Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Milan Chobola

Defekt v anastomóze (v anglické literatuře označován jako anastomotic leakage) po nízké přední resekci konečníku s totální mezorektální excizí (nejčastěji pro malignitu) je považován za jednu z nejobávanějších pooperačních komplikací. Významně zvyšuje pooperační morbiditu a letalitu, a jak dokládá řada studií, zhoršuje výsledky kurativních resekcí konečníku.

04.11.2013