Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Excia - implantát pro celosvětový trh

1. Červen 2010

Excia - implantát pro celosvětový trh

Artróza (osteoartritida) je velmi rozšířené onemocnění. Jejím typickým projevem jsou degenerativní změny kloubní chrupavky, postihující nejčastěji kyčelní kloub (coxartróza). Jediným řešením pak často bývá kloubní náhrada - umělý kloub. Stále více lékařů se v tomto směru spoléhá na endoprotézu Excia, kterou vyrábí divize Aesculap koncernu B. Braun. Tento moderní umělý dřík nebo endoprotéza (z řeckého „endo“ = „vnitřní“) kyčelního kloubu slaví v roce 2010 již desáté narozeniny. Dřík spolu s acetabulem a hlavicí tvoří dokonale sladěný umělý kyčelní kloub.

Moderní umělý dřík Excia byl vyvinut koncem devadesátých let minulého století skupinou francouzských lékařů v součinnosti s divizí Aesculap koncernu B. Braun. První tuto endoprotézu implantoval profesor Didier Mainad ve francouzském Nancy v dubnu roku 2000.Vývoj implantátu byl silně ovlivněn operačními zvyklostmi a prioritami francouzských ortopedů, kteří vždy preferovali spíše kulatější dříky kyčelního kloubu - na rozdíl od jejich německých protějšků, kteří dávají tradičně přednost dříkům hranatým.

Stabilita a pohyblivost

Jedním z hlavních cílů vývojového týmu byla primární stabilita, tj. stabilita dosažená výhradně zaklíněním implantátu v kosti. Další silnou stránkou dříku je rozsah pohybu umožněný štíhlým kuželem 8/10 mm. Pacientům poskytuje volný rozsah pohybu až o 15 % větší než při zakončení krčku kuželem 12/14 mm.

Dřík Excia byl také na trhu prvním s mikroporézním nástřikem Plasmapore μ-CaP z čistého titanu
a vrstvičky fosforečnanu vápenatého, který urychluje spojení implantátu s kostí. Kyčelní kloub tak může být zatížen mnohem dříve, než tomu bývalo v minulosti.

Při dlouhé životnosti umělých kloubů (dvacet let i více) je Excia dosud relativně novým výrobkem. Za svou desetiletou existenci však již dosáhl vynikajících klinických výsledků. Je ideálním implantátem
i pro moderní, méně invazivní operační techniky, které šetří svalovou tkáň a pacientům umožňují rychlejší rekonvalescenci. Jeho popularita je na celém světě stále na vzestupu. Od uvedení Excia na trh bylo již na celém světě implantováno více než 35 000 těchto dříků, včetně USA a Japonska.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory