Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Inovace téměř dokonalého hřebu

4. Květen 2007

Inovace téměř dokonalého hřebu

Po deseti letech úspěšného tažení hřebu Targon PF traumatologickým světem se Priv. Doz. Dr. med. Hans Werner Stedtfeld rozhodl pro jeho inovaci. I když vlajková loď Aesculap na poli hřebování - Targon PF - patří k téměř dokonalým implantátům, o čemž svědčí řada publikací s někdy až neuvěřitelně malým procentem komplikací, přece jen se našlo několik detailů, které bylo možno zlepšit.

Targon PFT

Hřeb Targon PF (používá se v pěti traumacentrech a na mnoha dalších pracovištích v České republice) je biaxiální solidní hřeb ze slitiny Ti6Al4V vhodný k ošetření všech pertrochanterických a subtrochanterických zlomenin proximálního femuru. Doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D., prokázal, že je vhodný také k osteosyntéze intrakapsulárních zlomenin krčku femuru (Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca 74, 2007, p. 37).

Targon PF využívá několika výhod:

  1. Stability biaxiálního systému, zajištěné přítomností antirotačního pinu a skluzného šroubu.
  2. Unikátní technologie skluzného pouzdra a šroubu, která přenáší skluzné síly více mediálně směrem do krčku femuru, tím zmenšuje síly, které působí proti skluzu šroubu, čímž účinně brání zablokování skluzu šroubu. Přitom zastavení skluzu je vedle chybné pozice implantátu nejvýznamnějším faktorem vzniku komplikací, jako je opožděné hojení nebo proříznutí šroubu.
  3. Elasticita a biokompatibilita titanové slitiny je pro hojení zlomenin dalším příznivým faktorem. Snižuje například procento výskytu zlomenin kosti pod hřebem.

Tyto a všechny další unikátní vlastnosti dostal do vínku i Targon PFT.

   

Než se budeme věnovat detailům vlastního implantátu, povšimněme si nejprve změn, kterými prošlo instrumentárium:

  1. Na několika místech operačního postupu došlo ke snížení počtu úkonů potřebných pro správnou implantaci hřebu, z čehož vyplývá zkrácení operačního času implantace hřebu Targon PFT.
  2. Počet nástrojů v instrumentáriu je snížen (za zmínku stojí originální a patentově chráněný rtg transparentní cílič shodný pro všechny typy hřebu Targon PFT).
  3. Instrumenty jsou přehledně rozčleněny a barevně rozlišeny (color coded) podle následujícího klíče: černá - operační přístup, zelená - implantáty v oblasti krčku femuru, žlutá - distální zajištění, modrá - obecné instrumenty, červená - extrakce implantátu.

Přehlednost, jednoduchost a snadná použitelnost - to jsou typické vlastnosti instrumentária Targon PFT.

Vlastní hřeb Targon PFT zaznamenal, jak již bylo řečeno, několik změn při využití osvědčených a excelentních vlastností Targonu PF.

Mezi hlavní inovace patří:

  1. Trochanterická část hřebu je zúžena o 1 mm a 16,5 mm.
  2. TeleScrew - skluzný šroub je spojen s pouzdrem. Díky tomu je zrychlen a zjednodušen proces implantace skluzného mechanismu a zároveň je znemožněna proximální migrace šroubu. Jedná se o tak významnou inovaci, že TeleScrew dal novému hřebu také jméno - Targon PFT.
  3. Závit skluzného šroubu je upraven tak, že na jeho povrchu dochází k minimální koncentraci sil, což přispívá ke stabilitě montáže a k malé tendenci proříznutí šroubu i v komplikovaném (osteoporotickém) terénu.
  4. Dlouhé verze hřebu jsou kanalizované pro snadnější zavedení hřebu přes linii lomu v diafýze.
MUDr. Jiří Šťovíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory