Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

7. Listopad 2019

Kde se kyvadlo zastaví

Nitrožilní podávání tekutin představuje vůbec nejčastější léčebnou intervenci u akutně hospitalizovaných nemocných. Tekutinová léčba je často delegována na nejmladší lékaře a nezřídka je bagatelizovaná.

Až posledních patnáct let jasně ukázalo, že nitrožilní roztok je lék jako každý jiný, má své indikace, kontraindikace a rizika a může negativním způsobem ovlivnit individuální klinický výsledek pacienta, není-li léčba správně vedena. Orientovat se ve volbě roztoku, indikaci, dávce, rychlosti a době podávání není ale vůbec jednoduché. Vnést alespoň trochu jasno do této složité problematiky se pokusila talkshow s názvem Otevřeně o tekutinách aneb 360° tekutinové léčby. Diskusi pod moderátorskou taktovkou Václava Moravce spolupořádala Aesculap Akademie.

 

MUDr. František Vojík
obchodní a marketingový manažer divize Hospital Care

 

„Tekutinovou terapii jsme si vybrali proto, že většina mladých lékařů v tuto chvíli tápe. Pravda je taková, že ani doktoři v řadě případů sami nevědí, co ideálně podat. Přitom je to jedna ze základních znalostí, kterou by měl znát každý lékař velmi brzy po absolvování školy. Zcela dávám za pravdu profesorovi Matějovičovi. Ten svůj příspěvek uvedl metaforou, že postupy v tekutinové léčbě jsou jako kyvadlo, které se kýve dopředu dozadu, a je otázka, kde se zastaví. V tekutinové terapii se v některých věcech skutečně pohybujeme trochu ode zdi ke zdi. Některé postupy se opět vracejí a jiné se znovu uzavírají, protože jsme jim deset let věřili a nyní se ukazuje, že to nebylo správné. Talkshow se účastnilo kolem dvou set zdravotníků. Za mě se i díky skvělým panelistům a Václavu Moravcovi, který diskusi, byť jako nelékař, naprosto skvěle vedl, moc povedla.“

 

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
přednosta I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

„My jsme si velice přáli, aby mladý lékař – účastník talkshow – neodcházel víc zmatený, než když na ni přišel. Aby si při odchodu řekl: ,Vždyť ono to s těmi kontroverzemi není možná až tak složité.‘ Aby po návratu k lůžku s pacientem byl více orientovaný a nemusel mít takový strach. Myslím, že diskuse nebyla agresivní, ale kultivovaná a přátelská. A to je přesně na kongresech zapotřebí. Snažili jsme se to na závěr shrnout do jakéhosi stručného desatera tekutinové léčby. Skrývá se v něm spousta podotázek, jež následně vyvolávají další diskusi. Musím se sklonit před tím, jak se s tím Václav Moravec popral. Formát moderovaný osobností, jež sice není odborníkem, ale má schopnost diskusi směrovat k závěrům, je poučením i pro nás, abychom pochopili, jak se to má dělat. Mé první pocity jsou výborné.“

 

PhDr. Václav Moravec
moderátor České televize

„Mě to s lékaři, profesory a docenty bavilo, protože diskuse byla velmi živá. Přípravě jsem věnoval určitě dva dny. Musel jsem si toho opravdu hodně přečíst. Popis tekutinové léčby, jak ho znám ze seriálů, mi opravdu nestačil. Když sálem začaly létat odborné pojmy a lékaři se začali pohybovat ve svém pojmovém diskurzu, musím říci, že mi po čele stékal studený pot a sám sebe jsem se ptal, jestli to ještě zvládám. Z toho, jak pozoruji lékaře jako objekty svých rozhovorů, zjišťuji, že se poměrně rychle proměňují. Je vidět, že si jsou vědomi toho, že musejí umět s veřejností komunikovat. V mých očích laika a pacienta zvládli všichni tři diskutující svou roli báječně.“

 

Reportáž z kongresu ČSARIM

Václav Moravec z České televize moderoval talkshow na kongresu ČSARIM, kterou pořádala Aesculap Akademie.

redakce Braunovin

Čtěte také

Během nedávného kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče v Brně proběhl s podporou společnosti B. Braun workshop nazvaný Královny v úpravě intravenózních léčiv. Toto setkání mimo jiné nabídlo zcela praktické náměty na to, jako si sestry mohou usnadnit práci s léčivy, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti.

07.11.2019
Aktuality z B. Braun

Součástí programu letošního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny byl i prakticky koncipovaný workshop zaměřený na problematiku optimální renální dávky – na to, jak ji nastavit, a především jak ji i u nestabilních nemocných udržet.

07.11.2019
Aktuality z B. Braun

„Ze statistik vyplývá, že každoročně v České republice onemocní diabetem zhruba 60 tisíc lidí a ročně v souvislosti s touto nemocí u nás zemře kolem 22 tisíc pacientů. Téměř 42 tisíc je nemocných s diabetickou nohou, z toho více než 9 tisíc je právě po amputaci dolní končetiny. Přesto se předpokládá, že tato čísla nejsou konečná a skutečný počet nemocných není diagnostikován,“ říká MUDr. Václav Procházka, český lékař působící ve světovém týmu zabývajícím se právě autologní transplantací kmenových buněk při léčbě kritické ischemické choroby dolních končetin neboli diabetické nohy. S panem doktorem jsme se bavili nejen o diabetické noze a kmenových buňkách, ale i o cévním systému či embryologii.

18.10.2019
Aktuality z B. Braun