Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

Funkční technologie zachraňují lidské životy

Jakub Spejchal, DiS.

30. Srpen 2020

Servisní služby

Jakub Spejchal, DiS.

I zákon dbá na to, aby každý přístroj měl tu nejlepší péči

Na neustále se zvyšující nároky na servis zdravotnických prostředků reaguje i česká legislativa, a to zákonem 366/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Díky tomu od roku 2017 platí, že bezpečnostnětechnické kontroly a servis zdravotnických prostředků může vykonávat pouze autorizovaná osoba. Tato novela zajišťuje, aby každý přístroj měl tu nejlepší odbornou péči, a tím byl bezpečný jak pro obsluhující personál, tak především pro pacienty.

Servis „po domácku“ může zapříčinit selhání přístroje i ohrožení pacienta či personálu

Bohužel i dnes se občas setkáváme s názorem, že autorizovaný servis není potřeba a že si zákazník zvládne provést opravu sám, vlastní cestou a o dost levněji. Když opomineme fakt, že tímto krokem je porušen zákon, je třeba upozornit na to, že neautorizovaným zásahem do zdravotnického přístroje se opravce de jure stává výrobcem nového přístroje s veškerými povinnostmi registrace a dalšími odpovědnostmi za celý následující technický život takto opraveného přístroje. Typickým příkladem takových zásahů je použití neoriginálního akumulátoru nebo třeba výrobcem neschválených mazadel u chirurgického motorového systému. Tyto kroky mohou vést až k selhání přístroje a ohrožení pacienta nebo personálu.

Technologie se vyvíjejí dynamicky

Je neuvěřitelné, jak rychle se technologie vyvíjejí. Není to tak dávno, co naši dědové byli schopni opravit auto kdekoliv, kdykoliv a s čímkoliv a „odborník technik“ si vystačil pouze s jedním měřicím přístrojem – Avometem. Ta doba je už dávno pryč. Nyní nás na každém kroku obklopuje sofistikovaná elektronika a robotika a většinou bez speciálních diagnostických pomůcek a náročného know-how nejsme schopni ani zjistit, co se u daného přístroje objevilo za poruchu (možná kromě přečtení čísla chybového kódu na displeji přístroje). Kdo z vás zažil podobnou peripetii s autem na dálnici, ví, jak je to nepříjemné. O rizicích náhlého selhání zdravotnického přístroje při náročné chirurgické operaci asi není třeba se více rozepisovat.

Nové technologie v servisu

Nové technologie jsou samozřejmě mnohem složitější a vyžadují sofistikovanější diagnostické a měřicí přístroje, které musíme rovněž pravidelně kontrolovat, testovat a kalibrovat. Aesculap má velmi široké portfolio zdravotnických prostředků, a tudíž potřebuje velké množství kontrolních a měřicích přístrojů doporučených výrobcem, aby dokázal zajistit kvalitu odborného servisu dle jeho požadavků, a zajistil tím bezpečnost jak pro pacienta, tak pro obsluhu přístroje. Každý technik musí absolvovat pravidelná školení u výrobce nebo jím pověřené osoby, kde se dokonale seznámí s přístroji, nacvičí si servisní postupy a po přezkoušení obdrží certifikát.

Potřebuji autorizovaný servis i na operační nástroje?

Autorizovaný servis je nezbytný nejen pro přístroje, ale samozřejmě také pro instrumentárium. Technici pracující pro Aesculap nástroje pouze nebrousí, ale renovují je přesně podle pokynů výrobce. Technik se věnuje kontrole povrchu nástroje se zaměřením na bodovou korozi, nástroj kompletně rozebírá a opravuje povrchové vady a nestálosti. V závislosti na typu nástroje jej vyleští nebo opískovává, provádí potřebný servis podle daného typu nástroje, vyměňuje všechny potřebné náhradní díly, promaže speciálním olejem a nakonec nástroj označuje laserem s 2D Datamatrix kódem. V Datamatrix kódu je uchováno jedinečné sériové číslo nástroje, které zákazníkům i servisu usnadňuje možnost sledování nástroje s celou jeho historií. Pokud si takto renovovaný nástroj položíte vedle nového, garantujeme, že nepoznáte, který je nový a který prošel kvalitním autorizovaným servisem.

Přístroje a autorizovaný servis

U mnoha přístrojů není nutné dodržovat „pouze“ bezpečnostně technickou kontrolu, ale také výrobcem předepsanou preventivní údržbu. To opět dokáže pouze autorizovaný servis, protože má k dispozici veškeré přípravky a náhradní díly. Například u motorových systémů Acculan musí servisní technik podle doporučení výrobce jednou za rok celý přístroj rozebrat, vyčistit a vyměnit tzv. servisní kit, který obsahuje nová ložiska a těsnění a další speciální náhradní díly.

Tyto náhradní díly může získat jen autorizovaná servisní dílna s vazbou na výrobce, tedy autorizovaný servis. Dodržování těchto zásad předepsaných výrobcem zajišťuje nejvyšší spolehlivost a efektivitu provozu každého zdravotnického přístroje.

Z technického prostředí pomalu mizí servis na úrovni součástek a obvykle se vyměňují celé elektronické desky nebo přímo celé komponenty. Nejnovější sofistikované přístroje tak vyžadují stále složitější diagnostické nástroje a pomůcky. Stále častěji se setkáváme s tím, že některé specifické celky je schopen opravit pouze jejich výrobce. To klade vysoké nároky na on-site diagnostiku a následnou logistiku opravovaných komponent. Pro zjednodušení těchto náročných procesů je nutné již při pořízení nových technologií myslet na jejich provoz a s nákupem řešit i následný servis.

Pro tento účel jsme připraveni poskytnout široké spektrum variant servisních smluv podle potřeby zákazníka a specifik daného zdravotnického prostředku. Závěrem bych chtěl znovu zmínit, že autorizovaný pravidelný servis je nezbytnou podmínkou jak dlouhé životnosti každého zdravotnického prostředku, tak především tou nejlepší cestou k zajištění bezpečnosti pacienta.

Společnost B. Braun Medical poskytuje zákazníkům komplexní služby v oblasti provozu a servisu zdravotnických prostředků

Nové trendy přinášejí možnosti pořízení zdravotnických prostředků různými formami, například prostřednictvím jejich pronájmu, operativního leasingu nebo fleetového programu. Veškerá péče o zdravotnické prostředky, včetně jejich evidence, hlídání termínů pravidelných kontrol, výměny příslušenství a spotřebního materiálu, se tak může přenést ze zákazníka na naši společnost.

Zákazník tak nemusí řešit tyto provozní záležitosti a může se plně věnovat těm činnostem, které umí nejlépe, tedy poskytování zdravotní péče. V této rubrice našeho časopisu se zaměřujeme na specifika servisní péče v jednotlivých segmentech zdravotnické techniky a jejich efektivní propojení.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník