Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Článek

Bezpečnejšie, bezstarostnejšie, v najvyššom štandarde

Fleet Care v nemocnici Bory

redakce Braunovin

16. říjen 2023

Fleet Care

Fleet Care je v operačnom inštrumentáriu niečo ako operatívny program na autá. Rovnako ako jazdíte autom, tak s nástrojmi operujete, ale o ich komplexný servis, výmenu, optimalizáciu skladby a ďalšie prevádzkové veci sa nestaráte. Tento systém, ktorý je na západ od nás už pomerne bežný, začína objavovať čoraz viac českých a slovenských nemocníc. V Česku si ako prvá túto službu objednala privátna Nemocnice Šumperk a tesne pred spustením je táto služba aj v jednej krajom riadenej nemocnici. Teraz sa do projektu pustila aj vychádzajúca hviezda slovenského zdravotníctva Nemocnica Bory. Spoločnosť B. Braun tam v rámci služby Fleet Care dodala vyše 20 tisíc kusov operačných nástrojov, ktorými nemocnica obsluhuje 14 operačných sál. 
 

Aké sú prvé skúsenosti s Fleet Care po troch mesiacoch ostrej prevádzky popisujú operatér, manažér, zdravotná sestra aj zástupca dodávateľskej spoločnosti B. Braun.

MUDr. Róbert Hill. PhD., MPH, medicínsky riaditeľ Nemocnica Bory

Medicínsky riaditeľ Nemocnica Bory

MUDr. Róbert Hill, PhD., MPH

MUDr. Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory, začínal ako lekár chirurgického oddelenia v Nových Zámkoch, kde sa neskôr začal venovať neurochirurgii. Aj keď ho po čase zlákala manažérska činnosť, verí, že vo svojej každodennej práci využíva skúsenosti z lekárskeho prostredia.

Je z vášho pohľadu Fleet Care cestou budúcnosti?

Určite áno, pokiaľ chceme zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň dobrý manažment plánovania operačných výkonov bez nutnosti čakania.

Odporučili by ste službu aj ďalším nemocniciam?

Jednoznačne áno. Odporučil by som kolegom, aby sa prišli pozrieť a chytili si inštrumentárium do ruky. Viem, že v mnohých nemocniciach o podobnom systéme prebieha diskusia už roky rokúce. Chápem, že v našom prípade je to trochu iné, keďže sme na úplnom začiatku nášho fungovania, na rozdiel od nemocníc, ktoré už majú nastavený proces, ktorý už nejako funguje, a disponujú veľkou súpravou nástrojov. Cieľový stav je ale v obidvoch prípadoch rovnaký, garantovaný servis a pripravené nástroje.

Prečo ste sa rozhodli službu využiť?

Nemocnica Bory je koncovou terciárnou nemocnicou s dominantnými chirurgickými odbormi, pre ktoré je alfou a omegou mať dokonale pripravené nástroje. Chceli sme sa vyhnúť situáciám, ktoré sa v praxi bežne stávajú, kedy buď niečo chýba v operačných sitách, alebo nástroje majú nejaké poškodenia. Bezproblémová práca s inštrumentáriom zaručuje, aby sa lekári cítili absolútne bezpečne, a to bola hlavná motivácia.

Ste prví, kto túto službu na Slovensku využíva. Cítite sa ako priekopníci?

Myslím, že inovácie sú zapísané do samotnej DNA nemocnice. Nebolo našim cieľom stavať sa do roly pionierov, ale súbeh mnohých inovatívnych projektov viedol k vnímaniu našej nemocnice ako priekopníka.
Aké ťažké bolo dať dokopy vyše 20 000 nástrojov?

Proces bol veľmi zložitý, a ešte zložitejší o to, že začíname ako úplne nová nemocnica, ktorá nemá žiadnu históriu. Vychádzali sme teda z teoretického modelu. Myslím, že spolupráca s B. Braun bola úplne kľúčová v tom, aby sa projekt podaril. Naozaj sme potrebovali pomoc od tých, ktorí majú skúsenosti z reálnej nemocničnej prevádzky.

Aj tak je ale nemysliteľné, aby sme už na začiatku dokázali sitá naplánovať so stopercentnou istotou. A preto je to stále otvorená záležitosť a prichádzajú, samozrejme, nové a nové požiadavky z praxe dané aj tým, že do nemocnice prichádzajú ďalší odborníci v rámci jednotlivých operačných disciplín.

Ak sa v praxi ukáže, že je potrebné niektoré sitá pozmeniť, môžeme ich, samozrejme, flexibilne meniť alebo optimalizovať. Je to rozhodne jeden z kľúčových parametrov, vďaka ktorému sme sa pre túto službu rozhodli.

MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSC., primár neurochirurgie Nemocnica Bory

Primár neurochirurgie Nemocnica Bory

MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSC.

Po skončení Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pôsobil 17 rokov na Neurochirurgii v Nových Zámkoch. V roku 2009 nastúpil do FN v Nitre na pozíciu primára a neskôr na pozíciu prednostu Neurochirurgickej kliniky UKF v Nitre, kde vybudoval pracovisko s kompletným technickým vybavením. V súčasnej dobe vedie neurochirurgické pracovisko v Nemocnici Bory.

Už šesť mesiacov používate službu Fleet Care. Ako ste s ňou spokojní tak z pohľadu operatéra, ako aj ďalšieho zdravotníckeho personálu?

Sme nadmieru spokojní. Mám skúsenosti aj zo zariadení, kde táto služba nebola, a rozdiel vo fungovaní a využívaní inštrumentária je markantný. Je to efektívne, všetko je v adekvátnych množstvách. A hlavne pracujeme s inštrumentáriom novým, permanentne servisovaným. Práca je teda jednoduchšia a tiež bezpečnejšia. 

A ako by ste zhodnotili kvalitu samotného inštrumentária?

S Aesculap nástrojmi som pracoval už v minulosti. Ako neurochirurg musím povedať, že som veľmi náročný používateľ. Hlavné časti operácie sa odohrávajú pod mikroskopom, takže vidíme všetky detaily. Vďaka kvalite inštrumentária môžeme vykonávať tie najnáročnejšie mikrochirurgické operácie. Pri chirurgickom ošetrení je zasa dôležitá ostrosť nástrojov, ktorá nám zabezpečuje nielen komfort a bezpečie, ale pri dlhých operáciách aj šetrí sily operatéra.

Služba Fleet Care zahŕňa aj optimalizáciu operačných sít…

Mali sme to šťastie, že pri príprave projektu sme sa mohli dostať do centrály Aesculap, kde sme si mohli vybrať sitá. Vychádzali sme z predpripravených sít pre jednotlivé typy výkonov, ktoré sme zvyčajne redukovali, pretože pôvodná ponuka zo strany Aesculap bola štedrá a veľmi bohatá. Dostatočné počty inštrumentária v sitách umožňujú to, že menej využívame personál a dokážeme zabezpečiť plynulejší prechod medzi jednotlivými operačnými výkonmi.

Ako z tejto služby profituje pacient?

Určite zvýšením bezpečnosti operačného výkonu. Pokiaľ má lekár kompletné inštrumentárium v dostatočnom množstve, môže realizovať aj tie najnáročnejšie výkony a riešiť aj komplikované stavy.
 

Mgr. Zuzana Norovská, riaditeľka ošetrovateľstva Nemocnica Bory

Riaditeľka ošetrovateľstva Nemocnica Bory

Mgr. Zuzana Norovská

Mgr. Zuzana Norovská sa do slovenského zdravotníctva vracia po 26 rokoch pôsobenia v Rakúsku. Najprv pracovala v ortopedickej nemocnici na oddelení detskej ortopédie, kde sa neskôr stala staničnou sestrou, následne v detskej nemocnici na novorodeneckom oddelení a vyše 10 rokov na oddelení intenzívnej medicíny.

Môžete nám pre predstavu povedať, koľko nástrojov a v akom zložení pre vašu nemocnicu potrebujete?

Bavíme sa o počte 20 000 až 27 000 nástrojov v približne 400 súpravách. Samozrejme, týmito nástrojmi pokrývame niekoľko chirurgických odborov.

Ako sa so službou Fleet Care zžili kolegovia?

Je pravda, že kolegovia nemali zo svojich bývalých pracovísk s podobným systémom skúsenosti. Silným aspektom celej zmeny bola aj elektronizácia systému. Každá veľká zmena zahŕňa, samozrejme, aj ľudský faktor, takže bola potrebná podpora zo strany manažmentu a vedúcich pracovníkov.

Čo vám osobne Fleet Care prináša?

Najväčší prínos vidím v servise inštrumentária, a potom aj v jednoduchosti vyhľadávania jednotlivých nástrojov vďaka elektronickému systému a značeniu každého nástroja data matrix kódom.

A aké máte doteraz referencie od zamestnancov na kvalitu samotných nástrojov?

V tomto ohľade máme veľmi pozitívne reakcie tak od našich klinických lídrov, ako aj zo strany operačných sestier.

A ako sa líši beh nástrojov vo vašej v nemocnici v porovnaní s prevádzkami bez tejto služby?

Hlavný rozdiel vidím v okamžitom servise, kedy výpadok jednotlivých nástrojov nijako neovplyvní prevádzku. Ak operačná sestra zistí nejaké poškodenie nástroja alebo potrebuje vykonať zmenu v site, kontaktuje svoju vrchnú sestru, ktorá môže prostredníctvom systému B. Braun zadať požiadavku na opravu nástroja. Z pracoviska centrálnej sterilizácie v tom momente dopĺňame záložný nástroj a ten poškodený je odoslaný do servisu, odkiaľ je k nám maximálne po dvoch až troch týždňoch vrátený.

Ako často ste v kontakte s B. Braun?

Pán Juraj Kolenčík z B. Braun je už u nás na Boroch viac ako doma. Môžem ale zovšeobecniť, že sme si dohodli schôdzky na týždennej báze. A v prípade potreby nie je problém akokoľvek sa dohodnúť.

Aj napriek všetkej práci, ktorá sprevádzala implementáciu procesu, odporučili by ste službu Fleet Care aj do ďalších nemocníc?

Určite áno. Je to cesta, prostredníctvom ktorej sa veľmi dobre optimalizujú procesy v rámci plánovanej prevádzky v rámci nemocnice. Samozrejme, mali sme výhodu, že sme začínali úplne od nuly a nemenili sme už fungujúci systém.

Mohli by ste nám popísať kolobeh sít a nástrojov po nemocnici?

Vydanie súpravy pre danú operáciu je v kompetencii vrchnej sestry centrálnych operačných sál, ktorá potrebné súpravy priradí v systéme k danému zákroku a pacientovi. Požiadavka putuje na oddelenie centrálnej sterilizácie, kde pripravia súpravy na daný operačný deň. Súprava je dopravená na centrálne operačné sály. Použité nástroje sa dávajú do dekontaminačných kontajnerov, vykoná sa dekontaminácia, ktorú v súčasnosti robíme enzymatickým sprejom. Nástroje sa dostanú na centrálne sterilizačné pracovisko, kde je dekontaminovaný materiál prijatý, a prebieha mechanické čistenie. Máme automatické dezinfekčné umývačky, ale niekedy je dôležité aj mechanické ručné čistenie. A len čo nástroje prejdú touto predsterilizačnou prípravou, kolegovia na centrálnej sterilizácii ich dostanú do pôvodného nastavenia na sitá, kde sa každý jeden nástroj načíta vďaka data matrix kódu. Vďaka tomu máme neustále prehľad, kde ktorý nástroj je.
 

Juraj Kolenčík, Obchodný konzultant – špecialista ve spoločnosti B. Braun

Obchodný konzultant špecialista - chirurgické nástroje a technológie

Ing. Juraj Kolenčík, PhD., MBA

Ako dlho trval proces zavedenia služby Fleet Care do Nemocnice Bory?

Prípravná fáza sa začala pred piatimi rokmi ešte v Nemocnici Spišská Nová Ves. Samotný výber pre Nemocnicu Bory trval tri a pol roka. V roku 2021 prebehol samotný výber operačných súprav v Tuttlingene v našom showroome, kde mal každý operatér možnosť zobrať si nástroj do ruky a otestovať ho. Nasledoval výpočet počtu súprav s ohľadom na typ a počet chirurgických zákrokov plánovaných pre nemocničnú prevádzku. 

Teraz už služba Fleet Care zhruba šesť mesiacov funguje. Akú máte spätnú väzbu od personálu nemocnice?

Určite pozitívnu. Lekári majú v rukách to, čo potrebujú, pracovníci centrálnej sterilizácie a operačných sál majú k dispozícii nové produkty v Aesculap štandarde.

Do akej miery ste sa pri výbere nástrojov trafili do toho, čo nemocnica reálne potrebuje?

Sme na úrovni 95 % úspešnosti. Každý operatér má možno trochu inú predstavu, ale tam sa pohybujeme v rámci 5 % odchýlky. Pokiaľ konkrétnemu operatérovi nevyhovuje kompozícia danej súpravy, môžeme buď zostaviť operačné nástroje do iných súprav alebo do inej kompozície sít, alebo je možné pridať tieto požadované nástroje do existujúcich súprav. Doba dodania nástrojov zvyčajne nie je dlhšia ako päť pracovných dní.

Riešili ste nejakú nadštandardnú údržbu?

Doteraz evidujeme jeden servisný zásah, v rámci ktorého bolo odoslaných do servisu osem nástrojov, ktoré boli obratom vrátené späť v Aesculap štandarde.

Akým spôsobom spolupráca prebieha? Ako ste v kontakte s nemocnicou?

Súčasťou servisu Fleet Care je, samozrejme, aj profesionálna podpora, a to nielen servis a dodávka nástrojového vybavenia, ale aj profesionálna podpora. Okrem toho, že máme zmluvné záväzky, kde je stanovený minimálny rozsah školení zdravotníckeho aj nezdravotníckeho personálu, je súčasťou, samozrejme, aj ľudský prístup, kedy sa snažíme zákazníkovi vyjsť v ústrety doslova a do písmena na zavolanie.

A evidujete záujem aj z ďalších nemocníc na Slovensku?

Áno, a to tak zo strany súkromných, ako aj štátnych zariadení. Je to jedinečná služba spoločnosti B. Braun, ktorá operatérovi umožňuje mať nástroje v správny čas, v správnom množstve a špičkovej kvalite. Pre vedenie nemocnice znamená služba takmer dokonalé plánovanie finančných nákladov na nákup, obnovu a servis nástrojov počas zmluvného obdobia.

Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory Služba Fleet Care chirurgických nástrojů B. Braun v Nemocnici Bory

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník