Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Malnutrice jako jedna z nejproblematičtějších oblastí

16. Srpen 2018

Malnutrice jako jedna z nejproblematičtějších oblastí

V Českém rozhlase v pořadu Radioporadna se sešli dva odborníci na malnutrici. Jedním z nich byl předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče doc. MUDr. Pavel Těšínský a druhým specialista na výživu MUDr. František Vojík ze společnosti B. Braun.

Debata se týkala tématu malnutrice, tedy podvýživy, a byla výhradně zaměřená na výživu seniorů jak v domácím prostředí, tak i ve zdravotnických zařízeních. Výživu u starších lidí považují oba odborníci za jednu z nejproblematičtějších oblastí. Jak zmínil sám doc. MUDr. Těšínský: „V současné době máme v ČR 3,5 % seniorů nad 85 let, za 5 let to bude 5 % populace.“

Oba specialisté se také vyjádřili k různým druhům diet, které si někteří lidé sami ordinují bez předchozí porady s odborníkem a mohou si tak  zdravotně uškodit. Shodně zdůraznili, že mnohem závažnější než jakákoli forma hubnutí u zdravých lidí je úbytek hmotnosti v době nemoci, tzv. malnutrice spojená s onemocněním či onemocněním podmíněná. „Máme k dispozici data z let 2015 a 2017, kdy se Česká republika zúčastnila evropského průzkumu nazvaného Nutriční den v evropských nemocnicích, do kterého se zapojilo celkem 25 000 hospitalizovaných pacientů. Průzkum ukázal, že třetina pacientů do nemocnice už v malnutrici přichází, a co je ještě víc alarmující, že 40 až 50 % pacientů nemocnici s malnutricí opouští,“ konstatoval doc. MUDr. Pavel Těšínský.

K malnutrici u nemocných a hospitalizovaných často vede vedle nechutenství také skutečnost, že pacient už do nemocnice přichází s nějakým vážným onemocněním a už to ho samo o sobě limituje v příjmu potravy. „Může dojít až k tak závažným komplikacím, k jakým patří septické stavy nebo vysoké horečky, a pacient si tak není schopen klasickým příjmem zajistit svou denní potřebu minerálů, vitaminů a dalších složek. Pak je nutné stravu doplnit o nutričně bohaté a přesně definované potravinové doplňky. Mám na mysli například taková ta pitíčka, která lidé znají,“ vysvětlil MUDr. František Vojík a následně doplnil: „Pokud se pacientův stav i nadále horší a pacient není schopen stravu přijímat perorálně, tedy ústy, pak je možné využít sondu nebo v kritičtějších stavech výživu do žíly.“

V rozhovoru zazněla i řada dalších zajímavých informací týkajících se výživy a malnutrice. 

Celý rozhovor

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

„Suplementace vitaminů, která je nezbytnou součástí nutriční podpory zejména u pacientů v malnutrici, se většinou odvíjí od denního doporučeného množství. Navíc se doporučuje hradit jakékoliv známé nebo předpokládané deficity,“ říká internista a nutricionista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

28.06.2019
Klinická výživa

Správně indikovaný sipping coby nutričně definovaná kompletní výživa snižuje mortalitu, redukuje komplikace, včetně pooperačních, a zlepšuje svalovou hmotu, hlavně u podvyživených a starších pacientů.

02.07.2018
Klinická výživa

Onkologická onemocnění i jejich léčba významně ohrožují výživový stav pacientů, a proto jsou právě onkologicky nemocní zvlášť ohroženi podvýživou. 

12.12.2017
Klinická výživa