Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Grasper kovadlina kleště pro miniinvazivní nasazení kloboučku stapleru

14. Říjen 2019

Grasper kovadlina kleště pro miniinvazivní nasazení kloboučku stapleru

Rozvoj miniinvazivní chirurgie v léčbě kolorektálního karcinomu je jak u nás, tak i ve světě stále na vzestupu. K již ověřené metodě laparoskopicky asistovaných resekcí, které se stále rozvíjejí a jejichž terapeutický potenciál se zvyšuje, se v poslední dekádě přidaly roboticky asistované operace, v našich zemích zaměřené především na zhoubné nádory rekta. Současně jsme však svědky doslova exploze robotické chirurgie v resekcích pravého tračníku neboli pravostranné hemikolektomie.

Bez staplerů „ani ránu“

Jednou z technických vymožeností, bez níž by zejména resekce rekta miniinvazivními metodami, ať již laparoskopicky nebo roboticky, nebyly možné, jsou staplery. Ty se ostatně běžně používají i při otevřených operacích. Jedním z cílů miniinvazivní operativy rekta je zachování pasáže per vias naturales, to jest přirozenou cestou, kterou samozřejmě pacienti preferují a často také vyžadují, i přesto, že jsou upozorněni na někdy problematické funkční výsledky především ultranízkých resekcí. Jedním z klíčových bodů miniinvazivní resekce rekta je pak právě konstrukce nízké nebo ultranízké přední anastomózy v hloubce malé pánve.

Endoskopickým lineárním staplerem na přední anastomózu malé pánve

Tato anastomóza je až na nečetné výjimky prakticky ve všech případech konstruována pomocí staplerů. Nejčastěji ve formě takzvané double stapled anastomózy s použitím endoskopického lineárního cutteru k uzávěru střeva pod tumorem, a tedy i budoucího pahýlu rekta. Následně je použit cirkulární stapler k anastomóze end-to-end nebo side-to-end. Takzvaný leak v anastomóze je jednou z nejobávanějších komplikací po tomto typu operací a nutno přiznat, že s nástupem miniinvazivní chirurgie došlo ke snížení počtu leaků, ale nikoliv v takovém procentu, jak asi bylo možné očekávat. V robotické chirurgii pak prostřednictvím literárních údajů i iniciálních vlastních zkušeností pozorujeme další snížení procenta leaků v anastomóze až pod pět procent včetně pacientů operovaných po neoadjuvantní chemoradioterapii, která bývá udávána jako jedno z možných rizik zvýšeného počtu leaků v mnohočetných souborech nemocných.

Grasper kovadlina, nástroj pro nejobtíženější část operace

Technicky nejobtížnější částí operace bývá právě konstrukce uvedené anastomózy, když k podání a nasazení kloboučku stapleru na „shaft“ stapleru zavedeného rektálně se řadu let používaly nejrůznější druhy grasperů, popřípadě disektorů, které ale neplnily tuto svoji „vedlejší“ funkci na sto procent. Nově je používán pro tuto delikátní operaci speciální nástroj grasper kovadlina neboli kleště pro pevné a přesné zachycení osky kloboučku a jeho nasazení na úzký trokar, vysunutí z uzavřeného pahýlu rekta. Tato manipulace často v hloubi malé pánve nebývá snadná, vyžaduje velkou přesnost a často také dostatek síly k pevnému „nacvaknutí“ dvou kovových konstrukcí na sebe. Kleště umožňují pevné uchopení za osku kloboučku a přesnou manipulaci s ním, bez protáčení a uhýbání, jak se stává, když je k manipulaci použit běžný grasper. Jednoduchý zámek umožňuje pouze dvě pozice, a to zamčeno nebo otevřeno.

„Testovací“ vzorek padesáti pacientů

Ze zkušeností na vlastním souboru operovaných pro karcinom rekta roboticky ze vzorku padesáti pacientů lze konstatovat, že kleště umožňují daleko přesnější, pevnější a bezpečnější úchop i nasazení kloboučku na hlavici stapleru ve srovnání s běžně užívanými graspery či jinými nástroji. Jednoznačně tak přispívají k bezpečnějšímu provedení konstrukce anastomózy, a tím ke snížení potenciální morbidity po těchto závažných výkonech.

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
přednosta Kliniky operační onkologie a vedoucí lékař Komise digestivní endoskopie Masarykova onkologického ústavu
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Eso-SPONGE® je šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie, ktorá slúži na liečbu dehiscencie anastomózy s leakom v hornej časti gastrointestinálneho traktu (GIT), najčastejšie v oblasti pažeráka, ale aj hornej časti žalúdka. Ďalšou indikáciou je preventívna pooperačná liečba znižujúca riziko vzniku tohto defektu po operačnom výkone.

20.04.2020
Chirurgické obory

HandX® nástroje přinášejí do laparoskopické operativy to nejcennější – rozsah pohybu, přesnost a omezení třesu. Ve spojení s 3D obrazem pak umožňují z velké části totéž co drahé a nákladné roboty. Zároveň se jedná o řešení finančně a technicky dostupné pro jakékoli pracoviště. Technologie nenutí zásadně měnit způsob operativy, operatérovi zpřesňuje jeho motoriku a umožňuje laparoskopické operování v místech, jež byla doposud složitě přístupná a bylo výhodné zvolit operaci robotickým systémem.

24.02.2020
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory