Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Aesculap Akademie prošlapává nové cesty ve vzdělávání zdravotníků

redakce Braunovin

13. červen 2023

Aesculap Akademie

Aesculap Akademie představuje živou edukační platformu, která flexibilně reaguje na potřeby zdravotnictví. Její silnou stránkou je široké využití moderních metod vzdělávání s důrazem na simulační medicínu a praktické dovednosti. Každý rok pořádá stovky kurzů a dalších akcí, na jejichž koncepci úzce spolupracuje se svou vědeckou radou. Ta se obměňuje každé dva roky. Pro následující období byli její členové jmenováni na slavnostním setkání, které v květnu proběhlo v Praze.

Zasedání vědecké rady Aesculap Akademie 2023
Vědecké rada Aesculap Akademie 2023 


Aesculap Akademie je vzdělávací instituce, která během více než dvaceti let existence potvrdila svou životaschopnost. V České republice disponuje třemi moderními školicími centry (v Praze, Hradci Králové a Olomouci), další přibylo nedávno v Bratislavě. Základ jejího portfolia tvoří praktické simulační kurzy a tréninky, součástí nabídky jsou i semináře a konference. Těmito akcemi prošly už tisíce zdravotníků. Za akademií stojí tým lektorů, kteří nejen že představují špičky ve svých oborech, ale také jsou schopni a ochotni své znalosti a dovednosti předávat kolegům.

Činnost akademie podporuje společnost B. Braun Medical. „Naše společnost chce být partnerem zdravotníků, i pokud jde o jejich vzdělávání, a chceme jim pomoci řešit reálné problémy, se kterými se v praxi setkávají. Ostatně již třicet let patříme i mezi poskytovatele péče, dominantně se věnujeme chronické dialýze, ale v poslední době pronikáme i do dalších oblastí,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK. 

Zasedání vědecké rady Aesculap Akademie 2023
Zasedání vědecké rady Aesculap Akademie 2023

Aesculap Akademie své aktivity koordinuje a konzultuje se svou vědeckou radou. Složení této skupiny pro nadcházející období let 2023 až 2025 bylo představeno na květnovém slavnostním setkání v Praze. Oproti minulosti je rada poněkud redukována co do počtu odborníků, což by mělo zvýšit její akceschopnost a flexibilitu. Má nyní deset členů z České republiky a pět ze Slovenska. Jejich úkolem je aktivní podíl na přípravě obsahu kurzů, lektorská a mentorská činnost či poskytování odborných kontaktů pro výuku.

„Vědecká rada nám ukazuje nové směry a inovativní přístupy ke vzdělávání a vytrhává nás z rutinních přístupů, což je pro nás klíčové,“ řekl RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, manažer Aesculap Akademie pro Českou republiku a Slovensko, s tím, že složení rady je modifikováno i podle témat, která bude akademie rozvíjet v následujícím období. Jednotliví členové rady na setkání v krátkých vstupech přiblížili svůj pohled na vzdělávání ve zdravotnictví a z jejich prezentací bylo zřejmé, jak široké spektrum přístupů, zkušeností a expertizy nová rada nabízí. 

Vzdělávací akce Aesculap Akademie jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických oborů. Kurzy jsou akreditovány odbornými lékařskými společnostmi. Specifikem je akreditace Royal College of Surgeons of England (RCS), kterou akademie získala v roce 2020 na tři roky a nyní byla po pečlivé evaluaci vzdělávacích programů prodloužena na další období. O tom, co vše obnáší úspěšně projít touto certifikací, hovořili dva britští chirurgové David Jones a Mike Wyatt.

Royal College of Surgeons a globální zastoupení Aesculap Akademie
Zleva: Salim Nazir, Tomáš Hrouda, Mike Wyatt, David Jones, Gabriela Soskuty, Jana Nothhelfer, Martin Kalina


„Akreditace Royal College of Surgeons si opravdu vážíme. Zavazuje nás pokračovat v úsilí o vysokou kvalitu všech našich vzdělávacích aktivit. Diskuse s auditorským týmem byla velice přínosná, obohacující a profesionálně vedená,“ uzavřel vzdělávací událost, při které se jmenovala i nová vědecká rada, Martin Kalina.

Členové vědecké rady Aesculap Akademie pro období 2023–2025

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.
vedoucí sestra II. Onkologické kliniky Národního onkologického ústavu v Bratislavě

Mgr. Marta Baričičová
manažerka pro bezpečnost pacientů, Univerzitní nemocnice Bratislava

MUDr. Petr Bystřický
člen výboru Herniologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP

Ing. Marek Gajovský, MBA
místopředseda České společnosti pro zdravotnickou techniku

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno

doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích

MUDr. Petr Koliba, MBA
primář Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
vědecký sekretář výboru České urologické společnosti ČLS JEP

doc. Ing. František Lopot, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

MUDr. Martin Polák
primář Interního oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav

MUDr. Ľubomír Polaščin
lékař sítě B. Braun Avitum zodpovědný za vzdělávání

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
vedoucí lékařka Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie FN v Motole

MUDr. Radovan Škuta
primář Chirurgické kliniky FN Trnava

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka České asociace sester

Ing. Marie Ředínová
členka předsednictva České ILCO
 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník