Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Michaela Lukšová

V souvislosti s realizací zadávacích řízení dochází velmi často k nesprávné aplikaci subdodavatelského vztahu ze strany zadavatele, kdy ze strany zadavatele je výrobce dodávek považován za subdodavatele.

30.05.2014

Jednou ze zásadních změn pro zadavatele i dodavatele, kterou přinesla zatím poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách, tzv. Velká technická novela (dále jen „ZVZ“), je změna ust. § 59 odst. 4 ZVZ - dodatečné prokazování kvalifikace ve vztahu ke lhůtě pro podání nabídek.

13.05.2014

Problematika veřejných zakázek se v posledních letech stala velmi sledovanou oblastí nejen u odborné, ale také laické veřejnosti, a to z toho důvodu, že při jejich zadávání dochází k přerozdělování velkého množství veřejných prostředků.

04.04.2014