Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie:

Inovace téměř dokonalého hřebu

MUDr. Jiří Šťovíček

4. Květen 2007

Po deseti letech úspěšného tažení hřebu Targon PF traumatologickým světem se Priv. Doz. Dr. med. Hans Werner Stedtfeld rozhodl pro jeho inovaci. I když vlajková loď Aesculap na poli hřebování - Targon PF - patří k téměř dokonalým implantátům, o čemž svědčí řada publikací s někdy až neuvěřitelně malým procentem komplikací, přece jen se našlo několik detailů, které bylo možno zlepšit.

Targon PFT

Hřeb Targon PF (používá se v pěti traumacentrech a na mnoha dalších pracovištích v České republice) je biaxiální solidní hřeb ze slitiny Ti6Al4V vhodný k ošetření všech pertrochanterických a subtrochanterických zlomenin proximálního femuru. Doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D., prokázal, že je vhodný také k osteosyntéze intrakapsulárních zlomenin krčku femuru (Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca 74, 2007, p. 37).

Targon PF využívá několika výhod:

 1. Stability biaxiálního systému, zajištěné přítomností antirotačního pinu a skluzného šroubu.
 2. Unikátní technologie skluzného pouzdra a šroubu, která přenáší skluzné síly více mediálně směrem do krčku femuru, tím zmenšuje síly, které působí proti skluzu šroubu, čímž účinně brání zablokování skluzu šroubu. Přitom zastavení skluzu je vedle chybné pozice implantátu nejvýznamnějším faktorem vzniku komplikací, jako je opožděné hojení nebo proříznutí šroubu.
 3. Elasticita a biokompatibilita titanové slitiny je pro hojení zlomenin dalším příznivým faktorem. Snižuje například procento výskytu zlomenin kosti pod hřebem.

Tyto a všechny další unikátní vlastnosti dostal do vínku i Targon PFT.

   

Než se budeme věnovat detailům vlastního implantátu, povšimněme si nejprve změn, kterými prošlo instrumentárium:

 1. Na několika místech operačního postupu došlo ke snížení počtu úkonů potřebných pro správnou implantaci hřebu, z čehož vyplývá zkrácení operačního času implantace hřebu Targon PFT.
 2. Počet nástrojů v instrumentáriu je snížen (za zmínku stojí originální a patentově chráněný rtg transparentní cílič shodný pro všechny typy hřebu Targon PFT).
 3. Instrumenty jsou přehledně rozčleněny a barevně rozlišeny (color coded) podle následujícího klíče: černá - operační přístup, zelená - implantáty v oblasti krčku femuru, žlutá - distální zajištění, modrá - obecné instrumenty, červená - extrakce implantátu.

Přehlednost, jednoduchost a snadná použitelnost - to jsou typické vlastnosti instrumentária Targon PFT.

Vlastní hřeb Targon PFT zaznamenal, jak již bylo řečeno, několik změn při využití osvědčených a excelentních vlastností Targonu PF.

Mezi hlavní inovace patří:

 1. Trochanterická část hřebu je zúžena o 1 mm a 16,5 mm.
 2. TeleScrew - skluzný šroub je spojen s pouzdrem. Díky tomu je zrychlen a zjednodušen proces implantace skluzného mechanismu a zároveň je znemožněna proximální migrace šroubu. Jedná se o tak významnou inovaci, že TeleScrew dal novému hřebu také jméno - Targon PFT.
 3. Závit skluzného šroubu je upraven tak, že na jeho povrchu dochází k minimální koncentraci sil, což přispívá ke stabilitě montáže a k malé tendenci proříznutí šroubu i v komplikovaném (osteoporotickém) terénu.
 4. Dlouhé verze hřebu jsou kanalizované pro snadnější zavedení hřebu přes linii lomu v diafýze.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník