Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Inovace v systému pro jednojehlovou hemodialýzu s jednou pumpou

20. Červenec 2017

Inovace v systému pro jednojehlovou hemodialýzu s jednou pumpou

V úvodním představení dialyzačního přístroje Dialog iQ jsme zmínili také jeho vylepšený systém pro hemodialyzační ošetření s použitím jedné jehly. Cévní přístup je pro hemodialýzu nesmírně důležitý. Cílem bylo vyvinout technologii, která pomůže pacientům indikovaným pro jednojehlovou dialýzu dosáhnout co možná nejvyšší dialyzační dávky.

Důvodem pro takovou indikaci může být například tzv. zrající nově vyšitý arteriovenózní zkrat, který je méně traumatizován napichováním jednou jehlou, nebo naopak AV zkrat, který už neumožňuje kvalitní napíchnutí dvěma jehlami. Z pohledu zdravotníků dochází k významnému zjednodušení obsluhy a přístroj díky novému systému dosahuje v automatickém režimu vynikajících výsledků, což potvrzuje také klinická studie. 

V současnosti se pro jednojehlové ošetření (single needle; SN)  používají dvě pumpy dialyzačního přístroje, z nichž jedna zajišťuje průtok arteriální krve (Qb) a druhá průtok krve venózní. Společnost B. Braun Avitum vyvinula inovativní systém, který pracuje pouze s jednou krevní pumpou, čímž dochází k významnému technickému zjednodušení. 

Studie se zaměřila na porovnání dialyzačních parametrů standardního systému pro jednojehlovou dialýzu se dvěma pumpami Fresenius Medical Care (FMC) 5008 a nového systému s jednou pumpou B. Braun Avitum.

Do studie bylo náhodným výběrem zařazeno 12 hemodialyzovaných pacientů,  5 mužů a 7 žen ve středním věku 75,74 let (± 8,76 rok), kteří byli léčeni průměrně 4,97 roku (± 3,86 roku). Všichni pacienti podstupovali ošetření pravidelně třikrát týdně a byli náhodně rozděleni do dvou skupin.

Oba dialyzační přístroje, jak B. Braun, tak i FMC, v průběhu celé studie pracovaly v auto módu metodou single needle a podmínky byly nastaveny konstantně pro všechny pacienty – byly použity stejný typ a velikost dialyzátoru i jehly, nastavena stejná délka ošetření a objem fáze u všech pacientů byl 25 ml. Arteriální a venózní tlaky byly u přístroje B. Braun Avitum nastaveny na hodnoty -200/+260 mm Hg, u FMC pak na +120/+200 mm Hg. Nastavení dialyzační dávky (Parametr Kt/V) technické podmínky umožnily monitorovat on-line pouze ve skupině dialyzované na přístrojích B. Braun Avitum.

Po dobu trvání studie proběhlo celkem 126 dialyzačních ošetření v poměru 50 : 50 na obou přístrojích. Průměrná délka jednoho ošetření na přístroji B. Braun Avitum byla 253, 81 minut (± 20,03 minut) a na přístroji FMC 251,9 minut (± 19,08 minut). Studie zaznamenala následující výsledky:

  • Střední fázový objem: B. Braun 25,06 ± 0,17 ml, FMC 25,40 ± 3,15 ml (n. s.).
  • Střední kumulativní objem krve (cumulative blood volume, CBV ): B. Braun 55,02 ± 5,52 l, FMC 40,98 ± 4,74 l (p < 0,0001).
  • Střední Qb: B. Braun 217,71 ± 13,02 ml/min, FMC 178,21 ± 15,20 ml/min (efektivní Qb) (p < 0,0001), což odpovídá rozdílu 39,5 ml/min (22,16 %).
  • Kumulativní objem krve byl upraven pro rozdíl v Qb výpočtem poměru CBV/Qb. Střední poměr CBV/Qb činil 252,66 ± 19,51 min (B. Braun) a 230,17± 18,02 min (FMC) (p<0,0001) na jedno ošetření. To představuje vysoce signifikantní rozdíl 9,77 %, odpovídající objemu 5,36 l. Střední hodnota online spKt/V ve skupině B. Braun byla 1,27 ± 0,31 (n=61).

Pokud jde o dosažení dostatečné dialyzační dávky, bývá dialýza s použitím jedné jehly považována za méně účinnou než dialýza dvojjehlová.  Systém single needle s jednou krevní pumpou je však jednodušší v porovnání se stejným systémem, který používá dvě krevní pumpy.  Nejdůležitější parametr, kumulativní krevní objem, byl ve skupině dialyzovaných pomocí přístroje B. Braun Avitum podstatně vyšší než ve skupině Fresenius Medical Care.  Tento podstatný rozdíl v hodnotě CBV zůstává vysoce signifikantní dokonce i po korekci průtoku krve a zajišťuje tak vyšší dialyzační dávku s kumulativním dlouhodobým klinickým účinkem.

Výsledky:

 

Dialog IQ

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Mimotělní ošetřování krve, tzv. hemoperfuze, je založeno na průtoku krve hemoperfuzní kolonou obsahující adsorpční materiál. V minulosti často používané aktivní uhlí se tak dnes nahrazuje novým materiálem z vysoce porézních kuliček z high-tech polymeru, který se vyznačuje lepší biokompatibilitou a lépe na sebe navazuje zánětlivé mediátory, např. chemokiny, cytokiny a toxiny.  

26.05.2021

Sport ho provází už od malička. Nejen on, ale i celá jeho rodina se řadí mezi aktivní sportovce. I když se vyčerpá na sjezdovce nebo během, je to pro něj hlavně relax. Profesor Matějovič se věnuje vnitřnímu lékařství a intenzivní péči a rukama mu projdou často pacienti v přímém ohrožení života.

01.04.2021
Lidé a společnost

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie