Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kostní náhrady z humánní kosti dárců

1. Únor 2008

Kostní náhrady z humánní kosti dárců

Září minulého roku bylo opravdu náročné. Období kongresů v oblasti páteřní i ortopedické problematiky překypovalo novinkami na odborné úrovni, ale přesto nebylo možné opomíjet aktivity nutné pro další rozvoj pestrosti portfolia produktů, které by významně obohatilo sortiment společnosti B. Braun Medical.

Již několik posledních měsíců se divize Aesculap v České republice a na Slovensku snaží získat high-tech produkty od předních světových výrobců. Vyjednávaly se exkluzivní smlouvy pro výrobky v segmentu náhrad kostí, cementových technik a speciality užívané v neurochirurgii proti jizvení.

Jsou to produkty, které koncern B. Braun ponechává v režimu lokálních kontraktů, protože každý trh je specifický.

Konečný produkt - část vrchlíku hlavičky kosti stehenníKonečný produkt - část vrchlíku hlavičky kosti stehenníNa evropském trhu nedávno došlo k fúzi FAME Medical, společnosti z Nizozemí, se společností AAP MEBIO z Německa, která nizozemskou společnost koupila. Ke konci roku 2007 vznikla nová společnost po fúzi AAP Bio Implants, která sídlí v německém Düsseldorfu, a v současné době prodává majoritně produkty původně distribuované společností FAME Medical. AAP Bio Implants díky úspěšnému patnáctiletému vývoji produktů FAME dostala přístup k naprosto špičkovým technologiím, které si v ničem nezadají se dvěma předními americkými výrobci bioimplantátů.

AAP Bio Implants mají tedy k dispozici z globálního pohledu absolutní jedničku v technologiích vývoje kostních náhrad užitím humánní kosti z dárců. Ano, čtete správně! Vypadá to, že budeme svědky postupného ústupu trendu objednávat kosti k operacím v kostních bankách ústavů, které nepostupují dle nejtvrdších předpisů FDA a EU jurisdikce. Praxe je totiž stále taková, že kosti kadaverozních dárců jsou zpracovány v kostních bankách větších nemocnic a po úpravě a vyšetřeních na přítomnost přenosných chorob jsou dále implantovány nemocným.

Aplikační kit pro cementplastikyAplikační kit pro cementplastikyPřitom kostní banky nejsou zpravidla akreditovány na pracovní postupy nutné ke správnému užití následně vzniklých produktů - kostních štěpů. Jinými slovy, mnozí nakupují kadaverozní kosti od kohokoli s důvěrou, že je vše „výrobně“ v pořádku. To vše je pohodlné až do okamžiku, než se prokáže případný infekt příjemce neléčitelnou chorobou. 

AAP Bio Implants má pro výrobu produktů z humánní kosti po předchozím vyšetření odebraného kostního materiálu nejvyšší akreditaci v Evropě. Výroba probíhá v jednom nizozemském ústavu, který jako jeden z mála v Evropě vyhovuje nejpřísnějším kritériím pro posuzování humánních vzorků za účelem jejich následné aplikace či implantace dalším pacientům. Ústav odebraný kadaverozní materiál nevyšetřuje pouze na eventuální přítomnost HIV, HAV, HBV, CMV a dalších, dnes již standardně verifikovaných partikulí.

Je schopen řešit problematiku přítomnosti zárodků pomalých virových nákaz, prionů a dalších raritnějších přenosných choroboplodných částic známých například z centrální Afriky. Takto precizně vyšetřený materiál je následně velmi složitou technologickou procedurou zbavován vody a je mu postupnými kroky dáván konkrétní tvar až do úrovně finálního produktu. Na obrázku je možno vidět konečný produkt - část vrchlíku hlavičky kosti stehenní. Všimněte si, že je modelována i trámčina kosti!

Vizualizace stavu po provedené cementplastice obratlového těla po speciálním vyšetřeníVizualizace stavu po provedené cementplastice obratlového těla po speciálním vyšetřeníTato skutečnost staví firmu AAP Bio Implants na absolutní světovou špičku firem, které vyvíjejí a následně i finálně produkují implantáty vzešlé z biotechnologických procesů. Společnost B. Braun Medical má tu čest od 1. 1. 2007 prodávat na českém a slovenském trhu biotechnologické produkty této düsseldorfské firmy společně s cementovými produkty používanými v oblasti implantační ortopedie a spinální chirurgie.

Na dalších dvou obrázcích je znázorněn aplikační kit pro cementplastiky a také vizualizace stavu po provedené cementplastice obratlového těla po speciálním vyšetření. Cementy firmy AAP Bio Implants splňují ta nejpřísnější kritéria, zejména v problematice ideálních teplot při tuhnutí materiálu v těle pacienta, ale také v problematice netoxických přídavných látek přítomných v cementu. Po několika měsících velmi důkladného vyjednávání je společnost B. Braun Medical schopna postupně uvést na český a slovenský trh i takové špičkové produkty vytvořené z humánní kosti, jako jsou hlavičky stehenní či pažní kosti a jiné produkty z lidských kostí, v současné době stále ještě vyvíjené.

Myslím, že se odborná společnost lékařů pracujících v širokém spektru kostní chirurgie má na co těšit. Zbývá jen věřit, že se systém zdravotního pojištění postaví k nově přihlašovaným produktům vstřícně.

MUDr. Pavel Fiala
divize Aesculap - ortopedie

MUDr. Pavel Fiala
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory