Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dobře vyškolený personál. Jak šetřit životy i náklady

14. Červenec 2020

Dobře vyškolený personál. Jak šetřit životy i náklady

Infuzní technika spadá do třídy rizika II b, a právě proto podle zákona České republiky o zdravotních prostředcích musí být veškerý obsluhující personál vyškolen výrobcem nebo autorizovanou osobou. Kvalitně proškolený personál, v tomto případě nad rámec dané legislativy, může zásadně zlepšit fungování zdravotnického zařízení. „Certifikovaní technici Skupiny B. Braun kromě povinné úvodní instruktáže poskytují i nadstavbová specializovaná odborná školení a přednášky, díky nimž je možné předcházet velké míře uživatelských nejasností,“ komentuje manažer technologické a servisní sekce Ing. Richard Grünes, Ph.D.

Společnost B. Braun Medical poskytuje zákazníkům komplexní služby v oblasti provozu a servisu zdravotnických prostředků

Nové trendy přinášejí možnosti pořízení zdravotnických prostředků různými formami, například prostřednictvím jejich pronájmu, operativního leasingu nebo fleetového programu. Veškerá péče o zdravotnické prostředky, včetně jejich evidence, hlídání termínů pravidelných kontrol, výměny příslušenství a spotřebního materiálu, se tak může přenést ze zákazníka na naši společnost. Zákazník tak nemusí řešit tyto provozní záležitosti a může se plně věnovat těm činnostem, které umí nejlépe, tedy poskytování zdravotní péče.

V této rubrice našeho časopisu se zaměřujeme na specifika servisní péče v jednotlivých segmentech zdravotnické techniky a jejich efektivní propojení.

Ing. Vojtěch Hubka

Vystudoval biomedicínské inženýrství na Fakultě elektrotechnické na Českém vysokém učení technickém v Praze. Zabýval se studiem nanodiamantů a studiem fyzikálních vlastností látek v oblasti kryoprezervace pohlavních buněk ve Fyzikálním ústavu Akademie věd v České republice a současně již v době studií spolupracoval se Skupinou B. Braun, kam poté nastoupil jako servisní technik divize Hospital Care.

V rámci svého dalšího rozvoje působil i na pozici klinického specialisty, kde asistoval u implantací umělých náhrad srdce. V současné době Vojtěch Hubka vede ve společnosti B. Braun Medical servisní tým divize Hospital Care.

Nejvyšší riziko při používání pump spočívá ve výpočtu a dávkování

Ze statistiky z let 1990–2000 vypracované Regulační agenturou pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky (MHRA) ve Velké Británii vyplývá, že nejvyšší riziko při používání infuzních pump zdravotnickým personálem spočívá ve výpočtu dávky či rychlosti dávkování. Výpočet dávkování léčebné látky přitom patří mezi základní činnosti sester. Nejedná se pouze o správné určení rychlosti, objemu a času. Sestra musí dávat pozor na řadu dalších proměnných, jakými jsou převody jednotek, hmotnost pacienta, koncentrace roztoku nebo různá balení léčiv. Ve výsledku se může jednat o složitější výpočty, které není snadné vypočítat z hlavy. „Moderní infuzní systémy B. Braun již toto všechno umí rychle a spolehlivě spočítat. Stačí jen zadat vstupní hodnoty. Otázkou proto zůstává, proč plné využití všech funkcí přístroje nepatří k běžné praxi,“ doplňuje Richard Grünes

 

Přístroj funguje, jen byla špatně zvolená stříkačka...

Pravidelná školení v dlouhodobém horizontu sníží nejen rizikovost, ale i náklady na provoz. Odbourávají uživatelskou nezkušenost, neznalost a nešetrnost. Jen málokdo si uvědomuje, jak moc nezkušený pracovník využívá kapacitu zkušenějších, čímž snižuje nejen jejich efektivitu práce, ale i koncentraci, která je ve zdravotnictví zásadní. Na druhé straně uživatelská neznalost přístroje často vede k chybnému označení přístroje za závadný a posléze ke zbytečnému odeslání na opravu. Jednoduše řečeno, ne každá závada je opravdovou závadou.

Typickým příkladem je tzv. nedokončené dávkování. Obslužný personál popisuje, že jím nastavený přístroj plně „nevydávkuje“ léčivo, tedy funguje nesprávně. Oprava však není nutná, protože mohlo dojít k výběru nevhodného typu stříkačky nebo chybnému nastavení přístroje. V důsledku tohoto konání nedochází ke značnému navýšení nákladů pouze z důvodu provedení nepotřebné opravy, ale i z důvodu násobného použití spotřebního materiálu a znehodnocení léčiva. V neposlední řadě náklady na provoz značně zvyšuje i necitlivé zacházení s přístroji. Používání pouze doporučených dezinfekčních prostředků, neagresivních k choulostivým částem přístroje, prodlouží celkovou životnost v řádu let.

 

 

Školení? To nepotřebuji...

Každý přístroj si musíte „osahat“, jinak se s ním nespřátelíte! Bez praxe a podrobného školení to nejde! Uvědomujeme si, že zdravotní sestry v současné době bývají často vytíženy činnostmi nad rámec zdravotní péče, jako například zvýšenou administrativní zátěží. Proto jsou naše přístroje vyvinuty tak, aby jim v největší možné míře pomohly zefektivnit a zautomatizovat co nejvíce postupů. Správné používání přístrojů ovšem vyžaduje cvik. Obvyklým argumentem zdravotnického personálu je, že školení nepotřebuje, protože s infuzní technikou pracuje celý život. Z praxe se ale potvrzuje, že občas stačí ukázat drobnost, třeba jak lze přístroj vyjmout z držáku, aniž bychom jej šroubovali, nebo že lze přístroje seskupovat a jednoduše přenášet, a hned se ozve: „Aha, tohle jsem nevěděl, to je dobré!“

 

Školení aneb cesta do duše přístroje

K základním nabízeným službám servisu Skupiny B. Braun patří kompletní vzdělávání obsluhujícího personálu i školení technických specialistů v místě zdravotnického zařízení. Servisní specialisté disponují bohatými zkušenostmi a znají přístroje doslova do posledního šroubku. Díky tomu dokáží zodpovědět veškeré dotazy i navrhnout řešení pro zjednodušení práce.

Ukázkou může být práce na urgentních příjmech a anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), kde občas slýcháváme od zdravotnického personálu větu: „Pracuji pod tlakem a vaše přístroje jsou pomalé. Než se zapnou, než všechno odklikám…“ Za určitých okolností, v případě B. Braun Perfusoru Space, to opravdu při základním nastavení může trvat přibližně 22 vteřin, ale stačí trochu pokročilejší uživatelská znalost a rázem pracujete s tím nejrychlejším přístrojem na trhu. Je důležité, aby pacient dostal cílené léčivo v co nejkratším čase. Při založení stříkačky se do pístu zařízne nůž, který stříkačku dokonale zafixuje, aby nedošlo k samovolnému úniku léčiva. K opoře pro palec stříkačky přijede elektronicky řízené rameno přístroje, dokonale ji uchytí a zkalibruje tlaky tak, že dávkování započne okamžitě. Od zapnutí přístroje přes založení stříkačky, nastavení rychlosti dávkování, po vykapání první kapky uplyne ve srovnání s naší konkurencí nejkratší doba.

Další možností je s příjezdem pacienta všechny přístroje zapnout, Perfusor ve stavu čekajícím na stříkačku nealarmuje, a mezitím si můžete připravovat léčiva do stříkaček. Takto bychom mohli pokračovat dlouhé hodiny. Zvládnutí ovládání veškeré techniky na odděleních není otázkou krátké chvíle, ale soustavných školení.

Nebojte se na nás obrátit v případě, že byste chtěli cokoliv vysvětlit. Jsme tu pro vás a školení nás baví.

Ing. Vojtěch Hubka
vedoucí servisního týmu divize Hospital Care, B. Braun Medical s.r.o.
Průměrně: 2.2 (5 hlasů)

Čtěte také

Již více než 140 let je název Aesculap® synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů a kontejnerů. Nejen kvalitní zpracování produktů, ale také vysoká míra odbornosti, rozsah know-how zaměstnanců a komplexní servisní péče je tím, čím Aesculap® vyniká.

29.01.2022
Servis

Infuzní technika B. Braun se v jednotlivých modelech vyskytuje na trhu přes 70 let. Naše přístroje se vždy pyšnily nejvyšší kvalitou a precizním zpracováním. I přes tyto nesporné kvality je třeba přístrojům zajistit pravidelnou údržbu. 

14.10.2021
Servis

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. 

14.10.2021
Servis