Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

13. Listopad 2018

Asertivita v komunikačně obtížných situacích

Přední světová vzdělávací instituce v oblasti zdravotnictví Aesculap Akademie přichází s novým kurzem zaměřeným na důležité téma, kterým je asertivita. Povede jej zkušený a uznávaný lektor Aesculap Akademie Mgr. Michal Žmolík, který se zaměřuje na psychoterapii, supervizi a vzdělávání formou přednášek, kurzů a školení. Zajímalo nás, co mohou účastníci od kurzu očekávat, a proto jsme se Michala zeptali na pár otázek. 

Mgr. Michal Žmolík

Mgr. Michal Žmolík je zkušeným lektorem, psychoterapeutem a supervizorem. V Aesculap Akademii se věnuje kurzům komunikace a syndromu vyhoření. Taktéž doplňuje tým lektorů v pokročilých kurzech simulační medicíny a spolupracuje na přípravě a realizaci kurzu trenérů Train The Trainer. Je výcvikovým lektorem budoucích psychoterapeutů v pětiletém akreditovaném psychoterapeutickém výcviku deseinsanalytického a hlubinnědynamického směru. 

Michale, v Aesculap Akademii jste již vedl řadu psychologických kurzů zaměřených na komunikaci, řešení konfliktů a práci se stresem. Čím nás překvapí váš nově připravovaný kurz asertivity? 

Ostýchám se účastníky vábit na nějaká velká překvapení, ale mohu jim nabídnout svůj osobitý lektorský přístup, pro který se někteří z účastníků vracejí i na mé kurzy zaměřené na jiná témata. V komorní, vstřícné a přijímající atmosféře si mohou vyzkoušet komunikační techniky, o nichž se možná dozvídají v populárněpsychologických časopisech, ale prozatím necítí dostatek sebevědomí je „na ostro“ v životě použít.  Vyzkouší si vyslovit, respektovat, ale i odmítnout přání a potřeby vlastní i druhých lidí. Na konkrétních příkladech si ukážeme komunikační svízele v pracovním i soukromém životě, pojmenujeme si vnitřní psychické bloky, které lidem obvykle brání svobodně vyjadřovat jejich přání, a mnoho dalšího. 

 

Když ji člověk dostane pod „kůži“, dokáže empaticky a elegantně vycházet s lidmi, aniž by se cítil provinile, zlostně nebo ukřivděně. Vydařené osvojení asertivity tak snižuje naši úzkost z komunikace s ostatními lidmi, podporuje interpersonální sebedůvěru, vlastní sebeúctu, a tím i pocit životní spokojenosti.
  

Předpokládáte, že bude téma zajímavé i pro zdravotníky? 

Poptávka po základních pilířích metody asertivity se nám opakovaně objevovala ve všech dosavadních kurzech. Kupříkladu mnozí z účastníků Work Life Balance vnímají svou potřebu regenerovat od stresu, ale méně se jim v mezilidských vztazích daří asertivně vymezit čas a prostor pro sebe. V kurzech týmové spolupráce zas chybí čas na podrobnější přehled postupů, jak s kolegou asertivně a empaticky vyjednávat, aby spolupráce uspokojila oba dva. Podobné je to v kurzech řešení konfliktů ‒ pokud nám chybí základní znalosti o metodě asertivní komunikace a asertivního jednání v mezilidských vztazích, jako by nám chyběla voda při vaření polévky. Ze zkušeností z kurzů tedy předpokládáme, že osvěžení základních postupů asertivity by mohlo být pro širší zdravotnickou veřejnost užitečné. 

Skoro to zní, jako by se bez znalostí asertivity nedalo ve vztazích fungovat… 

Víte, někteří lidé se chovají asertivně, aniž by se to někde učili nebo aniž by své postoje a komunikační vzorce nazývali asertivitou. Vyrostli v rodinách, ve vztazích, kde bylo přirozené hledět na potřeby druhého, bylo přirozené druhého odmítnout, nebo mu naopak vyjít vstříc. Neprožívali přitom strach, pocit viny nebo obavy, že druhého zraní. Někteří z nás však takové štěstí neměli a hledají pak v životě jiné cesty, jak si takové dovednosti osvojit. Z vlastní zkušenosti vím, že osvojení technik asertivity přináší do dlouhodobých vztahů více radosti i uvolnění a méně konfliktů.  

Klára Dvořáková

Čtěte také

Zdá se, že prohlášení podobná tomu v titulku článku začínají být ze strany pacientů pomalu stejně frekventovaná, jako logicky mnohem očekávanější „díky, doktore“, „ díky, sestro“. Nejen lékaře, ale i ostatní zdravotníky nezřídka v jejich práci provází obavy z útoky těch, kterým zachraňují zdraví. S „pouhými“ medicínskými či ošetřovatelskými znalostmi si v tomto případě nevystačí. Ke slovu přicházejí kurzy, jak v pacientské džungli přežít.

14.08.2019
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie proškolila od roku 2002 v ČR přes 120 000 zdravotníků. Volbu řečníků, témat i kvalitní realizaci projektů zajišťuje její vědecká rada. V novém složení na další dvouleté funkční období byla k 1. červenci jmenována na slavnosti v Karolinu.

28.06.2019
Aesculap Akademie

V Olomouci proběhlo již 8. edukační sympozium České nefrologické společnosti Brodovy dny. Organizovala ho Česká nefrologická společnost ve spolupráci s Nadací Jana Broda a Českou asociací sester. V předvečer sympozia se jako již tradičně konal v Olomouci pod záštitou vzdělávací organizace Aesculap Akademie workshop na téma Jak bezpečně zvládat kritické stavy v dialýze.

24.06.2019
Aesculap Akademie