Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Moderními technologiemi směle na dialyzační péči

7. Listopad 2019

Moderními technologiemi směle na dialyzační péči

Konference Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester a Evropské asociace dialyzační péče (EDTNA/ERCA) se konala na konci září v Praze. Letos se nesla v duchu tématu „Nové postupy v péči o dialyzovaného pacienta – pečujeme společně integrováním moderních technologií“. V souladu s mottem „sharing expertise“, tedy „sdílení zkušeností“, bylo cílem vyměnit si nejen zkušenosti, ale i znalosti a dovednosti spojené s touto péčí.

Nástroj hodnocení malnutrice

Na úvodním plenárním zasedání vystoupil vedoucí ošetřovatelské péče Paul Challinor s prezentací týkající se hodnocení dialyzovaných pacientů z hlediska malnutrice. Identifikoval příčiny a důsledky malnutrice a představil nástroj pro hodnocení výživy Nutrition Tool, který jsme vyvinuli ve spolupráci s EDTNA/ERCA. Jedná se o on-line nástroj, který pomáhá sestrám v hodnocení stavu výživy pacienta a ke zjištění, zda u některého pacienta neexistuje riziko malnutrice. Cílem je, aby se tento nástroj pro hodnocení výživy dostal ke všem zdravotníkům, kteří pečují o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Nástroj by jim měl poskytnout příležitost učit se od odborníků v oblasti malnutrice a měl by také přispět ke zvýšení jejich povědomí o dietetických intervencích, které mohou být pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin přínosem.

 

Šest simulačních workshopů pod taktovkou Aesculap Akademie

V rámci konference pořádala Aesculap Akademie CZ/SK šest simulačních workshopů. „Dva workshopy se týkaly kontroly šíření a prevence infekcí při dialyzační péči, které moderoval pan Paul Challinor. Další dva pod vedením Mgr. Jaroslava Pekary, Ph.D., byly zaměřeny na násilí a agresi v dialyzační péči,“ připomíná odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Ivana Bartáková, MBA. „Kromě výše uvedených proběhly ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie B. Braun Dialog také dva workshopy na téma kritických situací při hemodialyzační léčbě, oba vedl MUDr. Michael Stern, MBA,“ doplňuje Ivana Bartáková.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví, sociálních služeb, zlepšení dostupnosti zdravotní péče a rozvoj konceptu Digitální pacient v České republice. 

09.12.2021
Skupina B. Braun

Skupina B. Braun CZ/SK navázala v Česku a na Slovensku strategickou spolupráci s jedním z celosvětových lídrů v oblasti mimotělního očišťování krve společností Jafron Biomedical Co., Ltd a stává se tak distributorem portfolia hemoperfuzních kapslí nové generace Jafron.

22.07.2021
Skupina B. Braun

Před pár dny jsme připomněli význam prevence onemocnění ledvin i na televizních obrazovkách. Na Světový den ledvin promluvili naši primáři ve Snídani s Novou a v Událostech České televize o současné situaci kolem očkování dialyzovaných pacientů i vlivu koronaviru na nefrologické pacienty.

17.03.2021
Skupina B. Braun