Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Hledáme jeden přístroj ze sta…

Ing. Tomáš Karas

14. říjen 2021

Servisní služby Automatické infuzní systémy

Infuzní technika B. Braun se v jednotlivých modelech vyskytuje na trhu přes 70 let. Naše přístroje se vždy pyšnily nejvyšší kvalitou a precizním zpracováním. I přes tyto nesporné kvality je třeba přístrojům zajistit pravidelnou údržbu.

Stejně tak, jako se svými vozidly musíme v předepsaných intervalech zavítat na pravidelné technické kontroly, tak i u infuzní techniky je předepsáno výrobcem, aby každých 24 měsíců byl každý přístroj zkontrolován, zda splňuje základní podmínky bezpečného provozu. Tento úkon, nazývaný Bezpečnostně technická kontrola (dále BTK), je nedílnou součástí každodenní práce servisního technika B. Braun Medical s.r.o.
Každý servisní technik stráví v průměru více než jednu třetinu pracovního úvazku návštěvou zdravotnických zařízení po celé České republice a na Slovensku. S nadsázkou lze říci, že každý servisní technik má ve své správě 3 000 přístrojů generací FM, Space a Compact Plus. Od roku 2021 to bude také technika Space Plus, která byla v tomto roce jako technická špička uvedena na trh.


Při bezpečnostně technické kontrole provádíme vizuální kontrolu, která technikovi mnohé napoví o technickém stavu přístroje. Při vizuální kontrole je přezkoumána kompletnost, nepoškozenost zařízení a čistota. Každý přístroj je očištěn dezinfekčními ubrousky s vysokou materiálovou kompatibilitou (více v článku Dezinfekce povrchů v blízkosti pacienta 4/2020 Braunovin). Technik u přístroje doplní chybějící komponenty a zaměří se na další část revize, kterou představuje zkouška ochrany před úrazem elektrickým proudem. Následuje kontrola funkčnosti přístroje. V tomto kroku se kontroluje funkce všech mechanických částí a samotná činnost všech dostupných funkcí zařízení. Maximální zřetel je kladen na kontrolu bezpečnostních prvků zařízení.

V případě, že v průběhu podávání léčiva infuzní technikou dojde k odchýlení od standardního stavu, měly by tyto bezpečnostní prvky zareagovat tak, aby nedošlo k poškození pacienta, případně obsluhujícího personálu. Většina bezpečnostních prvků je zajištěna dalším bezpečnostním prvkem, tzv. dvojitou ochranou, která při správném použití přístroje vylučuje poškození pacienta. I přes tyto jedinečné vlastnosti může být funkce bezpečnostních prvků omezena vinou závady nebo poškození přístroje. Proto s oblibou tvrdíme, že hledáme jeden přístroj ze sta, který je odchýlen od normálu a vyžaduje náš servisní zákrok, buď v místě poskytovatele zdravotní péče, nebo v servisním centru.


Součástí BTK je kalibrace parametrů přístroje a periodická výměna některých komponentů, která zaručí bezpečný provoz do další kontroly. Svým podpisem na BTK protokolu a vylepením štítku na přístroj technik dokládá, že v době jeho kontroly byl přístroj v pořádku, splnil všechny náležitosti BTK, a je tak bezpečný pro pacienta a obsluhující personál nemocnice. Prováděním pravidelných bezpečnostně technických kontrol nemocnice do velké míry předchází nežádoucím příhodám při použití automatických infuzních systémů. Ve spojitosti s řádně vyškoleným personálem je to jeden ze základních předpokladů pro hladký chod oddělení. V neposlední řádě pravidelné BTK do velké míry zvyšují životnost infuzní techniky v nemocnici, která je zpravidla mnohem vyšší než 15 let.


Servisní technik v naší společnosti je současně i konzultantem pro naše zákazníky, počínaje odděleními OZT a konče zdravotníky na odděleních. Naši biomedicínští inženýři v průběhu BTK ověřují správnost použití spotřebního materiálu. Stejně tak jsou schopni podat informace o základních souvisejících produktech, případně odkázat zákazníka na kompetentní osobu. Součástí servisního výjezdu je zpravidla instruktáž personálu a nastavení infuzní techniky, aby nedocházelo k pochybením v obsluze či nežádoucím příhodám. Naši pracovníci se za každé situace snaží být partnerem zdravotnickému personálu v nemocnici a dodávají tak poslední a neméně důležitou část v řetězci od výroby špičkových přístrojů z našich továren v Německu po celou dobu jejich dlouhého životního cyklu.


Bezpečnostně technická kontrola je důležitou náplní práce zaměstnanců servisního centra. Pravidelné kontroly nejen že dávají nemocnicím záruku, že přístroje fungují správně, ale zároveň zvyšují životnost přístroje a snižují počet možných nežádoucích příhod. O naplnění legislativních povinností není třeba dále hovořit. Pro naši společnost je to jedna z dalších možností, jak být blíže zákazníkům, vést s nimi odborný dialog a stát se jejich opravdovými a dlouhodobými partnery.

aeskulap tým
SERVIS AESCULAP
Již více než 140 let je název Aesculap synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů a kontejnerů. Nejen kvalitní zpracování produktů, ale také vysoká míra odbornosti, rozsah know-how zaměstnanců a komplexní servisní péče je to, čím Aesculap na trhu s chirurgickými nástroji vyniká a odlišuje se od své konkurence.
Aesculap technický servis v České republice nabízí veškeré odborné znalosti a schopnosti i potřebné technologické vybavení pro servis všech výrobků Aesculap, od běžných chirurgických nástrojů přes složité motorové systémy až k nejsofistikovanějším přístrojům pro 3D technologii v endoskopii a mikrochirurgii.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník