Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Listopad 2019

Moderními technologiemi směle na dialyzační péči

Konference Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester a Evropské asociace dialyzační péče (EDTNA/ERCA) se konala na konci září v Praze. Letos se nesla v duchu tématu „Nové postupy v péči o dialyzovaného pacienta – pečujeme společně integrováním moderních technologií“. V souladu s mottem „sharing expertise“, tedy „sdílení zkušeností“, bylo cílem vyměnit si nejen zkušenosti, ale i znalosti a dovednosti spojené s touto péčí.

Nástroj hodnocení malnutrice

Na úvodním plenárním zasedání vystoupil vedoucí ošetřovatelské péče Paul Challinor s prezentací týkající se hodnocení dialyzovaných pacientů z hlediska malnutrice. Identifikoval příčiny a důsledky malnutrice a představil nástroj pro hodnocení výživy Nutrition Tool, který jsme vyvinuli ve spolupráci s EDTNA/ERCA. Jedná se o on-line nástroj, který pomáhá sestrám v hodnocení stavu výživy pacienta a ke zjištění, zda u některého pacienta neexistuje riziko malnutrice. Cílem je, aby se tento nástroj pro hodnocení výživy dostal ke všem zdravotníkům, kteří pečují o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. Nástroj by jim měl poskytnout příležitost učit se od odborníků v oblasti malnutrice a měl by také přispět ke zvýšení jejich povědomí o dietetických intervencích, které mohou být pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin přínosem.

 

Šest simulačních workshopů pod taktovkou Aesculap Akademie

V rámci konference pořádala Aesculap Akademie CZ/SK šest simulačních workshopů. „Dva workshopy se týkaly kontroly šíření a prevence infekcí při dialyzační péči, které moderoval pan Paul Challinor. Další dva pod vedením Mgr. Jaroslava Pekary, Ph.D., byly zaměřeny na násilí a agresi v dialyzační péči,“ připomíná odborná garantka Aesculap Akademie Mgr. Ivana Bartáková, MBA. „Kromě výše uvedených proběhly ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie B. Braun Dialog také dva workshopy na téma kritických situací při hemodialyzační léčbě, oba vedl MUDr. Michael Stern, MBA,“ doplňuje Ivana Bartáková.

redakce Braunovin

Čtěte také

Čtyři měsíce působil Radek Doležel jako šéf chirurg na misi v Kábulu v Afghánistánu ve vojenské nemocnici Kaia. „Strašidelná byla čtyřletá dívka, které bohužel americká raketa v jeden okamžik zabila celou rodinu a jí znetvořila obličej,“ vypráví Radek Doležel. Tento příběh je jedním z mnoha, se kterými se nejen čeští chirurgové v Kábulu setkali. Ponořte se s námi do neuvěřitelného vyprávění o hrdinství v bílých pláštích v zemi „nikoho“.

23.12.2019
Skupina B. Braun

Zrekonstruované Národní muzeum ožilo 27. listopadu charitativním večerem. Skupina B. Braun na něm předala Nadaci Dobrý anděl šek v celkové hodnotě 304 600 Kč, jejíž podstatnou část tvořil výtěžek ze vstupného

23.12.2019
Skupina B. Braun