Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Komplexní servisní služby Aesculap®

redakce Braunovin

29. leden 2022

Servisní služby Fleet Care

Již více než 140 let je název Aesculap® synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů a kontejnerů. Nejen kvalitní zpracování produktů, ale také vysoká míra odbornosti, rozsah know-how zaměstnanců a komplexní servisní péče je tím, čím Aesculap® na trhu s chirurgickými nástroji vyniká a odlišuje se od své konkurence. Nabízí totiž veškeré odborné znalosti a schopnosti, i potřebné technologické vybavení pro servis všech výrobků Aesculap®, od běžných chirurgických nástrojů přes složité motorové systémy až k přístrojům pro 3D endoskopii.

Plně funkční chirurgické nástroje jsou jedním z hlavních předpokladů pro zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu. Umožňují provést zákrok přesně a v co nejkratším čase. Dochází ke zvýšení efektivity práce a snížení provozních nákladů. Finančních úspor pak dosahujeme především standardizací a optimalizací chirurgických nástrojů na operačních sítech a dále kontejnerizací sít. Sterilizační proces a předsterilizační péče je následně komplexně komfortní a efektivní. Využitím autorizovaného servisu výrazně prodlužujeme kvalitu a funkci chirurgických nástrojů.

Komplexní servisní služby Aesculap® svým uživatelům poskytují kontrolu nad všemi procesy souvisejícími s chirurgickými nástroji. Cílem těchto služeb je zavést přesnou elektronickou evidenci nástrojů, optimalizovat druhy a jejich počty na sítech a nastavit logistické procesy a parametry jejich trvalé údržby. Díky tomu je maximalizována jejich užitná hodnota. Důležitou součástí služeb je také udržitelnost. Té dosahujeme nastavením standardů, důkladným školením uživatelů a zajištěním smluvního autorizovaného servisu.

Komplexní nabídka servisních služeb Aesculap® zahrnuje několik na sobě nezávislých fází. Uživatel může využít ucelenou nabídku služeb pro rozvahu a investice do dalších let, nebo postupně realizovat jednotlivé procesy služeb dle doporučení našich odborníků. Zde je výběr několika z nich:

Analýza nástrojů

Účelem analýzy je zmapovat reálný stav chirurgických nástrojů na operačních sálech, evidovat podíl výrobců, prověřit systém zavedené péče o nástroje, zkontrolovat systém evidence oběhu nástrojů a následně navrhnout možnosti zlepšení a zefektivnění procesů. Součástí je také analýza předsterilizační a sterilizační péče o chirurgické nástroje. Výsledky analýzy, které jsou následně prezentovány vedení kliniky, slouží jako základ pro plánování kroků směřujících ke zlepšení technického stavu chirurgických nástrojů. Analýza všech sít a jednotlivých chirurgických nástrojů včetně sterilizačních kontejnerů Aesculap® dané kliniky trvá zhruba 2–4 dny.

Optimalizace a standardizace operačních sít

Účelem je snížit počet operačních sít v oběhu a snížit obsah sít o chirurgické nástroje, které se nepoužívají denně. V průběhu optimalizace se provádí standardizace nástrojů dle Aesculap® standardu. Provádí se metodicky prostřednictvím konzultace přímo s uživatelem, v několika úrovních, a to přímo na pracovišti uživatele nebo v prostorách společnosti B. Braun v Praze. Úroveň zaměřená na sestavení úplně nových operačních sít a změnu logistiky pak probíhá v showroomu B. Braun v Tuttlingenu v Německu. Je však možná i kombinace osobního setkání se zákazníkem a digitálního spojení s německým specialistou.

Zefektivnění procesů oběhu chirurgických nástrojů

Další etapou komplexních servisních služeb je dodávka a implementace softwaru pro přesnou evidenci a sledování procesů oběhu chirurgických nástrojů sterilizačním cyklem, pro validaci procesů, evidenci nákladů na pacienta, operatéra, tým a nákladové středisko. Jednou ze základních možností je elektronická databáze TOM (Tray Organizing Manager), která je vhodná na centrální sterilizaci, sleduje četnost sterilizačních procesů a obsahuje komplexní seznamy nástrojových sít včetně fotodokumentace. Dále také existují robustnější softwarová řešení s řadou dalších funkcionalit a možností.

Školení personálu

Cílem školení personálu je udržet technickou úroveň zavedených procesů, neustále zvyšovat edukaci zaměstnanců a míru napojení na klientské služby Aesculap Akademie v České a Slovenské republice. Jednou z možností je kurz pro management operačních sálů a sterilizace či biomedicínské inženýry zvaný „Nový pohled na udržitelnou kvalitu instrumentária“.

Dlouhodobé udržení standardu chirurgických nástrojů Aesculap®

Udržet opravené či nově nakoupené chirurgické nástroje ve výborném a plně funkčním stavu je jedním ze základních parametrů v oblasti perioperační péče. Účelem je zajistit, aby střižné a řezné nástroje byly správně naostřeny v celém rozsahu funkčních částí, aby svorky a jehelce řádně dovíraly a všechny nástroje byly bez známek koroze a povrchových změn. Kvalitní chirurgické nástroje snižují časové zatížení operačních týmů, hygienická rizika, zlepšují ergonomii práce a v konečném důsledku zvyšují bezpečnost operovaných pacientů. Každý nástroj, který projde autorizovaným servisem, je vždy řádně označen.

TCC analýza

Před vlastní realizací služby Fleet Care je nezbytná komplexní analýza procesů v oblasti předsterilizační a sterilizační péče. Sběr a analýzu informací realizuje specialista z oddělení TCC (Technical Competence Center), Aesculap AG. Na základě konzultací a analýzy v místě auditu získá specialista příslušná data a provede jejich vyhodnocení. Analýza obvykle nezabere více než jeden den a veškerá hodnocená zjištění, naměřené údaje a jejich interpretace včetně navržených doporučení jsou následně prezentovány ve formě komplexní zprávy.

BSM Backup Stock Management – Management pojistných zásob

Managementem pojistných zásob se zřizují a řídí rezervní zásoby chirurgických nástrojů na oddělení sterilizace. Současně se zvyšuje kvalita stávajícího systému a kontinuální dostupnosti. Pojistné zásoby na oddělení sterilizace umožní okamžité doplnění chybějících chirurgických nástrojů do sít nebo nahrazení nefunkčních či nebezpečných nástrojů. Digitální řešení v reálném čase sdělí, jaká je aktuální pojistná zásoba nástrojů, tzn. které chirurgické nástroje byly použity nebo nahrazeny, které byly poslány na opravu a kdy se vrátí do stavu pojistných zásob. Profesionální servisní služby Aesculap® vám pomohou uchovávat pojistné zásoby plně funkční a ve vysoké kvalitě Aesculap® standard.

Fleet Care

Pověstnou třešinkou na dortu nabídky péče o nástroje je služba Fleet Care: Zahrnuje zapůjčení nových chirurgických nástrojů a kontejnerů s kontinuálním autorizovaným servisem a údržbou po celou dobu trvání kontraktu. Jedná se o unikátní službu šitou na míru dle potřeb a rozsahu operačních výkonů. Součástí projektu je i audit sterilizačních procesů a předsterilizační přípravy, včetně nastavení přístrojů a postupů na pracovišti sterilizace.

Služba Fleet Care je přelomovou změnou myšlení v oblasti péče o chirurgické nástroje a kontejnery, protože neřeší pouze a výhradně cenu nástrojů, ale zejména jejich dlouhodobost a udržitelnost v nejlepší kvalitě i s dalšími benefity. Těmi je například autorizovaný servis, pravidelné školení personálu v péči o nástroje či možnost rozšíření o další moduly, např. dezinfekce, dekontaminační roztoky a spotřební materiál jako sterilizační štítky, plomby, filtry, parafínové oleje k ošetřování zámků nástrojů a kontejnerů či čističe sterilizačních kontejnerů.

V České republice začala jako první využívat služeb Fleet Care Nemocnice Šumperk a.s., která si od společnosti B. Braun Medical s.r.o. pronajala téměř 3 500 nástrojů. Důvodů pro své rozhodnutí si místo koupě nástroje zapůjčit uvedla nemocnice hned několik. Za všechny zmiňme na prvním místě zejména legislativní důvody spojené s MDR (Medical Device Regulation), dále pak významnou finanční úsporu, která vzniká už samotnou optimalizací operačních sít, a kvalitní autorizovaný servis, který společnost po dobu pronájmu garantuje. Důležitá je i flexibilita služby, jelikož složení instrumentária lze přizpůsobovat dle aktuálních potřeb.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník