Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Centralizace posunula servis infuzní techniky k vyšší kvalitě

26. Březen 2015

Centralizace posunula servis infuzní techniky k vyšší kvalitě

Obavy týkající se případného poklesu dostupnosti či flexibility pracovníků servisu byly zbytečné. Jak se po téměř dvou letech fungování nové struktury servisního týmu ukázalo, kvalita služeb, které poskytuje svým zákazníkům a partnerům, se výrazně zvýšila. Při náboru servisních techniků dostali přednost absolventi fakult biomedicínského inženýrství a velký důraz byl kladen nejen na jejich důkladnou teoretickou, ale i praktickou připravenost. Systém zaškolování nových techniků či specialistů zahrnoval několikaměsíční výcvik pod dohledem hlavních trenérů z mateřské společnosti a především sdílení zkušeností.

 

Flexibilita a zastupitelnost jsou hlavními benefity

Jednou z největších výhod, kterou nyní disponuje centrální servisní oddělení, je především flexibilita a akceschopnost. Nyní je možné vyslat na rozsáhlejší servisní zásah, především hromadné periodické bezpečnostně technické kontroly či instalaci nové techniky, celý tým a vše provést v nesrovnatelně kratším čase. Na zastupitelnost techniků se lze spolehnout bez ohledu na lokalitu zdravotnického zařízení.

 

Vývoj infuzní techniky si vyžádal rozšíření týmu o specializované pozice

Úroveň technologií v oblasti infuzní techniky se neustále vyvíjí. Již tak sofistikovaná zařízení jsou s každým příchodem nové verze firmwaru, softwaru či s novým příslušenstvím posouvána na zcela jinou úroveň. Infuzní technika již nepůsobí na odděleních jako samostatná jednotka, ale jako propracovaný systém infuzní terapie napojený na informační systém oddělení nebo celého zdravotnického zařízení. Variabilita nastavení a propojení techniky je téměř neomezená. Pro výběr nejvhodnějšího komplexního řešení pro konkrétní pracoviště byl servisní tým v roce 2014 rozšířen o dvě nové pozice zkušených profesionálů, specialistů AIS (automatických infuzních systémů), kteří jsou připraveni s informačními technologiemi pomoci.

 

Program B. Braun Potentials dává šanci mladým specialistům

Společnost B. Braun Medical i servisní oddělení dlouhodobě usiluje o to, aby v jejich řadách pracovali motivovaní a odborně zdatní pracovníci. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle je program B. Braun Potentials, jehož cílem je podchycení spolupracovníků z řad vysokoškolských studentů a jejich motivace k další spolupráci i po ukončení studia. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že kvalitní odborná praxe z dob studií je stejně důležitá jako studium samotné. Zapojení do týmu profesionálních techniků servisního oddělení umožňuje těmto mladým specialistům se v oblasti infuzní techniky a softwarových řešení stále rozvíjet. Síla tohoto týmu by pro zákazníky měla být patrná při každém vzájemném setkání. Cenná je i zpětná vazba, kterou od zákazníků dostaneme.

 

Logistika a bezpečná přeprava jako pověstná třešinka na dortu

V rámci centralizace se podařilo vyřešit i bezpečnou dopravu přístrojů do servisního střediska. Techniku při dopravě chrání ocelové boxy s uspořádáním vnitřního prostoru přesně dle parametrů přístroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny.  Kontejnery jsou uzamykatelné a vyzvedává je logistický partner v zákaznických centrech OZT. Doprava i využívání těchto kontejnerů je bezplatná. Servis infuzní techniky společnosti B. Braun Medical je propracován do posledních detailů. Neváhejte nás tedy pro uzavření rámcové smlouvy na servis kontaktovat.

 

Kontakty s regionálním rozdělením SAIS

Ing. Petr Hořák
Region: Praha, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.
Mobil: +420 602 447 229
E-mail: petr.horak@bbraun.com

Ing. Tomáš Karas
Region: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj.
Mobil: +420 602 554 296
E-mail: tomas.karas@bbraun.com

Ing. Ondřej Matějka, MBA
Servisní centrum B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví, sociálních služeb, zlepšení dostupnosti zdravotní péče a rozvoj konceptu Digitální pacient v České republice. 

09.12.2021
Skupina B. Braun

Skupina B. Braun CZ/SK navázala v Česku a na Slovensku strategickou spolupráci s jedním z celosvětových lídrů v oblasti mimotělního očišťování krve společností Jafron Biomedical Co., Ltd a stává se tak distributorem portfolia hemoperfuzních kapslí nové generace Jafron.

22.07.2021
Skupina B. Braun

Před pár dny jsme připomněli význam prevence onemocnění ledvin i na televizních obrazovkách. Na Světový den ledvin promluvili naši primáři ve Snídani s Novou a v Událostech České televize o současné situaci kolem očkování dialyzovaných pacientů i vlivu koronaviru na nefrologické pacienty.

17.03.2021
Skupina B. Braun