Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

BiCONTACT® Classic (1987) versus BiCONTACT® S (2000)

13. Březen 2013

BiCONTACT® Classic (1987) versus BiCONTACT® S (2000)

Ukončení produkce dříku BiCONTACT® s původním designem Classic nám dává příležitost seznámit se blíže s konceptem BiCONTACT, jeho historií a budoucností. Prof. Siegfried Weller, přednosta ortopedické kliniky Úrazové nemocnice v Tübingenu a skutečná legenda německé ortopedie, vytvořil dřík BiCONTACT® v roce 1986, v době rozmachu kyčelní endoprotetiky a zároveň v době, kdy se začaly v praxi prosazovat dříky určené k implantaci bez kostního cementu.

BiCONTACT® Classic je přímý necementovaný dřík z titanové slitiny s nástřikem v proximální trochanterické části. Nástřik tvoří čistý titan aplikovaný pomocí plazmy ve vakuovém prostředí, má tloušťku 0,35 mm, porozita je 20-40 %, velikost pórů dosahuje 20-200 μm.

Tyto póry zajišťují pomocí vrůstu kostní tkáně sekundární stabilitu dříku. Primární stabilita je tvořena pressfitovou charakteristikou trochanterické části. Distální část přispívá k primární fixaci a slouží k bezpečnému zavedení dříku a dobré orientaci operatéra. Dalšími charakteristickými znaky BiCONTACT® Classic, které přispívají především k primární stabilitě dříku, jsou přední a zadní planžeta a laterální křidélko. To slouží také ke snadnější orientaci operatéra při implantaci. CCD úhel je 135°.

Prof. Weller první BiCONTACT® Classic použil v roce 1987. O tři roky později bylo již implantováno 1000 dříků BiCONTACT® a v roce 2006 to bylo 400 000 dříků z rodiny BiCONTACT®, která má v současné době sedm členů, včetně revizních necementovaných dříků BiCONTACT® Revision s možností distálního zajištění.

Přežití dříku v kosti dosahuje dle četné klinické dokumentace téměř 98 % po dvaceti letech, což je opravdu špičkový výsledek (Krödl A. et al., 100% přežití po deseti letech, Ochs U. et al., 97,9% přežití po dvaceti letech).

BiCONTACT® S byl vytvořen v roce 2000. Jedná se o dřík s typickými vlastnostmi BiCONTACT®, shodným CCD úhlem i nástřikem z čistého titanu, upraven je ale offset dříku. Offset stoupá s velikostí dříku, pro velikost 15 je plus 4,5 mm, pro velikost 21 je to dokonce 10 mm.

Zvýšený offset zajišťuje přirozenější komunikaci na rozhraní hlavička / vložka, působí antiluxačně (zvýšení offsetu může luxační komplikace snížit až desetkrát - T. W. Svansson, L. V. Nevada, Advantages of Lateralized Femoral Offset Components in THA) a usnadňuje tonizaci měkkých tkání v okolí kloubu bez nutnosti prolongace končetiny.

Instrumenty pro implantaci dříku BiCONTACT® S jsou unikátní a nelze je nahradit původními nástroji. Rašple A i B mají tvar upravený pro snadnější inzerci do dřeňové dutiny, osteoprofiller B je tvarově zcela shodný s vlastním implantátem. Nové jsou i krčky rašplí umožňující snadnější a bezpečnější manipulaci se zkušebními hlavičkami (snap-fit systém).

BiCONTACT® S je skutečným dědicem vynikajících vlastností svého předchůdce, jeho úpravy přispívají k bezpečnější a snadnější implantaci a také ke spolehlivosti přežití implantátu v kosti.

I když to může znít jako fráze, BiCONTACT® je skvělá minulost a zároveň světlá budoucnost značky Aesculap.

MUDr. Jiří Šťovíček
divize Aesculap - ortopedie

MUDr. Jiří Šťovíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory