Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Miniinvazivní operace v cévní chirurgii

25. Březen 2014

Miniinvazivní operace v cévní chirurgii

Pod vlivem všeobecné chirurgie dochází k minimalizaci operačních postupů i v cévní chirurgii. Miniinvazivní operační výkony významně redukují pooperační obtíže a umožňují pacientům časnější návrat k běžnému životu.

Důležitý je i příznivý kosmetický efekt, který takový zákrok přináší. Operační výkon plně laparoskopický nebo torakoskopický a robotem asistovaný výkon patří mezi současné možnosti miniinvazivních přístupů i v cévní chirurgii.  Jde o miniinvazivní výkony, které jsou svými vysokými nároky na preciznost a detail provedení v chirurgii řazeny mezi výkony nejvyššího stupně obtížnosti vyžadující zkušenost jak ve všeobecné, cévní, tak i miniinvazivní endoskopické chirurgii. Naše pracoviště pod vedením primáře Doc. MUDr. Petra Štádlera, PhD. v současnosti patří v tomto oboru mezi ta nejvýznamnější na světě a jeho zaměstnanci předávají své zkušenosti a inovované postupy kolegům z mnoha jiných zemí.

 

Pracoviště cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce provedlo od roku 2003 dodnes 565 miniinvazivních endoskopických operací. Co se týče robotických výkonů, s počtem 300 zákroků vykonaných na aortoilickém řečišti se řadí na světovou špičku, a se 100 laparoskopickými výkony patří mezi přední světová pracoviště provádějící tyto zákroky.

 

Do spektra endoskopických výkonů zde prováděných řadíme:
  • torakoskopickou horní hrudní sympatektomii;
  • laparoskopickou bederní sympatektomii;
  • endoskopický odběr safény;
  • endoskopickou operaci perforátorů;
  • laparoskopické tepenné rekonstrukce aortoilické;
  • robotické tepenné rekonstrukce aortoilické;
  • robotické operace aortoilických aneuryzmat;
  • robotické operace okluzí a aneuryzmat viscerálních tepen.

 

Výkony v robotické chirurgii převyšují světová pracoviště

Za celé období bylo provedeno 100 laparoskopických tepenných rekonstrukcí s mortalitou 0 %, pooperační morbiditou 9,4 % a s 1 % časných uzávěrů rekonstrukcí. Souběžně bylo provedeno 300 robotických tepenných rekonstrukcí s mortalitou 0,3 %, pooperační morbiditou 3,4 % a s 0,7 % uzávěrů rekonstrukcí. Výsledky odpovídají celosvětovým souborům v laparoskopii, v robotické chirurgii počty převyšují zbytek světových pracovišť. S dalšími zkušenostmi dochází k modifikaci a zjednodušení operačních postupů, spektrum výkonů a jejich obtížnost zároveň narůstá.

V problematice obliterujícího postižení tepen břišní nebo pánevní oblasti přinášíme operativu zkracující dobu intenzivní péče průměrně na jeden den, hospitalizaci na pět dní a celkový návrat k běžnému životu do tří až čtyř týdnů. Oproti tomu po běžném výkonu z laparotomie je rekonvalescence v průměru dvakrát delší. 

 

Provedli jsme první aortobifemorální bypass s 3D systémem

Na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce byl na začátku tohoto roku proveden jako první v České republice aortobifemorální bypass s pomocí 3D technologie Aesculap Einstein Vision od společnosti B. Braun. Před tímto ojedinělým výkonem byly již v minulém roce pomocí tohoto přístroje provedeny v Nemocnici Na Homolce první  ilikofemorální a jednostranné aortofemorální bypassy. Ve všech případech šlo o operace na velkých tepnách v hloubi těla.

S pomocí 3D technologie dochází ke zkrácení doby operace i ke snížení perioperačních a pooperačních komplikací. Je výrazně zlepšena orientace  a přesnost provedení v tak citlivé oblasti, jako je oblast největší tepny v těle, kde riziko spojené s možností poranění je na těchto kritériích přímo závislé.

Další jasnou výhodou je možnost použití robotického ramene k uchycení kamery, což ulehčuje práci chirurgů, a samozřejmě možnost 3D zobrazení pro celý tým, který se na operaci podílí. Tak je zkrácena reakční doba na jakoukoliv změnu, která by při složitém operačním výkonu mohla nastat a snižuje se tím riziko komplikací.

 

 

 

MUDr. Libor Dvořáček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory