Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Eso-SPONGE: šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie

20. Duben 2020

Eso-SPONGE: šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie

Eso-SPONGE® je šetrná metóda endoluminálnej vákuovej terapie, ktorá slúži na liečbu dehiscencie anastomózy s leakom v hornej časti gastrointestinálneho traktu (GIT), najčastejšie v oblasti pažeráka, ale aj hornej časti žalúdka. Ďalšou indikáciou je preventívna pooperačná liečba znižujúca riziko vzniku tohto defektu po operačnom výkone.

Terapia anastomotického leaku alebo prevencia jeho vzniku zaručuje pri odporúčanom podtlaku 150 mmHg permanentné odsávanie nahromadenej tekutiny a súčasne aj kontrolu množstva odsatého obsahu. Je podporovaná granulácia, čím dochádza k zmenšeniu vzniknutej dutiny. Zlepšuje sa mobilita pacienta a znižuje sa morbidita aj mortalita.

Kontraindikáciami k použitiu podtlakovej terapie pomocou Eso-SPONGE® sú malígny nádor, nekrotické tkanivo alebo gangréna v okolí leaku, neliečená osteomyelitída, nedrénované septické ložisko či generalizovaná peritonitída alebo sepsa. Kontraindikáciou je aj krvácanie z pažerákových varixov. Metóda by nemala byť indikovaná u pacientov s poruchami zrážania krvi a liečenými antikoagulanciami v terapeutickom dávkovaní. Eso-SPONGE® by takisto nemal byť umiestnený priamo na hlavné cievy alebo v ich blízkosti a je potrebné upozorniť aj na to, že nebolo testované preventívne použitie u detí.

Set na podtlakovú liečbu Eso- -SPONGE® obsahuje aplikačný systém, ktorý tvorí silikónový tubus v dvoch veľkostiach, a zavádzač, polyuretánovú pórovitú špongiu Eso-SPONGE® v jednej veľkosti, Y-spojku slúžiacu na napojenie na podtlakovú pumpu a preplachovaciu súpravu tvorenú striekačkou s plastovou ihlou a posuvnou svorkou. Ďalším potrebným príslušenstvom je uzavretý drenážny systém Redyrob Trans Plus alebo podtlaková pumpa MV1. Set Eso SPONGE® je k dispozícii v dvoch rôznych veľkostiach polyuretánovej špongie s vonkajším priemerom 17 mm alebo 19 mm.

 

Endoluminálna vákuová terapia u pacienta s Boerhaaveho syndrómom

Množstvo skúseností s využitím podtlakovej terapie pomocou Eso-SPONGE® v klinickej praxi majú v rámci Slovenska lekári z II. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.

Prvým pacientom, ktorý bol liečený s použitím Eso-SPONGE®, bol 52-ročný pacient s Boerhaaveho syndrómom, čiže spontánnou transmurálnou perforáciou pažeráka, ktorý bol na II. chirurgickú kliniku prijatý kvôli silným bolestiam v epigastriu po úpornom vracaní. Následnými vyšetreniami mu bola diagnostikovaná perforácia pažeráka.

Pacient bol operovaný, bola vykonaná pravostranná torakotómia, sutúra perforácie, derivačná gastrostómia a nutričná jejunostómia. Pacient bol po operácii odoslaný na OAIM (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny).

Lekári II. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach v posledných dvoch rokoch s liečebným úspechom použili Eso-SPONGE® u ďalších piatich pacientov s leakom anastomózy.

Endoluminálna vákuová terapia s pomocou Eso-SPONGE® predstavuje unikátnu možnosť, ako zvládnuť pooperačné komplikácie v indikovaných prípadoch, bez nutnosti ďalších operačných revízií.

 

Priebeh liečby pacienta s Boerhaaveho syndrómom

15. Pooperačný deň:
bol na CT zístený leak v oblasti sutúry pažeráka.
 

15.-25. Pooperačný deň:
bol pacient liečený konzervatívne.
 

25. Pooperačný deň:
bol pri vykonaní rtg pasáže v hornej části GIT znovu verifikovaný leak (rtg pasáž horným gastrointestinálnym traktom verifikuje leak).

25. pooperačný deň: rtg pasáž horným gastrointestinálnym traktom verifikuje leak

 

25.-39. Pooperačný deň:
u pacienta pokračovala konzervatívna liečba.
 

39. Pooperačný deň:
pri rtg pasáži v hornej časti GIT potvrdený pretrvávajúci leak (rtg pasáž horným gastrointestinálnym traktom verifikuje pretrvávajúci leak).

39. pooperačný deň: rtg pasáž horným gastrointestinálnym traktom verifikuje pretrvávajúci leak

 

39.-60. Deň:
bola pacientovi v pravidelných intervaloch, každých 72 hodín, aplikovaná vákuová terapia s použitím Eso-SPONGE®, ktorá bola napojená na podtlak 70 mmHg.
 

60. Pooperačný deň:
bola vykonaná kontrolná rtg pasáž GIT, ktorá potvrdila, že pacient je bez leaku (60. deň po liečbe EVT: rtg pasáž gastrointestinálnym traktom už bez leaku).

60. deň po liečbe EVT: rtg pasáž gastro-intestinálnym traktom už bez leaku

prim. MUDr. Marián Kundláč
II. chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice I. Pasteura Košice
Jarmila Šimková
obchodný zástupca Divízia Aesculap - Closure Technologies
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Co očekáváte od kontejnerů 21. století? Rádi byste co nejvíce zkrátili čas sterilizace nástrojů? Je pro vás důležitá jednoduchá manipulace s kontejnery a snadný systém značení zajišťující rychlou identifikaci? To vše nabízí sterilizační kontejner nejvyšší kvality AICON®, novinka v rodině kontejnerového systému AESCULAP®.

31.08.2020
Oborové rubriky

Stomie, ať už trvalá nebo dočasná, představuje vždy závažný zásah do každodenního života. Stomici často ztrácejí kontrolu nad vylučováním stolice a únikem plynů. Stejně jako zvuky související se stomií mají přímé dopady na společenský a intimní život, volný čas a další aktivity, tak i nošení stomického sáčku výrazným způsobem ovlivňuje pacientovo vnímání svého těla.

10.12.2019
Aktuality z B. Braun

Aneb opravdoví průkopníci si zasluhují lepší zobrazení. I tak lze uvést 3D mikroskop Aeos, který na podzim 2019 představuje společnost B. Braun Medical v Česku.

08.11.2019
Aktuality z B. Braun