Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie učí studenty zacházet s infuzní technikou online

17. Červen 2021

Aesculap Akademie učí studenty zacházet s infuzní technikou online

Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou uspořádala kurz Infuzní technika v ošetřovatelské praxi. Společně tak vyšly vstříc studentům, kteří byli díky pandemii povolání do boje s covid-19 a nedostávalo se jim času na studium. Přestože kurz proběhl online, jeho významnou část tvořily praktické demonstrace zacházení s infuzními pumpami B. Braun Space. A účastníci byli víc než spokojení.

Infuzní technika B. Braun Space se v posledních letech na českém trhu velmi dobře etablovala a patří k preferovaným infuzním systémům. Jedním z důvodů jeho oblíbenosti je bezesporu fakt, že je systém otevřený průběžným aktualizacím a využití nových nástrojů. K těmto nástrojům patří například software pro cílenou infuzi, pacientem řízená analgézie, nástroj pro zachování kontinuální infuze a v neposlední řadě individuálně přizpůsobitelná knihovna léčiv se složitými terapeutickými režimy.Ty lze do systému nahrát jednoduchým upgradem softwaru. Jednotlivé přístroje jsou vybavené řadou bezpečnostních prvků, které předcházejí medicínským pochybením a významně usnadňují zdravotnickému personálu každodenní práci. Systém B. Braun Space může fungovat prakticky na jakémkoli oddělení v nemocnici a snadno ho lze přizpůsobit konkrétnímu pacientovi i potřebám jednotlivých medicínských oborů. B. Braun Space se díky své 70leté historii řadí ke špičce mezi infuzními systémy. Společnost B. Braun navíc k dodávkám infuzní techniky standardně nabízí řadu navazujících služeb a komplexní servis pro zákazníky.

Praktická část se věnovala základnímu i pokročilému spuštění a nastavení dávkovačů a infuzních pump s velkým důrazem na prevenci medikačních pochybení. Studenti se tak podrobně seznámili s využitím knihovny léčiv, tlakovými alarmy nebo podáním bolusové dávky pro rychlou stabilizaci pacienta. „Nejcennější pro mě bylo upřesnění, jak správně používat infuzní sety a techniku v běžné ošetřovatelské praxi,“ uvedl ve svém hodnocení jeden z kurzistů. „Praktická část a ukázky byly skvělé,“ doplnil ho další. Vůbec poprvé Aesculap Akademie pro online přenos použila kameru s vysokým rozlišením, která zajistila velmi kvalitní obraz a účastníci tak výrazně lépe viděli údaje na displejích přístrojů.

Teorie se zaměřila na vývoj infuzní techniky, její výhody, ale také rizika, na něž je potřeba si při podávání léčivých přípravků pacientům dát pozor. Dál lektor kurzistům detailně představil konstrukci infuzních pump a lineárních dávkovačů B. Braun Space. Ukázal jim také princip fungování, konstrukci a bezpečnostní prvky přístrojů nebo speciální terapeutické funkce a pokročilé možnosti dávkování léčiv. „Zaujalo mě, jak jsou infuzní pumpy inteligentní a že dokážou vychytat spoustu lidských chyb,“ okomentovala přednášky jedna ze studentek. 

Aesculap Akademie s Vysokou školou zdravotnickou spolupracuje dlouhodobě a aktivně se podílí především na praktickém vzdělávání jejích studentů. „Letos poprvé jsme do výuky zařadili nepovinný předmět Infuzní technika v ošetřovatelství,“ řekl odborný garant Aesculap Akademie Bc. Tomáš Kovrzek a dodal: „Mile nás překvapil vysoký zájem studentů. Doufám, že bude trvat i nadále a nepovinný předmět bude pokračovat i v dalším semestru, včetně praktického nácviku práce s infuzní technikou.“  

 

Petra Borová, DiS.
Redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze docent Jan Bláha je známý propagátor digitalizace zdravotnictví. 

20.09.2022

Pokročilá, Nadčasová, Digitalizovaná – nová přístrojová generace Spaceplus naplňuje všechna hesla, která si firma stanovila. 

20.06.2022

Metabolická jednotka intenzivní péče I. interní kliniky FN Plzeň zajišťuje nejvyšší stupeň intenzivní péče všem skupinám kriticky nemocných dospělých pacientů s výjimkou polytraumat.

20.06.2022