Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Listopad 2019

Moderními technologiemi směle na dialyzační péči

Konference Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester a Evropské asociace dialyzační péče (EDTNA/ERCA) se konala na konci září v Praze. Letos se nesla v duchu tématu „Nové postupy v péči o dialyzovaného pacienta – pečujeme společně integrováním moderních technologií“. V souladu s mottem „sharing expertise“, tedy „sdílení zkušeností“, bylo cílem vyměnit si nejen zkušenosti, ale i znalosti a dovednosti spojené s touto péčí.

Nástroj hodnocení malnutrice

Na úvodním plenárním zasedání vystoupil vedoucí ošetřovatelské péče Paul Challinor s prezentací týkající se hodnocení dialyzovaných pacientů z hlediska malnutrice. Identifikoval příčiny a důsledky malnutrice a představil nástroj pro hodnocení výživy Nutrition Tool, který jsme vyvinuli ve spolupráci s EDTNA/ERCA. Jedná se o on-line nástroj, který pomáhá sestrám v hodnocení stavu výživy pacienta a ke zjištění, zda u některého pacienta neexistuje riziko malnutrice. Cílem je, aby se tento nástroj pro hodnocení výživy dostal ke všem zdravotníkům, kteří pečují o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Nástroj by jim měl poskytnout příležitost učit se od odborníků v oblasti malnutrice a měl by také přispět ke zvýšení jejich povědomí o dietetických intervencích, které mohou být pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin přínosem.

 

Šest simulačních workshopů pod taktovkou Aesculap Akademie

V rámci konference pořádala Aesculap Akademie CZ/SK šest simulačních workshopů. „Dva workshopy se týkaly kontroly šíření a prevence infekcí při dialyzační péči, které moderoval pan Paul Challinor. Další dva pod vedením Mgr. Jaroslava Pekary, Ph.D., byly zaměřeny na násilí a agresi v dialyzační péči,“ připomíná odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Ivana Bartáková, MBA. „Kromě výše uvedených proběhly ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie B. Braun Dialog také dva workshopy na téma kritických situací při hemodialyzační léčbě, oba vedl MUDr. Michael Stern, MBA,“ doplňuje Ivana Bartáková.

redakce Braunovin

Čtěte také

Znáte někoho, kdo má sny a tajná přání, které byste mu chtěli pomoci vyplnit? Splnili jste vy sami někomu to, po čem nejvíce toužil? Pokud ano, tak si dokážete představit, jaké to je, když vidíte radost, kterou tím obdarovanému způsobíte.

13.12.2019
Skupina B. Braun

Na konci augusta sa v anglickom Newcastli uskutočnili XXII. svetové hry transplantovaných športovcov 2019. Hier sa zúčastnilo približne dvetisíc športovcov z 59 štátov z celého sveta. Poslaním tejto akcie je propagovať myšlienku darcovstva orgánov. Práve šport dokáže meniť ľudské osudy a človek vďaka nemu posúva svoje limity, častokrát až na hranicu takmer nemožného.

07.11.2019
Skupina B. Braun