně více než padesát kvalitních a zajímavých sdělení ke zmiňovaným tématům. Následující den byl věnován řízeným diskusním blokům rozšířené problematiky z předchozího dne.

Další odborné diskuse nebo společenské a neformální přátelské rozhovory lékařů probíhaly u více než dvaceti stánků vystavovatelů za přítomnosti jejich obchodních zástupců. Expozice společnosti B. Braun Medical byla tentokrát zaměřena na revizní implantáty určené k výměnám totálních náhrad kolenních a kyčelních kloubů.

Osmý ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie je za námi. Nezbývá než opět pochválit vynikající odbornou úroveň programu, který pro nás organizátoři připravili, a nezapomenutelnou společenskou atmosféru galavečera, jež se určitě nesmazatelně vryla do paměti všech zúčastněných.

Organizátorům děkujeme za vynikající odbornou úroveň programu a již se těšíme na další ročník.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník