Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Inovovaná zobrazovací technologie Einstein Vision 2 rozptýlila obavy o svých kvalitách

30. Leden 2015

Inovovaná zobrazovací technologie Einstein Vision 2 rozptýlila obavy o svých kvalitách

Vylepšená verze zobrazovací technologie Einstein Vision 2 je zákazníky pozitivně přijímána a začíná pronikat i do dalších lékařských oborů, kde se stává standardem miniinvazivní operativy. Pod ambiciózním názvem Einstein Vision uvedla před dvěma lety společnost Aesculap na trh zcela novou zobrazovací 3D technologii. Přijetí technologické novinky předcházelo velké očekávání, protože první generace tohoto unikátního zařízení byla odborníky přijata rozpačitě.

Nezvyklý pohled oproti klasické 2D operativě doprovázený prostorovým vjemem byl po dlouhé době stagnace v zobrazovacích technologiích jistou mírou revoluce. Benefit v podobě vjemu hloubky prostoru a z něho vyplývající lepší orientace v operačním poli společně se špičkovým zobrazením tkáňových mikrostruktur však rezonovaly se slabinami technologie. Slabým místem byla především velká hmotnost a velikost kamerové hlavy a neexistence rotace obrazu např. při pohledu vzhůru na břišní stěnu.

S příchodem nové generace zobrazovacích 3D technologií Einstein Vision 2 se podařilo tato slabá místa eliminovat a celý systém inovovat. Mezi hlavní změny nového konstrukčního pojetí patří ergonomická konvenční velikost kamerové hlavy, digitální kompenzace obrazu, 3D nahrávání a unikátní řešení zachování sterility laparoskopu. Tyto inovace jsou již rok standardem laparoskopické sestavy Einstein Vision 2. Jestliže ještě relativně nedávno existovaly jisté pochyby o přijetí 3D technologie, inovovaná zobrazovací technologie Einstein Vision 2 je pochyby rozptýlila.

Velmi si vážíme skutečnosti, že technologie Einstein Vision 2 je našimi zákazníky pozitivně přijímána a není již doménou „klasických“ chirurgií, ale pronikla i do dalších oborů, což svědčí o univerzálnosti jejího použití. Nejlepším důkazem jsou aktuální instalace na Gynekologicko-porodnické klinice FN Olomouc a FN Hradec Králové, Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice nebo na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce. Již teď můžeme konstatovat, že 3D technologie se stává standardem miniinvazivní operativy.

V případě zájmu o představení Einstein Vision 2 na vašem operačním sále prosím neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Chirurgovia v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok FN ako jedni z mála na Slovensku, už niekoľko mesiacov pracujú 3D laparoskopickou vežou Einstein Vision® od firmy B. Braun

11.11.2015
Chirurgické obory

Třetí generace trojrozměrného obrazu

27.09.2017
Chirurgické obory

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021