Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Kurzy simulační medicíny pro trenéry

Klára Dvořáková

12. prosinec 2023

Aesculap Akademie

Train the Trainer, kurz simulační medicíny pro ty, kteří se už většinou vyskytují na druhé straně, na straně lektorů. Sdílení znalostí a zkušeností napomáhá tomu, abychom mohli plně využít potenciál simulační medicíny. 
 

Ráno vstávám s mírnou nervozitou. Zažila jsem to už několikrát, ale pokaždé je to trochu jiné. Pokaždé jsou jiní lidé. Pokaždé se technicky může něco nepředvídatelného stát. Pokaždé s námi na začátku někdo nesouhlasí. Pokaždé jsme na konci unavení a docela spokojení.

Přicházím před sedmou ráno. Před začátkem se musíme připravit tak, aby pokud možno celý den běžel podle plánu. Po sedmé se potkáme s technikem. Zkoušíme, ověřujeme, připravujeme. Kolem osmé dorazí lektoři. Ladíme noty. V devět startujeme.  

Prohlížím si odvážné účastníky, kteří se nebojí přijít s kůží na trh a stát se znovu účastníkem kurzu, přestože se už většinou vyskytují na druhé straně. Na straně lektorů. Možná mají obavu, ale teď tu sedí a poslouchají, co jsme pro ně přichystali. Na chvilku si přeji, aby už byl konec třetího dne a věděla jsem, že se nám všechno povedlo. Chvilka ticha, nadechnu se.

„Vítejte na kurzu simulační medicíny pro trenéry!“

Tento kurz je navržen pro ty, kteří se chtějí specializovat na výuku a vedení v oblasti simulační medicíny. Během kurzu se zaměřujeme na metody výuky prostřednictvím simulací, praktické dovednosti vedení týmu, zlepšování komunikace ve zdravotnickém prostředí a efektivní využití simulačních prostředků k výuce.  

Velká část kurzu je věnována debriefingu jako procesu, při kterém se účastníci po simulaci sejdou, aby reflektovali, diskutovali a vyhodnocovali to, co se událo. Je to strukturovaná metoda, která dává jednotlivcům nebo týmům zpětnou vazbu a umožňuje analýzu události či situace.

V oblasti zdravotnictví pomáhá debriefing účastníkům sdílet zkušenosti, vyhodnotit, co se naučili, diskutovat o svých pocitech, případných chybách a zlepšeních, která lze v budoucnu uplatnit. Cílem debriefingu je podpora učení se z příležitostí, které se naskytly, a zlepšení výkonnosti jednotlivce nebo týmu. 

Simulační kurz Aesculap Akademie Train the Trainer Simulační kurz Aesculap Akademie Train the Trainer Simulační kurz Aesculap Akademie Train the Trainer Simulační kurz Aesculap Akademie Train the Trainer Simulační kurz Aesculap Akademie Train the Trainer Simulační kurz Aesculap Akademie Train the Trainer - náhled z velícího centra

Rozhovor s účastnicí Train the Trainer, MUDr. Terezou Vafkovou

Znám vás v pozici lektorky simulačních kurzů. Teď se situace obrací a přicházíte do Aesculap Akademie na workshop Train the Trainer. Můžete se prosím krátce představit? Na co se v simulační výuce soustředíte?

Pracuji na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu a zároveň na Ústavu simulační medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který působí v SIMU. V SIMU se věnuju zejména podpoře a rozvoji lektorů. Pro ně nabízíme v současnosti tři různé celodenní kurzy, z nichž se každý zabývá jiným aspektem simulační výuky a výuky dospělých. Kromě toho pracuji i s budoucími studentskými lektory, kteří se připravují na výuku první pomoci v SIMU.  

Jaké to je, sedět na kurzu jako účastník?

Pro mě byla role účastníka připomínkou, v jakém stresu mohou a často jsou účastníci simulačních kurzů. Člověku běží hlavou, že dnes ukáže nejen před ostatními, ale i sám sobě, co všechno neví či nezná… Zároveň to byla ale i úleva, že tentokrát jsem v roli toho, kdo se nechá provázet programem a užije si to, co pro něj připravili jiní, a nebude muset hlídat čas.

Máte za sebou dva dny kurzu, co vám přinesly?  

Přineslo mi to možnost vyslechnout názory a zkušenosti ostatních. Byl prostor diskutovat o tom, jak k různým situacím přistupujeme a proč, z čeho vycházíme. Vždy jsem ráda za možnost nahlédnout do toho, jak je realizovaná simulační výuka jinde. Často totiž řešíme podobné problémy a mnohdy pomůže slyšet, jak se k tomu postavili jinde a co to přineslo.

Jak jste se cítila u své úplně první simulace?

Svou první simulaci jsem zažila po prvním ročníku medicíny a říkala jsem si, co tam proboha budu dělat, vždyť nic nevím. Ale v průběhu dne, když jsme jich absolvovali několik, jsem vnímala, že se díky tomu učím spoustu věcí, které bych nikde nevyčetla, a zároveň věci zkouším v prostředí, kde nemůžu nikomu ublížit a mám možnost probrat, jak je to správně.

Uvědomila jsem si, že díky simulacím můžu spoustu akutních či krizových situací, ze kterých jsem měla respekt, zažít nanečisto a naučit se v nich reagovat a komunikovat, abych si v praxi byla jistější.

Když jsem nastoupila do praxe a řešila jsem poprvé různé nepříjemné situace, např. sdělování špatné zprávy, často mi hlavou proběhlo, kéž bych tohle mohla nejdřív řešit v simulačním centru.

Jak se díváte na metodu debriefingu?

Debriefing je podle mě nejdůležitější fází simulace. Simulace bez debriefingu je zmeškaná příležitost k učení, protože neumožníme, aby proběhla reflexe. Necháme to, co se účastník naučí, náhodě. Navíc nemáme jistotu ani kontrolu nad tím, že se to naučil správně.

V SIMU učíme lektory debriefing podle PEARLS debriefing frameworku, který jsme si vybrali proto, že je velmi flexibilní. Strukturu debriefingu vnímám jako velmi užitečnou zejména u začínajících lektorů, umožňuje jim debriefing rozčlenit a účastníci se v něm lépe orientují.

V čem vidíte přínos kurzu, jako je Train the Trainer?

Myslím, že pro lektory je důležité mít možnost sdílet zkušenosti z výuky a učit se nové lektorské dovednosti. U lékařů i nelékařských pracovníků se předpokládá, že když jsou odborníci v rámci svojí specializace, umí informace a dovednosti předat dál, ale tak to není. Lektorské dovednosti se učíme jako kterékoliv jiné, proto jsou kurzy jako Train the Trainer skvělou příležitostí pro jejich rozvoj.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník