Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Druhy šicích materiálů a šicích jehel

16. Duben 2009

Druhy šicích materiálů a šicích jehel

V závislosti na druhu sešívané tkáně volíme způsob šití. Máme na výběr celou řadu možných technik. Důležité je, aby se chirurg seznámil s dostupnými materiály, jejich strukturou, profilem degradace, uměl rozeznat jednotlivé typy jehel atd. Jen tak je možné se správně rozhodnout.

Druhy šicích materiálů

Původ

Podle původu rozdělujeme vlákna na:

 • Přírodní: kolagen, len, hedvábí
 • Kovová
 • Syntetická: polypropylen, polyester, polyamid, kyselina polyglykolová, polyglaktin, polyglykonát, polydioxanon apod.

Struktura

Podle struktury vlákna rozdělujeme na:

 • Polyfilní - pletená:

 • Polyfilní - skaná:

 • Monofilní:

 • Pseudomonofilní:

 • Pletené pásky:

Profil degradace

Vlákna rozlišujeme dále podle profilu degradace, a to do následujících tříd:

 • Vstřebatelná vlákna: za určitou dobu jsou resorbována.
  Udržení 50% pevnosti v tahu Kompletní vstřebávání
Rychle vstřebatelná vlákna 7 dní 42 dní
Střednědobě vstřebatelná vlákna 14-21 dní 2-3 měsíce
Pomalu vstřebatelná vlákna 28-40 dní 6 měsíců
 • Nevstřebatelná vlákna: zůstávají v lidském těle natrvalo. Patří sem vlákna vyrobená z oceli, polypropylenu a polyesteru.
 • Pseudonevstřebatelná vlákna: ztrácejí svou pevnost v tahu během 2-3 let. Například: vlákna z hedvábí, lnu a polyamidu.

Je velmi důležité, aby chirurg zvolil správnou kombinaci těchto parametrů, neboť na jeho rozhodnutí bude záležet mnoho vlastností zhotoveného stehu, jako je například pevnost v tahu (lineární nebo v uzlu), flexibilita, elasticita/roztažitelnost, tkáňová reakce, povrch vlákna atd.

Nesmíme také zapomenout na to, že neexistuje žádný „dokonalý“ šicí materiál, neboť vlákno, které má jednu vlastnost vynikající, nemusí být nejlepší v jiném aspektu.

Druhy šicích jehel

Na různé tkáně musíme používat různé druhy šicího materiálu. Je třeba mít však stále na zřeteli, kterou šicí jehlu použijeme. Velmi jemné a choulostivé tkáně budou vyžadovat zcela jinou jehlu než pevnější a hrubší tkáně, jako jsou šlachy nebo kosti.

Výrobci šicího materiálu proto nabízejí široký výběr nejrůznějších druhů jehel s odlišnými základními parametry:

 • Úhel zakřivení: od rovných jehel až po zahnuté (od 1/8 kruhu po 5/8 kruhu) nebo částečně zahnuté (háčkové, ski, postupně zakřivené atp.)
 • Profil těla jehly: jehly mohou být podle průřezu kulaté (obr. vlevo) nebo řezací (obr. vpravo).

Kulatý profil    Řezací profil

Uchycení jehly v jehelci

Chirurgické šicí jehly mají speciálně konstruovaný profil, který umožňuje jejich dokonalé uchycení v jehelci. Aby se jehla v jehelci netočila a neuhýbala, uchopte ji jehelcem ve 2/3 její délky, jak znázorňují obrázky.

  

Při pronikání jehly tkání držte její hrot v úhlu 90° k povrchu tkáně. Zajistíte tím optimální zachycení sešívané tkáně.

  

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory