Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap® Ennovate® - Řešení pro fúzi

3. Leden 2019

Aesculap® Ennovate® - Řešení pro fúzi

Platforma Ennovate® kombinuje flexibilitu specifických operačních postupů, vysokou stabilitu dlouhodobých chirurgických výsledků s maximální efektivností procesů v nemocnicích pouze do jednoho systému. Společnost B. Braun Medical s.r.o. v průběhu XVI. kongresu České a slovenské spondylochirurgické společnosti 2018 úspěšně uvedla na český páteřní trh nástupce osvědčených transpedikulárně zaváděných bederních systémů S4® Spinal System a S4® Element Spinal System, systém Ennovate®. 

Po několikaletém vývoji vytvořil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry nový standard v oblasti transpedikulárně zaváděných systémů − platformu Ennovate®. Na český trh se bude tento systém uvádět postupně v průběhu roku 2019. Díky filozofii jednoho šroubu, jednoho systému a jedné platformy pro všechny operační postupy nabízí modulární platforma Ennovate® systémová přizpůsobitelná řešení pro všechny indikace a techniky a pro veškeré současné výzvy při operacích páteří.

 

Jedna modulární platforma

Ennovate® − to je ztělesněná platforma inovativních řešení a technologického pokroku, využívající chirurgických zkušeností a výrazně zvyšující klinickou účinnost. Od hrudní páteře až po osilium systém Ennovate®  usnadňuje svou flexibilitou operatérovi volbu implantátu pro potřeby ošetření různých typů patologií páteře. 

 

Ennovate® jeden šroub, bezprecedentní všestrannost

S technologií Ennovate® zavádíme bezprecedentní implantační technologii − všestrannou modulární páteřní platformu, která rozšiřuje flexibilitu a využívá operačních zkušeností. Modulárním řešením pro optimalizaci nemocničních procesů systém Ennovate® otevírá novou dimenzi standardizace a univerzálnosti:

 • Zjednodušené procesy v nemocnici a snížení skladových zásob.
 • Komplexní zákaznické služby.

Jedinečná platforma Ennovate® poskytuje mimořádnou operativní flexibilitu díky těmto unikátním technologiím

 • Šroub PentaCore® nabízí vynikající biomechanický výkon a skvělé dlouhodobé ukotvení.
 • Technologie PolyLock® sdružuje vícevrstvé atributy šroubů do jediného šroubu; to zajišťuje vysokou intraoperativní flexibilitu.
 • Jeden šroub použitelný pro širokou škálu indikací a přístupů pro chirurgii páteře.

Ennovate® jedna modulární platforma

 • Ennovate® je klíčem k novým chirurgickým zkušenostem a rozměrům léčby páteřních onemocnění.
 • Ennovate® je jedna platforma vhodná pro komplexní rozsah přístupů a indikací, které poskytují jedinečné řešení ve spondylochirurgii.
 • Přizpůsobitelné moduly nástrojů a implantátů zjednodušují procesy a operační efektivitu podle profilu nemocnice.

Ennovate® PolyLock® ovládání je klíčové

 • Úspěšná léčba začíná úvahou o indikaci a o koncepci individuálního operativního ošetření pacienta.
 • PolyLock® umožňuje přeměnou  jednoho typu šroubu na více typů  zjednodušení operačních kroků.
 • Mechanismus PolyLock® a intuitivně navržené nástroje dávají v každém kroku operace možnost všestrannosti a vynikající intraoperační flexibility.
 • Zjednodušení korekčních  manévrů.

Šroub Ennovate® PentaCore® ztělesnění fantastického biomechanického výkonu a vynikající stability

 • Šroub nabízí okamžitý záběr a skvělou trakci od prvního otočení − závit PentaCore® zajišťuje okamžitý kontakt s kostní hmotou a pocit kontroly nad implantátem.
 • PentaCore® je navržen tak, aby zajišťoval účinné ukotvení podél celé šroubovice. Na špičce má speciální spongiózní závit a na horním konci šroubu závit kortikální.
 • Jedinečný tvar jádra a konstrukce závitu šroubu zlepšují hmatovou zpětnou vazbu a zprostředkovávají zásadní informace o ukotvení v kosti.
Mgr. Hana Macáková
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Jedním z hlavních předpokladů zajištění bezpečnosti pacienta při operačním výkonu je plně funkční a kvalitní instrumentárium, které umožňuje lékařům provést operační zákrok přesně, a v co nejkratším čase. Název Aesculap je už více než 140 let synonymem pro vysokou úroveň kvality chirurgických nástrojů, nabízí však také komplexní servisní péči o nástroje. Dnes se zaměříme na některé klíčové kroky v takové péči.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Vědecká rada Aesculap Akademie pravidelně uděluje cenu za mimořádný přínos ve vzdělávání ve zdravotnictví. Tento rok ocenění získala v kategorii Nelékařské zdravotnické obory profesorka Helena Haškovcová za mimořádný přínos především v oblasti lékařské etiky, ale také dialýz. V kategorii lékařů si ocenění převzal profesor Zdeněk Krška za mimořádný přínos spojený s obnovením edice moderní „Albertovy sbírky“.

22.07.2021
Aesculap Akademie

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

17.06.2021
Aesculap Akademie