Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Článek

Hojení ran: Důležitý obor vyžadující trpělivost zdravotníků i pacienta

redakce Braunovin

14. říjen 2021

Hojení ran

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

Pokud je účinek léčby patrný jen velmi pomalu, mívá to extrémní vliv na pacientovu psychiku, která zase naopak ovlivňuje průběh hojení. Nicméně díky širší informovanosti je zájem a povědomí o hojení ran rok od roku o něco lepší. Svoji roli v úspěšnosti celého procesu hraje, kromě volby léčebné metody, také používaný zdravotnický materiál. Terapeutické produkty vyvinuté společností B. Braun jsou díky své komplexnosti špičkou na tuzemském i slovenském trhu.

Osobní zkušenost s jejich kvalitou má také lékař MUDr. Ondřej Malý z Fakultní nemocnice Hradec Králové: „Přibližně deset let pracuji jako všeobecný chirurg ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Nemocnice měla zpočátku svou vlastní ambulanci specializující se na hojení ran, ale ta postupně upadala, až byla nakonec zcela zrušena. Vzniklá situace napomohla tomu, že jsem zhruba před třemi lety navázal spolupráci se společností B. Braun, která v té době ambulanci na hojení chronických ran hledala, a začali jsme se tomuto oboru chirurgie věnovat společně v rámci ambulantní péče na poliklinice v Hradci.“

Léčba je zdlouhavá a úspěšnost není nikdy jistá

„Největší problém v oblasti hojení komplikovaných ran je dlouhodobost procesu hojení. Obecně existuje řada kvalitních materiálů, které se k hojení ran používají a úspěšně napomáhají urychlení celého procesu a zkvalitnění výsledku hojení. Z dlouhodobé perspektivy je však problém zejména v tom, že hojení ran je podnik s nejistým výsledkem, proto se mu příliš mnoho lékařů není ochotno věnovat, a hlavně komplexně. Léčba samotná se odehrává v řádech týdnů, lépe řečeno měsíců, a hlavně nikdy předem nevíte, zda bude hojení úspěšné, či nikoliv,“ dodává doktor Malý.

Abychom mohli hovořit o hojení ran, je třeba si je alespoň globálně rozdělit, a to na akutní rány a rány chronické. První jmenované vznikají ve zdravé kožní tkáni a obvykle se také dobře a rychle hojí. Příčinou jejich vzniku bývá chirurgický zákrok nebo úraz. Ty druhé, chronické, mají dobu léčby výrazně delší se spodní hranicí minimálně čtyř týdnů a vznikají ve změněné tkáni anebo nevykazují známky hojení. Jedná se o sekundárně se hojící rány, což v praxi znamená rány, k jejichž vyléčení je potřeba vznik tkáně nové. Chronické rány ale mohou vzejít i z ran akutních, a to když v akutní ráně působí infekce nebo je dlouhodobě špatně a neadekvátně ošetřována. Volba vhodného materiálu pro ošetření a hojení ran je základem úspěšné léčby. „V nemocnici se spíše používají standardní zaběhnuté metody hojení, jako jsou obklady, obvazy a podobně. Je to akutní péče. Hojením chronických ran se zde není možné dlouhodobě zabývat. Na tom také stojí princip ambulantní péče B. Braun.“

Nevhodnou léčbu bércových vředů zlepšují nové materiály a postupy

Hovoříme především o chronických bércových vředech, které jsou nekvalitně a nevhodně léčeny v ordinacích praktiků nebo je pacient zanedbává z vlastní neukázněnosti. Bércové vředy také tvoří většinu případů, kterým je v oblasti hojení ran poskytována ambulantní péče B. Braun. MUDr. Ondřej Malý k tomu dodává: „Hlavní a zásadní část našich pacientů tvoří ti s bércovými vředy. Pacientů s dekubity či jinými defekty kůže je jen zhruba třetina. Následně také poskytujeme péči terénního charakteru pacientům umístěným v domovech důchodců nebo jiných sociálních zařízeních, kam za nimi pravidelně dojíždíme.“

Bércové vředy jsou nejčastějším zdravotním problémem u starších pacientů a patří mezi špatně se hojící chronické rány. Díky moderním postupům a materiálům, které se při ošetřování vředů používají, lze jejich hojení výrazně zlepšit. Podstatné je začít s léčbou vředu včas, dodržovat nastavená opatření a dbát na doporučený způsob ošetřování. „Pacienti, kteří jsou propouštěni z nemocnice s komplikovanou ránou, jsou při odchodu instruováni k návštěvě ambulance, kde jim máme možnost věnovat v rámci hojení mnohem větší péči a s použitím produktů B. Braun je tzv. dohojit,“ říká doktor Malý.

Při léčbě bércových vředů nesmíme zapomenout ani na onemocnění, z něhož vředy nejčastěji vznikají, což je cukrovka. Proto je pro úspěšné hojení chronických ran důležitá také úprava jídelníčku, snížení tělesné hmotnosti a celková změna životního stylu. I z tohoto důvodu je komplexnost ambulantní péče B. Braun zásadní. Nabízí kromě hojení ran samotného také nutriční péči, dezinfekci, urologii a stomickou poradnu. To vše v bezbariérových prostorách, ve spolupráci se všemi tuzemskými pojišťovnami, krátkými objednacími lhůtami a rovněž v návaznosti na ostatní odborná pracoviště v případě nutnosti operačního zákroku. „Pacienti, kteří nás navštěvují, vlastně přicházejí ze dvou směrů. Jedni jsou k nám posíláni prostřednictvím domácí péče. S touto službou, respektive se všemi domácími péčemi v republice, naše ambulance dlouhodobě spolupracuje. Sestřičky domácí péče mají možnost blíže se seznámit s používanými produkty a ambulantní péčí, proto k nám následně svoje svěřence buď pošlou, nebo je přímo objednají. Druhý směr pacientů, kteří k nám proudí, jsou ti z chirurgických oddělení v nemocnicích. Zde se převážně jedná o pacienty s výrazně komplikovanými ranami, jejichž dohojení se počítá i v řádech měsíců,“ dodává Ondřej Malý.

Problematické dekubity

Mezi rány, jež vyžadují dlouhodobý přístup v oblasti hojení, patří rovněž dekubity (proleženiny) v různých stupních. Tato problematika se týká dlouhodobě nemocných pacientů, seniorů, ale také lidí na invalidním vozíku a s inkontinencí. Proleženiny ovšem mohou vést až k otravě krve, a proto je opravdu nutné věnovat jim zvýšenou pozornost. Při jejich hojení je důležité docílit toho, aby povrch rány nezaschl a nevytvořila se na něm krusta. K prohlubování dekubitů může totiž docházet vysycháním. Zásadní pro to, aby bylo hojení ran úspěšné, jsou erudovaní odborníci, kteří umí správně a vhodně vybrat materiál pro hojení ran a také kvalitní ošetřující materiál. Informací je mnoho, a proto je třeba naučit se s nimi správně pracovat a aplikovat je ve vhodné fázi procesu hojení.


Péči o pacienty s chronickými ranami se osobně věnuje také MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D., který stál u zrodu budování odborných ambulancí B. Braun Plus a pracuje ve společnosti B. Braun na pozici obchodního a marketingového manažera pro mimonemocniční trh.

Z několikaleté praxe všeobecného a cévního chirurga z dřívějšího působení na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc má s komplexním přístupem k hojení ran bohaté zkušenosti, které nyní uplatňuje v práci na Chirurgické ambulanci B. Braun Avitum v Olomouci, a konkrétně také navštěvuje tři zařízení sociální péče v Olomouckém kraji.

Pane doktore, jak nahlížíte na problematiku hojení ran? 

Pan doktor Malý již vše podrobně vysvětlil a popsal. Já bych pouze doplnil velký rozmach vyžádané péče v sociální sféře. Stále častěji se na naše ambulance, respektive na náš personál, obracejí zaměstnanci sociálních zařízení s žádostí o zhodnocení různých typů ran – nejčastěji dekubitů a bércových vředů – a návrh terapie. Velmi vítají možnost ošetření pacienta přímo v zařízení bez nutnosti jej odesílat do specializovaných ambulancí v nemocnicích s komplementem, kdy se často jedná o „celodenní“ záležitost, o nákladech na transport nemluvě.

Ze zkušenosti mohu potvrdit, že v naprosté většině případů lze takto postupovat a ve spolupráci se zdravotníky v sociálním zařízení pacienty úspěšně léčit a ošetřovat. Naše výjezdy (lékař plus specializovaná sestra) realizujeme na základě písemné žádosti od praktických lékařů. Jsme vybaveni potřebnými nástroji a materiálem a doporučíme terapii. V nelehké „covidové“ době je možné další konzultace a postupy diskutovat a hodnotit i digitální formou, jak jsme již byli nuceni zavést při předchozí pandemii.

Navíc je potřeba doplnit, že dochází k postupnému nárůstu lůžek v sociální sféře, a bude tedy docházet k dalšímu rozvoji služeb v této oblasti včetně domácí péče. V síti ambulancí B. Braun Plus jsme na tento rozvoj připraveni nejen v oblasti hojení ran, ale také v nutrici, péči o stomie a o pacienty s urologickými obtížemi. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se na péči o chronické pacienty podílejí.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník