Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie:

Columbus Revision PS

Jakub Hurda

7. Červen 2010

Představujeme nový revizní systém pro manuální i počítačem asistované reimplantace TEP kolene.

Původní Search Evolution Revision PS nabízel operatérům pouze užší spektrum implantátů. Na našem trhu byl však i přesto velmi oblíbeným a zároveň žádaným revizním systémem. Jeho výroba byla ukončena v srpnu loňského roku a od té doby jsme my i naši zákazníci s napětím vyhlíželi nový systém, který sliboval revoluci v oblasti reimplantační ortopedie.

Koncem loňského roku ukončili vědečtí pracovníci divize Aesculap koncernu B. Braun ve spolupráci s Priv.-Doz. Dr. med. Friedrichem Thielemannem z německé kliniky ve Villingenu preklinickou fázi vývoje zcela nového modelu revizního systému pro manuální i počítačem asistované reimplantace totální endoprotézy kolene.

Columbus Revision PS disponuje oproti staršímu modelu Search Evolution Revision s pevným polyethylenovým PS platem více nástroji, které jsou ještě přesnější a propracovanější. I samotný implantát doznal několika změn.

Ortoped jistě ocení možnost ofsetu femorální (medio-laterální ±2 mm a AP ±4 mm) a tibiální komponenty (medio-laterální ±6 mm). Svou modularitou se může řadit mezi elitu revizních systémů na našem trhu. Kombinací jednotlivých implantátů lze docílit optimálního rozsahu pohybu ve smyslu flexe (130°) a extenze (4°). Oproti Search Evolution má Columbus dřík pro tibii a femur v cementované a necementované verzi. Kromě toho lékař ocení širokou škálu výplní pro femur a tibii. Dva typy polyethylenových PS plat Medium a High Constraint s výškou až 32 mm zaručují plnohodnotnou stabilitu operovaného kolene.

V této souvislosti jsme koncem února tohoto roku dostali
s kolegyní příležitost zúčastnit se tréninkového kurzu zaměřeného právě na revizní systém Columbus. Vše se konalo v hlavním městě Lotyšska Rize, za účasti představitelů naší společnosti, kolegů z jiných zemí a dr. Thielemanna, který se podílel na vývoji tohoto typu revizního kolene. První den se nesl ve znamení teorie
a prezentace nového výrobku. Bylo nám představeno nové instrumentárium, které jsme si ihned vyzkoušeli na umělé končetině. Také jsme si prohlédli nový implantát a ocenili jeho naprosto excelentní design. Současně s tím jsme se seznámili
s jednotlivými kazuistikami a možnostmi řešení za pomoci revizního systému Columbus Revision PS. Vedle manuálního postupu, který většina našich zákazníků využívá nejvíce, se nabízí i navigační technologie.

Druhý den jsme navštívili místní kliniku a byli svědky operace za asistence dr. Thielemanna. Někteří
z nás měli možnost být přímo na operačním sále a na vlastní oči se přesvědčit, jak je teorie převáděna do praxe. Ostatní kolegové sledovali operaci v zasedací místnosti, kam byla přenášena. Jednotlivé postřehy z celé operace jsme důkladně prodiskutovali a pak se vydali zpět do hotelu, kde bylo celé školení ukončeno předáním
certifikátů a CD.

Jsme rádi, že naši lékaři mají možnost si manipulaci s novým systémem osobně vyzkoušet. Již proběhlo několik operací na řadě našich pracovišť (např. v Nemocnici Prostějov, Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní nemocnici Ostvava, Nemocnici Chomutov a Nemocnici Na Homolce v Praze)
a vzhledem ke kladnému ohlasu očekáváme nárůst operativy.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník