Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Infuzní sety a příslušenství bez rizika

19. Březen 2010

Infuzní sety a příslušenství bez rizika

Pomůcky a prostředky, které jsou používány ve zdravotnictví k léčbě pacientů, např. infuzní a transfuzní sety, spojovací a prodlužovací hadičky a plastové vaky pro infuzní roztoky, jsou velmi často vyrobeny z umělé hmoty. Nejčastěji využívaným materiálem pro výrobu těchto zdravotnických prostředků je polyvinylchlorid (PVC).

PVC je polymer, který se upravuje přidáním plastifikátoru (změkčovadla), aby byl ohebnější
a poddajnější. Získá tím vlastnosti, které jsou výhodné pro jeho použití při intravenózní léčbě, parenterální a enterální výživě, podávání krevních transfuzí a podobně. Nejčastěji používaným změkčovadlem je DEHP = di(2-ethylhexyl)ftalát.

DEHP free výrobky v rámci Safety konceptu B. Braun

Výzkumy uskutečněné v této oblasti prokázaly, že vyplavovaný DEHP vyvolal u pokusných zvířat poruchu vývoje varlat, jater a ledvin. Výsledky těchto studií prováděných na zvířatech se obvykle vztahují i na člověka. Existuje podezření, že DEHP má toxické účinky na lidskou reprodukci a může narušovat fertilitu, a to zejména u dosud nenarozených chlapců, těhotných a kojících žen či u kriticky nemocných novorozenců. Vzhledem k obavám z možných následků toxických účinků vyplavovaného DEHP příslušné zdravotnické orgány včetně Evropské komise zakázaly z preventivních důvodů používat toto změkčovadlo v kosmetických výrobcích, dětských hračkách a předmětech určených k péči o děti.

Co se týče zdravotnických pomůcek a prostředků obsahujících DEHP, byli výrobci vyzváni k použití alternativních plastifikátorů. Zásluhou evropské směrnice REACH (zkratka pro novou chemickou politiku Evropské unie, složená z prvních písmen klíčových slov jejího obsahu - registrace, evaluace (hodnocení) a autorizace (povolování) chemických látek = Regulation for Registration, Evaluation, Autorization and Restriction of Chemicals) bude používání DEHP omezeno potřebou registrace
a povolení. PVC výrobek změkčený plastifikátorem DEHP bude muset být opatřen příslušným štítkem umožňujícím zdravotníkům zvážit rizika a přínos použití takového výrobku.

B. Braun Safety koncept

Koncern B. Braun v rámci svého Safety konceptu nahrazuje tento rizikový plastifikátor při výrobě infuzních a transfuzních setů z bezpečnostních důvodů jinou látkou. SCENHIR (The Scientific Comitee on Emerging and Newly-Identified Health Risks of the European Commission = Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná rizika) analyzoval a porovnal údaje o toxicitě několika dostupných
a potenciálně vhodných alternativních látek. Mezi těmito byl velmi pozitivně hodnocen zejména DEHT, bezpečný pro používané výrobky i při intravenózní aplikaci roztoků a léčiv, který nevykazuje žádnou reprodukční toxicitu. DEHTEastman 168 = bis(2-ethylhexyl) -1,4-ben zen dikarboxylát, plastifikátor nové generace, je využíván i na obalové materiály v potravinářském průmyslu.

V rámci Safety konceptu začal B. Braun Medical od počátku letošního roku dodávat na český
a slovenský trh DEHP free infuzní a transfuzní soupravy a speciální sety určené do infuzních pump. Hadičky změkčené bezpečným plastifikátorem DEHT byly podrobeny testům německého TÜV (technické kontrolní sdružení) a prokázaly rovněž plnou kompatibilitu v infuzních pumpách.

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče