Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Dříve jsme si cytostatika ředili sami

Bc. Marie Machytková, DiS.

17. červen 2021

Aktuality B. Braun

Zdravotní sestry podávající pacientům cytotoxická léčiva (CL) v práci čelí každodenním rizikům vyplívajícím z nebezpečných vlastností těchto látek. V porovnání s minulostí už ale hrozby potřísnění či kontaminace pracoviště nejsou zdaleka tak vysoké, jako tomu bylo dříve. O pozitivních změnách při práci s cytostatiky jsme si povídali se staniční sestrou ambulancí klinické onkologie v Krajské nemocnici Liberec Irenou Šebkovou Šťovíčkovou, která si pamatuje ještě časy, kdy si sestřičky cytostatika ředily samy.

Irena Šebková Šťovíčková Narodila se a studovala v Liberci, kde také žije a pracuje. V oblasti onkologie se pohybuje už 26 let, z toho čtrnáct let coby staniční sestra ambulancí klinické onkologie v Krajské nemocnici Liberec. I po tolika letech ji práce stále baví a naplňuje. Říká o sobě, že má ráda život. V soukromí ráda pečuje o vnoučata a neumí říkat lidem „ne“. Snaží se to však naučit.

V čem je práce staniční sestry na onkologických ambulancích podle vás specifická oproti jiným oddělením?

Myslím, že je to stejné jako role každé staniční sestry na jiných odděleních. Vedu a dohlížím na dodržování a plnění činností zabezpečujících provoz ambulancí, jen ta moje ambulance je spojená s podáváním chemoterapie, biologické léčby a s dalšími
výkony, které u nás provádíme. Koordinuji také spolupráci napříč Krajskou nemocnicí Liberec.

„Ochranné pomůcky byly absolutně nesrovnatelné s dneškem."

Jaká jsou největší rizika pro zdravotníky, kteří pravidelně pracují s cytostatiky, hlavně tedy v jejich tekuté formě?

Pro každého, kdo pracuje s cytostatiky, je to vždy hlavně potřísnění – tedy únik cytostatika. Riziková je v podstatě každá havárie, která je s cytostatikem spojená. V odborných publikacích pak často čteme, že dlouhodobá expozice těmto látkám může
způsobovat nevolnosti, zvracení, průjmy, hovoří se i o mutagenních vlivech, ale s tím jsem se ještě v dlouholeté praxi nesetkala.

České nemocnice pravidelně monitorují míru kontaminace cytotoxickými léčivy (doporučená hranice výskytu cytostatik je uváděna v pikogramech na centimetr čtvereční). Například kontrola v devatenácti českých zařízeních v roce 2018 prokázala překročení doporučené hranice kontaminace ve třetině případů. Jak toto vnímáte z hlediska praxe? Panují v českých nemocnicích dostačující podmínky pro práci s cytostatiky?

Na naší onkologii (jako ve většině ostatních zařízení) se kontaminace cytostatickým léčivem nemonitoruje. Za naši ambulanci však mohu potvrdit, že máme podmínky pro bezpečné podávání cytostatických léčiv. Současný stav vnímám opravdu dobře, na onkologii jsem už 26 let. Začátky se s dnešními podmínkami nedají vůbec srovnávat.

A jak to tedy bylo v začátcích?

Za ta léta jsem byla u zrodu všech novinek a opatření souvisejících s touto oblastí na mém oddělení. A vnímám obrovský posun. Začínala jsem jako sestra, která si sama naředila cytostatika, sama vypočítala, kolik mililitrů se musí odtáhnout a ručila
za gramáž, která bude podána pacientovi… Ochranné pomůcky byly absolutně nesrovnatelné s dneškem. S vrchní sestrou Mgr. Danou Hrstkovou jsme skutečně byly u zrodu toho, že se sestra začala oblékat a začala chránit chemoprotektivními rukavicemi, že už neměla svůj pracovní stůl vedle laminárního boxu, ale že vznikla vyčleněná místnost. Na sál se převlékáme do ochranného prádla, které pak sál neopouští. Všechna tato výbava je na hodně vysoké úrovni. Velký skok pak nastal, když se změnila legislativa vztahující se k přípravě cytostatik a vše se přesunulo do lékáren, kde s cytostatiky pracují určení specialisté. Dnes už k nám tedy přijde cytostatikum rovnou naředěné a připravené v laminárním boxu. Samozřejmostí je použití ochranných pomůcek.

Jaká jsou nejčastější pochybení zdravotníků, která můžete pozorovat v praxi?

U nás na oddělení vše směřuje k zamezení pochybení. Obecně je ale nejhorší, pokud by došlo k záměně, ať už léčiv, nebo pacientů. Problémy může dělat i nutnost pracovat pod tlakem a s nedostatkem času. Roli může sehrát i špatná manipulace
s cytostatikem, ta je však u nás omezena na minimum. Na ambulanci přichází připravené léčivo, které je hned podáno. Na nás je tedy jen správné podání, dodržení času a postupu. Jsme akreditované pracoviště a dodržujeme dané standardy.

Co vše může být na onkologických ambulancích zdrojem kontaminace? Nakolik je to vlastně pacient sám?

Ke kontaminace může dojít netěsností, poškozením vaku, rozpojením. V případě pacienta pak záleží na situaci. Zdrojem kontaminace může být pot, moč nebo vomitus apod.

Už jsme mluvily o tom, že v České republice jsou pravidla pro přípravu cytotoxických léčiv ošetřená legislativně. V lékárně musí probíhat aseptická příprava, musí být použit podtlakový box s vertikálním prouděním a chemoprotektivní rukavice. V případě samotného podávání cytostatik však legislativní rámec schází. Jak tento fakt vnímáte? Je potřeba to změnit?

Když existuje jasné pravidlo, pracuje se vždy lépe, než když si něco vymýšlíme na koleni a každý si to dělá po svém. Pokud by došlo k úpravě a existovaly konkrétní, a hlavně oficiálně stanovené postupy, uvítám to. Hodně to usnadní práci. Byl by to rozhodně další posun pro podávání cytostatik intravenózní formou a obecně pro naši práci. My na oddělení samozřejmě taková pravidla máme, ale rozhodně vidím prostor pro další zlepšování, hlavně na poli legislativy.

Můžete prosím shrnout základní postup při manipulaci s tekutými cytostatiky? Takový pomyslný „check-list“ pro práci?

Samozřejmostí je opakovaná kontrola pacienta s jeho aktivní účastí, kdy kontrolujeme základní údaje i s rodným číslem, vše si odsouhlasíme a stvrdíme podpisem. Hlídáme i samotné léčivo – o jakou se jedná látku, jaké je určené množství. A pak
postupujeme podle aplikačního listu, který máme k dispozici na naší ambulanci.

Ke zvýšení bezpečnosti zdravotnického personálu může přispět i použití správné infuzní techniky a pomůcek k tomu určených. Rizika snižuje například použití uzavřených systémů přepouštění a bezjehlových systémů, jako například systému Cyto-Set®. V čem podle vás spočívají výhody takových systémů?

Tím, že jsme začali od roku 2020 pracovat s Cyto-Sety, vše zase poskočilo dál. Už nám totiž nehrozí potřísnění, které patří mezi základní rizika při naší práci. A jsem ráda, že nás v tom KNL podpořila. Využití takových systémů nám umožňuje bezpečné a naprosto přesné podávání cytostatik. Je to opravdu další velký posun a velké plus pro naši práci. K používání Cyto-Setu vedla dlouhá cesta. Chtěla bych poděkovat panu Davidovi Klímovi, který vydržel a pomohl nám dosáhnout toho, že i u nás v Krajské nemocnici Liberec můžeme s Cyto-Sety pracovat.

Cyto-set®

Uzavřený sytém, který chrání před expozicí cytostatik. Přispívá k zamezení rizik chemické kontaminace, lékové a mikrobiologické kontaminace včetně kontaminace částicemi. Přispívá k bezpečnějšímu podání léku pacientovi přímo na místě.

Aesculap Akademie pořádá pravidelná školení a webináře na téma bezpečné práce s cytostatiky. Využíváte s kolegyněmi možnosti se školit? Jak jste s výukou spokojení?

Školení jsme se s radostí účastnily, nové sestry jsem vždy na školení vysílala. Nyní využíváme webinářů, což je velká úspora času a šance, jak snadným způsobem získat informace, takže se jich pravidelně účastníme. Ale není nad osobní setkání, těšíme se, že se po pandemii zase reálných školení dočkáme.

Na jaké téma byste v budoucnu uvítali webinář či jinou formu vzdělávací akce?

Určitě nás zajímají témata jako monitorace kontaminace cytostatickým léčivem, vývoj v legislativě ohledně podávání cytostatik a další možnosti a tipy pro bezpečné podávání cytostatik.

A teď mi dovolte osobnější otázku. Máte někdy vy sama obavy z možné kontaminace a z toho vyplývajících zdravotních komplikací? Jak se vám daří udržovat klidnou mysl?

Já sama asi nemám tak velké obavy, jinak bych nemohla na onkologii již 26 let pracovat. Vždy jsem se snažila o bezpečnost při práci a manipulaci s chemoterapií a prosazuji ji. Klidnou mysl asi nejde udržet na sto procent, ale u mě, myslím, převažuje. Pomáhá mi i vědomí, že naše práce na oddělení je sice náročná a odpovědná, ale také nesmírně důležitá.

 Cyto-set® je zdravotnický prostředek. Infuzní systém pro podávání různých cytotoxických léčiv přes jeden jednolinkový uzavřený systém se spádovým nebo tlakovým podáváním. Systém Cyto-Set® snižuje pravděpodobnost kontaminace osoby a prostředí při přípravě a podávání cytotoxických léčiv, což je zajištěno technickými součástmi systému, které vytvářejí uzavřený systém, a jeho výslednou pracovní funkcí. Infuzní systém se proplachuje neutrálním roztokem, např. chloridem sodným v koncentraci 0,9 %, cytotoxické léčivo je připojeno přes bezjehlové ventily, které se otevírají a zavírají automaticky a vytvářejí uzavřený systém, a kryty Prime-Stop zabraňují vytékání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace. Více ZDE.
Cytoset - pokyny k použití (54.75 KB) Nemocnice používající Cyto-Set® (43.27 KB)

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník