Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MonoMax® - nejlepší řešení pro uzávěr břišní stěny

1. Říjen 2009

MonoMax® - nejlepší řešení pro uzávěr břišní stěny

Na začátku září se v Berlíně uskutečnil mezinárodní kongres zabývající se problematikou kýl. Společnost B. Braun zde představila dvě světové premiéry - nové produkty, přímo se týkající diskutované problematiky. Jedním z nich bylo extra dlouhodobě vstřebatelné monofilní syntetické elastické vlákno MonoMax®.

B. Braun: Zlatý standard v šicích materiálech

MonoMax® je na trhu unikátní výrobek, který najde své uplatnění ve všeobecné chirurgii, gynekologii a porodnictví, urologii a cévní chirurgii. Jeho hlavní charakteristikou je elasticita
a prodloužená doba pevnosti a vstřebávání. První výsledky studií naznačují, že MonoMax® se stane tím nejlepším řešením pro uzávěr břišní stěny.

Aby se mohl člověk přirozeně pohybovat, a to dokonce i po vážné operaci, je k tomu zapotřebí důvěry. Důvěry v bezpečnost optimálního uzavření rány a důvěry v šicí materiál, jenž plní svou funkci. Uzavření břišní stěny vyžaduje u všech pacientů dobré znalosti operujícího lékaře a vysoké požadavky na šicí materiál. Nejčastější přístupovou cestu představuje ve viscerální chirurgii laparotomie, u které je
v závěru nezbytné správné uzavření břišní stěny.
V odborném světě chirurgie do dnešního dne neexistuje žádná mezinárodně uznávaná metoda uzavírání břišní stěny. Na jedné a téže klinice se stále ještě provádí několik variant uzávěru. Od jednotlivého uzlového stehu, přes šicí postupy pokračovacími stehy s jednou smyčkou, resp. dvěma smyčkami, po kombinované metody sestávající z jednotlivých stehů a stehů pokračovacích. Prováděné metody jsou většinou založené na dobrých osobních zkušenostech nebo preferencích. Skutečnost, že by jednotný uzávěr měl jako standard obrovský zdravotnický a sociálně-ekonomický význam, je mimo diskusi. Mnohé kliniky jsou navíc vzhledem k aktuální finanční situaci reparací pooperačních kýl v břišní stěně výrazně finančně zatěžovány.      

MonoMax® - první syntetické monofilní vstřebatelné vlákno
s extra dlouhodobou podporou rány a mimořádnou podélnou elasticitou

Koncern B. Braun v rámci své filozofie „Sharing Expertise“ slibuje, že bude rozšiřovat poznatky a bude se podílet na mezioborovém dialogu. Proto vede každodenní dialog
s uživateli šicího materiálu. Během spolupráce v rámci studie INSECT docházelo k výměně zkušeností a byly též definovány požadavky a přání. Se svými stoletými zkušenostmi ve výrobě šicího materiálu se společnost B. Braun chopila tohoto poslání s velkým zájmem a adekvátně zareagovala. Díky vysoké inovační schopnosti oddělení výzkumu a vývoje šicího materiálu a v rámci intenzivní výměny vědeckých poznatků se podařilo nastoupit naprosto novou cestu ve vývoji šicího materiálu.

Odpovědí na požadavky kladené na šicí materiály je MonoMax® - nová generace šicího materiálu
s vynikajícími vlastnostmi.

MonoMax® je první šicí materiál, u kterého tělesné pohyby nepřekročí jeho elastoplastickou hranici. Materiál při extrémním zatížení snadněji zachytává síly, aniž se vlákno zařezává nebo trhá.

MonoMax® vykazuje oproti srovnatelnému šicímu materiálu výrazně vyšší odolnost proti trhání, fyzikálně podporuje břišní stěnu po dobu šesti měsíců a již po třinácti měsících je zcela vstřebán. MonoMax® je monofilní a manipulace s ním je mimořádně pohodlná. Skýtá tak pro uzávěr břišní stěny nové perspektivy.

Vyhovují vůbec dnešní dostupné šicí materiály dynymickým požadavkům na uzávěr břišní stěny? Jaké kvalitativní nároky jsou kladeny na vlákno určené právě pro břišní stěnu?

■ Pro měření sil nezbytných pro vytržení vlákna z fascie je zapotřebí nejvýše šest kilogramů. 
■ Břišní stěna je během procesu hojení vystavena různým zátěžím. Vlákno v ideálním případě přebírá části těchto sil, které přitom vznikají, to znamená, že by mělo vykazovat elastické vlastnosti gumy!
■ Fáze reparace břišní stěny trvá zhruba tři měsíce, kdy je dosaženo 75 % původní odolnosti tkáně. Vlákno by proto mělo k tomuto okamžiku stále ještě vykazovat tržnou sílu (sílu potřebnou k přetržení) nejméně dva kilogramy.

Všechny základní látky, které se v současné době pro šicí materiály na trhu používají, tj. například kyselina glykolová nebo kyselina mléčná, kaprolakton či p-dioxanon, tyto požadavky jako polymery nesplňují, ať již proto, že příliš rychle ztrácejí svou odolnost proti trhání, jsou velmi nepoddajné nebo nejsou dosti elastické. Z teoretických úvah vyplynulo, že těchto vlastností by bylo možné dosáhnout pomocí kyseliny 4-hydroxy-máselné, to znamená látky, která se vyskytuje v lidském těle. Protože požadovaný polymer nebylo možné vyrobit pomocí standardních chemických syntéz, bylo třeba poly
(4-hydroxybutyrát) vyrobit na základě biofermentace. Výsledkem rozsáhlých postupů rozkladu a čištění byl nakonec vysoce čistý a dobře tolerovaný polymer (obr. 1).Obr. 1 Molekulární struktura a biologický rozklad vlákna MonoMax®

V návaznosti na textilní zpracování monofilního vlákna MonoMax® se skutečně projevily vlastnosti, které jsou pro uzávěr fascie po laparotomii žádoucí - například vysoká elasticita při ztrátě tržné síly přizpůsobené hojení břišní stěny. Následovaly rozsáhlé toxikologické a funkční studie. Dílčí výsledek těchto pokusů je uveden na obr. 2. Pevnost držení výrobku MonoMax® činí po devadesáti dnech stále ještě 50 % síly potřebné k přetržení: elastický a tkání výborně snášený materiál je tudíž schopen
podporovat břišní stěnu i v tomto okamžiku.

Obr. 2 Pevnost držení výrobku MonoMax® činí po devadesáti dnech stále ještě 50 % síly potřebné k přetržení

Tuto ztrátu tržné síly, která se přizpůsobuje regeneraci břišní stěny, lze vysvětlit povrchovou erozí, jež nepřetržitě postupuje zvnějšku dovnitř a je ukončena teprve po více než jednom roce.
Test „správné“ elasticity pro MonoMax® se prováděl nejprve na modelech břišní stěny in vitro. MonoMax® byl v rámci dlouhých cyklů vystavován měnícím se silám - v tomto případě od 5 do 20 N. Vlákno přitom nesmělo „téci“ (creep), to znamená, že se nesmělo prodloužit a zůstat v prodloužené délce, a nesmělo se nijak porušit. Aby bylo možné splnit požadavky na dynamiku břišní stěny, zpracovávaly se parametry vlákna s ohledem na optimalizovanou tržnou sílu, elasticitu, pružnost
a bezpečnost uzlů, a než byl MonoMax® klinicky použit v multicentricky zahájené bezpečnostní studii ISSAAC, parametry se znovu ověřovaly v rámci funkčních studií in vivo. Klinické výsledky, které jsou
v současné chvíli k dispozici, vyznívají optimisticky v tom smyslu, že pomocí vlákna MonoMax® by mohl být učiněn další krok k bezpečnému uzávěru břišní stěny, a tím ke snížení míry výskytu pooperačních
kýl vznikajících v jizvách.

Studie INSECT: Více pooperačních kýl stěny břišní, než se očekávalo

Výsledky studie INSECT prováděné centrem SDGC Heidelberg ukazují, že výskyt kýl stěny břišní po operacích
je vyšší, než chirurgové dosud předpokládali. Procentuální poměr výskytu kýl břišní stěny nedokázal však do jednomístných čísel posunout ani pokračovací uzávěr fascie. Výsledky se pohybují v průměru okolo 16 % (maximálně do 25 % na kliniku).
Tento poznatek vedl ke zvýšené citlivosti chirurgů k tématu uzávěru břišní stěny, a to s cílem snížit procentuální výskyt pooperačních kýl stěny břišní.

Výsledky studie INSECT fungovaly v neposlední řadě jako spouštěcí moment pro intenzivní diskuze, které vedly k tomu, že došlo k bližšímu pozorování faktorů ovlivňujících vysokou míru výskytu kýl stěny břišní:
■ Fyziologie a patofyziologie v hojení ran
■ Dynamika stěny břišní
■ Vysoké napětí v břišní stěně
■ Vlastnosti a funkční vlastnosti běžně používaných šicích materiálů

V břišní stěně je díky stehu především tak vysoké napětí, že se tradiční šicí materiály zařezávají. Následkem je poranění tkáně a s nimi spojené nekrózy a masivní odumírání tkáně.
V rámci těchto úvah vyvstala otázka, zda by neexistoval vhodný materiál, který by dynamiku a z ní vyplývající napětí ve fascii po laparotomickém uzávěru dokázal zachytávat jako nějaký tlumič nárazů. Požadavek, jenž
z toho vyplynul, zněl následovně: „Vlastně by bylo zapotřebí pružné vlákno.“

Stránky věnované MonoMaxu® najdete na http://www.bbraunweb.cz/index.cfm?778F7E502A5AE62661431C6F0B70D2E1

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory