Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Columbus Revision PS

7. Červen 2010

Columbus Revision PS

Představujeme nový revizní systém pro manuální i počítačem asistované reimplantace TEP kolene.

Původní Search Evolution Revision PS nabízel operatérům pouze užší spektrum implantátů. Na našem trhu byl však i přesto velmi oblíbeným a zároveň žádaným revizním systémem. Jeho výroba byla ukončena v srpnu loňského roku a od té doby jsme my i naši zákazníci s napětím vyhlíželi nový systém, který sliboval revoluci v oblasti reimplantační ortopedie.

Koncem loňského roku ukončili vědečtí pracovníci divize Aesculap koncernu B. Braun ve spolupráci s Priv.-Doz. Dr. med. Friedrichem Thielemannem z německé kliniky ve Villingenu preklinickou fázi vývoje zcela nového modelu revizního systému pro manuální i počítačem asistované reimplantace totální endoprotézy kolene.

Columbus Revision PS disponuje oproti staršímu modelu Search Evolution Revision s pevným polyethylenovým PS platem více nástroji, které jsou ještě přesnější a propracovanější. I samotný implantát doznal několika změn.

Ortoped jistě ocení možnost ofsetu femorální (medio-laterální ±2 mm a AP ±4 mm) a tibiální komponenty (medio-laterální ±6 mm). Svou modularitou se může řadit mezi elitu revizních systémů na našem trhu. Kombinací jednotlivých implantátů lze docílit optimálního rozsahu pohybu ve smyslu flexe (130°) a extenze (4°). Oproti Search Evolution má Columbus dřík pro tibii a femur v cementované a necementované verzi. Kromě toho lékař ocení širokou škálu výplní pro femur a tibii. Dva typy polyethylenových PS plat Medium a High Constraint s výškou až 32 mm zaručují plnohodnotnou stabilitu operovaného kolene.

V této souvislosti jsme koncem února tohoto roku dostali
s kolegyní příležitost zúčastnit se tréninkového kurzu zaměřeného právě na revizní systém Columbus. Vše se konalo v hlavním městě Lotyšska Rize, za účasti představitelů naší společnosti, kolegů z jiných zemí a dr. Thielemanna, který se podílel na vývoji tohoto typu revizního kolene. První den se nesl ve znamení teorie
a prezentace nového výrobku. Bylo nám představeno nové instrumentárium, které jsme si ihned vyzkoušeli na umělé končetině. Také jsme si prohlédli nový implantát a ocenili jeho naprosto excelentní design. Současně s tím jsme se seznámili
s jednotlivými kazuistikami a možnostmi řešení za pomoci revizního systému Columbus Revision PS. Vedle manuálního postupu, který většina našich zákazníků využívá nejvíce, se nabízí i navigační technologie.

Druhý den jsme navštívili místní kliniku a byli svědky operace za asistence dr. Thielemanna. Někteří
z nás měli možnost být přímo na operačním sále a na vlastní oči se přesvědčit, jak je teorie převáděna do praxe. Ostatní kolegové sledovali operaci v zasedací místnosti, kam byla přenášena. Jednotlivé postřehy z celé operace jsme důkladně prodiskutovali a pak se vydali zpět do hotelu, kde bylo celé školení ukončeno předáním
certifikátů a CD.

Jsme rádi, že naši lékaři mají možnost si manipulaci s novým systémem osobně vyzkoušet. Již proběhlo několik operací na řadě našich pracovišť (např. v Nemocnici Prostějov, Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní nemocnici Ostvava, Nemocnici Chomutov a Nemocnici Na Homolce v Praze)
a vzhledem ke kladnému ohlasu očekáváme nárůst operativy.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory