Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Antialergický nástřik v kolenní endoprotetice. Pouze prevence alergie?

8. Srpen 2011

Antialergický nástřik v kolenní endoprotetice. Pouze prevence alergie?

Jednou z příčin selhání úplné náhrady kolenního kloubu může být alergická reakce pacienta na použitý kov, tzv. hypersenzitivní reakce. Odhadem se u 10-15 % populace vyskytuje kožní alergická reakce na kovy, jež může vést k intoleranci kovové kloubní náhrady.

Nejčastější jsou alergie na nikl (Ni), kobalt (Co) a chrom (Cr). Tyto alergie mohou být příčinou špatného hojení ran po operačním zákroku, bolestí v oblasti kloubní náhrady, otoků okolních tkání, ekzému, urtikarie, vzniku píštělí a mohou až vést k aseptickému uvolnění kloubní náhrady.

Vztah mezi kožní a periprotetickou hypersenzitivitou není zatím dostatečně objasněn (stále chybí dostatek epidemiologických studií). Toho času nejsou stanoveny hladiny koncentrace jednotlivých kovových iontů, jejichž překročení by mohlo spouštět periprotetickou hypersenzitivní reakci. Některé hypersenzitivní reakce mohou být také vyvolány složkami kostního cementu.

Alternativní materiály endoprotéz

Důležitým faktorem v prevenci hypersenzitivní reakce je zamezení uvolňování iontů kovu do okolních tkání. V dnešní době mohou lékaři pacientům nabídnout upravené kovy postrádající ionty kobaltu, chromu či niklu, např. slitiny titanu, kdy ale artikulace ploch kovu s polyethylenem nevykazuje dobré otěruvzdorné vlastnosti. Další volbou jsou keramické materiály. Keramické povrchy můžeme dělit na jednovrstvé a vícevrstvé. Jednovrstvé vykazují výbornou odolnost a excelentní otěruvzdornost, jejich nevýhodou je příliš velký rozdíl pevnosti dvou kontaktních ploch (kov - keramika) a následné komplikace spojené s odlupováním povrchové vrstvy. Řešením tohoto problému může být užití vícevrstvých keramických povrchů.

AS nástřik povrchů endoprotéz

Jedním takovým vícevrstvým povrchem je i náš „zlatý“ AS coating neboli AS nástřik. AS nástřik sestává ze sedmi vrstev. První z nich - adhezivní - tvořena ionty chromu zprostředkovává ideální pevné spojení s podkladem (slitina CoCrMo). Tloušťka této vrstvy je přibližně 100 nm, následných pět vrstev je tvořeno nitridem chromu (CrN) a karbonitridem chromu (CrCN). Všechny jsou na sebe naneseny ve střídavém pořadí a tloušťka celé této mezivrstvy je okolo 2 µm. Ta opět zprostředkovává optimální spojení se svrchní tvrdou vysoce biokompatibilní keramickou vrstvou tvořenou nitridem zirkonia (ZrN) o tloušťce 2,5 µm. Tato metoda nanášení jednotlivých vrstev nese název PVD (physical vapour deposition)
a jedná se o Hi-tech proces chránící vlastní termosenzitivní jádro implantátu (slitina CoCrMo).

Série preklinických studií poukazují na výjimečnost AS nástřiku

1. vysoký stupeň biokompatibility;
2. velká mechanická pevnost;
3. vysoká odolnost (pevnost, tvrdost, otěruvzdornost) - výsledek Rockwell testu kategorie HF1 (nejvyšší), vynikající výsledky testu proti poškrábání;
4. výborná smáčivost keramického povrchu;
5. signifikantní otěruvzdorné vlastnosti - otěr AS vrstvy je přibližně o 60 % nižší ve srovnání s běžným CoCrMo materiálem;
6. spolehlivá nepropustnost iontů CoCrMo i při extrémním zatížení.

Vícevrstvý AS povrch je celosvětově unikátní. Pokud se výsledky jeho preklinických studií osvědčí
i v praxi, mohl by se stát nejen pouhým řešením pro alergické pacienty, ale i standardem při použití
v kolenní endoprotetice.

MUDr. Ondřej Rejda
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory