Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezpolymerové lékové stenty Coroflex® ISAR

5. Listopad 2014

Bezpolymerové lékové stenty Coroflex® ISAR

Většina současných lékových stentů obsahuje nosič účinné látky polymer, který má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze. Stenty poslední generace jsou bezpolymerové a patří k nim právě Coroflex® ISAR.

Intervenční kardiologie patří pravděpodobně k nejdynamičtějšímu oboru současné medicíny. Rozvoj nových technologií jak diagnostických, tak tera­peutických umožnil elegantně a s minimálním zatížením pro pacienta ošetřit řadu patologických stavů na srdci, které se dříve léčily dlouhodobě s malou účinností nebo náročnými operačními výkony. Jasným příkladem je současná katetrizační léčba především akutního infarktu myokardu a dalších projevů ischemické choroby srdeční a také chlopenních vad. Léčebným standardem ischemické choroby srdeční a jejím akutním projevům ve formě infarktu myokardu je již léta tzv. PCI perkutánní koronární intervence se zprůchodněním postižené tepny angioplastikou pomocí balonkového katetru, resp. implantací stentu. V posledních letech dominuje této léčbě hlavně implantace stentů, ať již tzv. holých neboli bare metal stentů (BMS) nebo tzv. lékových stentů (DES-drug eluting stents). Tato skupina lékových stentů se stala nyní novým standardem PCI pro většinu indikací, což probíhalo paralelně s dramatickým technologickým vývojem těchto lékových stentů.

V současné době je již na trhu řada lékových stentů tzv. 2. a 3. generace, které využívají různé účinné látky, různé technologie úpravy povrchu stentů, různé polymery nesoucí účinnou látku a došlo také k podstatnému vylepšení technických parametrů stentů, především co do snadnosti implantace a možnosti ošetření i komplikovaných stenóz (tenčí tzv. struty stentu, dobrá flexibilita). Právě polymer, který u většiny současných lékových stentů nese účinnou látku, má při dlouhodobém působení v cévní stěně některé nepříznivé účinky na hojení ošetřené léze, proto některé stenty nové generace mají tzv. resorbovatelný polymer, který se po čase vstřebá, a snižují se tím zmíněné negativní účinky. Zcela poslední generaci lékových stentů představují stenty tzv. bezpolymerové, a právě jedním z těchto ojedinělých stentů na trhu je Coroflex® ISAR.

 

Bezpolymerová angioplastika Coroflex® ISAR

Společnost B. Braun Medical uvedla tento unikátní lékový stent na náš trh v květnu tohoto roku. Nabízí tak českým kardiologům osvědčené excelentní technické parametry rodiny kovových kobalto-chromových stentů řady Coroflex® Blue Neo a Ultra s prověřenou účinnou látkou, jakou je sirolimus, a hlavně bezpolymerovou úpravou tohoto stentu, jež přináší potenciálně lepší výsledný terapeutický efekt. Po uvedení zcela nového konceptu koronárního lékového balonkového katetru (DEB-drug eluting balloon) SeQuent® Please před několika lety doplňuje firma B. Braun své portfolio o další ojedinělý výrobek reprezentovaný právě lékovým stentem Coroflex® ISAR. Propaguje tímto koncept tzv. bezpolymerové angioplastiky (Polymer Free Angioplasty), kdy je možné elegantně a bez nežádoucí přítomnosti polymeru ošetřit prakticky každou koronární lézi ať již u pacientů rizikových pro dlouhodobou duální antiagregační léčbu (DAPT) ošetření lékovým balonkem SeQuent® Please, popřípadě implantací vysoce flexibilního a tenkého kobalto-chromového stentu Coroflex® Blue Neo a Ultra  , nebo při nutnosti implantovat lékový stent použít právě Coroflex® ISAR s nejmenšími dlouhodobými potenciálními riziky z přítomnosti polymeru. Navíc účinnost jak balonku SeQuent® Please, tak stentu Coroflex® ISAR je podložena randomizovanými studiemi řady PEPCAD a ISAR.

Řada českých pracovišť již udělala první praktické zkušenosti s použitím lékového stentu Coroflex® ISAR a ocenila jeho technické parametry i celkový koncept bezpolymerového systému.

 

Přednosti a parametry stentu Coroflex® ISAR

Coroflex® ISAR reprezentuje poslední generaci lékových stentů, která kombinuje osvědčenou platformu stentu s prověřeným potažením bezpolymerovou matrix pro postupné a řízené uvolňování účinné látky. Coroflex® ISAR je pokryt inovativní bezpolymerovou matrix pro účinný lék, která je orientována pouze abluminálně. Nepřítomnost polymeru usnadňuje rychlejší epitelizaci.

 

Výhody

 • 100% bezpolymerové uvolňování účinné látky
 • Bio-resorbovatelná léková matrix  
 • Sirolimus: osvědčená protizánětlivá a antiproliferativní látka
 • Pomocná látka Matrix: Probucol napodobuje funkci polymeru zpomalením uvolňování sirolimu
 • Zlepšené hojení endotelu za nepřítomnosti polymerového nosiče

 

Klinické důkazy

 • Velmi dobře klinicky zdokumentovaná látka sirolimus
 • Prokázaná inhibice neointimální proliferace
 • Coroflex® ISAR s klinickými důkazy z randomizovaných studií (zahrnujícími více než 4 000 pacientů)

 

Tenká tloušťka strutu a nízký profil umožňují snadnou implantaci

 • Unikátní profil stentu ≤ 0,93 mm
 • Tloušťka strutu pouze ≤ 50/60 μm
 • Vynikající flexibilita systému díky adaptivní architektuře stentu
 • Coroflex® ISAR je konstruován na bázi inovativní technologie řady kobalto-chromových stentů Coroflex® Blue

 

Koncept tzv. Solution Oriented Polymer-Free Angioplasty“

Coroflex® ISAR je součástí našeho vzájemně se doplňujícího portfolia výrobků pro bezpolymerovou angioplastiku. Tento koncept nabízí poslední generaci výrobků k řešení a léčbě komplexních cévních stenóz. Nepřítomnost polymeru jako nosiče účinné látky usnadňuje rychlou endotelizaci a zabraňuje zánětlivé reakci cévní stěny na cizorodou látku.

 

Další informace:

Coroflex® ISAR v produktovém katalogu

MUDr. Jiří Chvojka
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V súčasnosti tvoria staplery jednu zo zásadných zložiek chirurgického inštrumentária. Cirkulárne alebo intraluminálne staplery, medzi ktoré patrí aj špičkovo upravený CSC KOL CECIL, nájdu široké uplatnenie pri vykonávaní rôznych typov chirurgických operačných výkonov. Ich veľkým benefitom je zjednodušenie práce chirurga smerujúce k precíznejšiemu a rýchlejšiemu výkonu s väčším komfortom a bezpečím pre pacienta. Sú určené predovšetkým na vytvorenie rôznych typov intraluminálnych anastomóz v tráviacom trakte, čiže mechanických spojov v oblasti tráviacej trubice.

14.07.2020
Cévní chirurgie

Jedinečná náhrada SilverGraft®, indikovaná k překlenutí neprůchodného cévního řečiště bypassem. Její výhodou je povrch pokrytý vrstvou stříbra s antibakteriální účinností, která snižuje riziko pooperační infekce.

20.04.2020
Cévní chirurgie

K léčbě lézí zúžených cév v dolních končetinách se často používají samoexpandibilní stenty neboli cévní výztuže vyrobené z nitinolu (slitiny niklu a titanu). Jejich úkolem je rozšířit zúžené cévy, a zajistit tak přísun krve do nohou, přitom jsou vystaveny mimořádným fyzikálním nárokům.

11.09.2019
Cévní chirurgie