Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Produkt měsíce

Eso-SPONGE: šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie

Jarmila Šimková, prim. MUDr. Marián Kundláč

20. duben 2020

Eso-SPONGE® je šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie, ktorá slúži na liečbu dehiscencie anastomózy s leakom v hornej časti gastrointestinálneho traktu (GIT), najčastejšie v oblasti pažeráka, ale aj hornej časti žalúdka. Ďalšou indikáciou je preventívna pooperačná liečba znižujúca riziko vzniku tohto defektu po operačnom výkone.

Terapia anastomotického leaku alebo prevencia jeho vzniku zaručuje pri odporúčanom podtlaku 150 mmHg permanentné odsávanie nahromadenej tekutiny a súčasne aj kontrolu množstva odsatého obsahu. Je podporovaná granulácia, čím dochádza k zmenšeniu vzniknutej dutiny. Zlepšuje sa mobilita pacienta a znižuje sa morbidita aj mortalita.

Kontraindikáciami k použitiu podtlakovej terapie pomocou Eso-SPONGE® sú malígny nádor, nekrotické tkanivo alebo gangréna v okolí leaku, neliečená osteomyelitída, nedrénované septické ložisko či generalizovaná peritonitída alebo sepsa. Kontraindikáciou je aj krvácanie z pažerákových varixov. Metóda by nemala byť indikovaná u pacientov s poruchami zrážania krvi a liečenými antikoagulanciami v terapeutickom dávkovaní. Eso-SPONGE® by takisto nemal byť umiestnený priamo na hlavné cievy alebo v ich blízkosti a je potrebné upozorniť aj na to, že nebolo testované preventívne použitie u detí.

Set na podtlakovú liečbu Eso- -SPONGE® obsahuje aplikačný systém, ktorý tvorí silikónový tubus v dvoch veľkostiach, a zavádzač, polyuretánovú pórovitú špongiu Eso-SPONGE® v jednej veľkosti, Y-spojku slúžiacu na napojenie na podtlakovú pumpu a preplachovaciu súpravu tvorenú striekačkou s plastovou ihlou a posuvnou svorkou. Ďalším potrebným príslušenstvom je uzavretý drenážny systém Redyrob Trans Plus alebo podtlaková pumpa MV1. Set Eso SPONGE® je k dispozícii v dvoch rôznych veľkostiach polyuretánovej špongie s vonkajším priemerom 17 mm alebo 19 mm.

Endoluminálna vákuová terapia u pacienta s Boerhaaveho syndrómom

Množstvo skúseností s využitím podtlakovej terapie pomocou Eso-SPONGE® v klinickej praxi majú v rámci Slovenska lekári z II. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.

Prvým pacientom, ktorý bol liečený s použitím Eso-SPONGE®, bol 52-ročný pacient s Boerhaaveho syndrómom, čiže spontánnou transmurálnou perforáciou pažeráka, ktorý bol na II. chirurgickú kliniku prijatý kvôli silným bolestiam v epigastriu po úpornom vracaní. Následnými vyšetreniami mu bola diagnostikovaná perforácia pažeráka.

Pacient bol operovaný, bola vykonaná pravostranná torakotómia, sutúra perforácie, derivačná gastrostómia a nutričná jejunostómia. Pacient bol po operácii odoslaný na OAIM (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny).

Lekári II. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach v posledných dvoch rokoch s liečebným úspechom použili Eso-SPONGE® u ďalších piatich pacientov s leakom anastomózy.

Endoluminálna vákuová terapia s pomocou Eso-SPONGE® predstavuje unikátnu možnosť, ako zvládnuť pooperačné komplikácie v indikovaných prípadoch, bez nutnosti ďalších operačných revízií.

Priebeh liečby pacienta s Boerhaaveho syndrómom

15. Pooperačný deň:
bol na CT zístený leak v oblasti sutúry pažeráka.

15.-25. Pooperačný deň:
bol pacient liečený konzervatívne.

25. Pooperačný deň:
bol pri vykonaní rtg pasáže v hornej části GIT znovu verifikovaný leak (rtg pasáž horným gastrointestinálnym traktom verifikuje leak).

25.-39. Pooperačný deň:
u pacienta pokračovala konzervatívna liečba.

39. Pooperačný deň:
pri rtg pasáži v hornej časti GIT potvrdený pretrvávajúci leak (rtg pasáž horným gastrointestinálnym traktom verifikuje pretrvávajúci leak).

39.-60. Deň:
bola pacientovi v pravidelných intervaloch, každých 72 hodín, aplikovaná vákuová terapia s použitím Eso-SPONGE®, ktorá bola napojená na podtlak 70 mmHg.

60. Pooperačný deň:
bola vykonaná kontrolná rtg pasáž GIT, ktorá potvrdila, že pacient je bez leaku (60. deň po liečbe EVT: rtg pasáž gastrointestinálnym traktom už bez leaku).

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník