Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

9 z 10 zdravotníkov v Česku čelí násilným útokom pacientov. Na Slovensku ešte viac. Na Silvestra útoky možno pribudnú.

28. Prosinec 2016

9 z 10 zdravotníkov v Česku čelí násilným útokom pacientov. Na Slovensku ešte viac. Na Silvestra útoky možno pribudnú.

Deväťdesiat percent zdravotníkov v Česku sa stalo terčom útoku od pacientov alebo ich sprievodu. S vyhrážkami a nadávkami sa stretlo 78 % zdravotníkov, fyzické násilie zaznamenalo 23 % opýtaných.

Vyplýva to z tohtoročného unikátneho výskumu člena pracovnej skupiny Aesculap Akademie Jaroslava Pekaru na 896 českých zdravotníkoch. Z podobného výskumu Martiny Lepiešovej z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine medzi 1 220 sestrami z roku 2015 vyplynulo, že výskyt agresívneho správania pacientov v Česku a na Slovensku je skoro rovnaký. „Na základe štúdia faktorov, ktoré k agresivite vedú, možno predpokladať, že na Silvestra opäť útoky pribudnú,“ hovorí Jaroslav Pekara z Aesculap Akademie.

Povolanie všeobecnej sestry, lekára či záchranára je v Česku rizikové. Častým dôvodom je stále i rastúca agresivita spoločnosti, čo sa prejavuje u pacientov a ich príbuzných. „S týmto trendom je potrebné začať niečo robiť, ale najskôr je nutné ho detailne poznať. I preto vznikla moja štúdia,“ vysvetľuje motiváciu autor prieskumu Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., člen Pracovnej skupiny Aesculap Akadémie Bezpečnosť personálu. S násilím na pracovisku sa nestretla len desatina zdravotníkov. „Pacientka so mnou vyrazila dvere kvôli tomu, že som jej chcela zabrániť v úteku zo sprchy,“ opisuje v štúdii jeden zo svojich negatívnych zážitkov nemenovaná všeobecná sestra s 12-ročnou praxou. Fyzickému útoku čelilo v Česku počas jedného roka 206 zdravotníkov z 900, pričom 10 z nich bolo zranených.

 

Urážky a vyhrážanie sú na dennom poriadku

Najčastejšie sa v Česku musia zdravotníci brániť verbálnym útokom. Agresívne nadávky a vyhrážky si vypočulo 697 z celkového počtu 896 bez ohľadu na to, či bol zdravotníkom muž alebo žena. Dve tretiny z nich boli napadnuté samotným pacientom, vo zvyšných prípadoch sa do zdravotníkov slovne opreli pacientovi príbuzní. „Povedal mi, aby som sa pozrela na seba, že som tučná ako krava,“ opisuje nepríjemnú scénu s chronicky chorým pacientom z dialyzačného strediska všeobecná sestra s 22-ročnou praxou. Rovnako ako ona sa s podobnými urážkami stretne polovica sestier priamo v nemocnici či v zdravotníckom prostredí. Výnimkou však nie sú ani útoky v bytoch pacienta či na ulici, kde sa odohralo viac ako 35 % všetkých incidentov. Verbálnym útokom sú zo všetkých zdravotníkov najviac vystavené sestry, s násilím sa stretli dve tretiny z nich.

 

Agresiu pacientov zažilo na Slovensku viac než 97 % sestier

Výskum realizovaný na anonymnej vzorke 1 220 sestier z celého Slovenska v prvej polovici roka 2015 ukázal, že viac ako 97 % sestier sa v priebehu posledných 12 mesiacov pred vyplnením dotazníka stretlo s nejakou formou násilia. S verbálnou agresiou má skúsenosť 96,8 % sestier, s fyzickou agresiou 83,3 % z nich. Najčastejšiu skúsenosť s agresívnymi pacientmi majú na Slovensku sestry z jednotiek intenzívnej starostlivosti, z psychiatrie a tam, kde sa pracuje na viaczmennú prevádzku. Medzi dôvodmi agresie uvádzali sestry napríklad odmietnutie hospitalizácie, odsunutie výkonu alebo nespokojnosť pacienta s úrovňou poskytovanej starostlivosti. Výskyt sexuálnej, či už verbálnej, alebo fyzickej agresie uviedli sestry v 68,4 % a s tým, že u sestier s vekom do 30 rokov bol tento jav početnejší. „Výsledky ukazujú enormný výskyt agresie pacientov voči sestrám v slovenských nemocniciach. Alarmujúci je najmä fakt, že predovšetkým pri telesných formách agresie Slovensko výrazne presahuje počet útokov na sestry v zahraničí,“ komentuje výsledky štúdie jej autorka Martina Lepiešová.

 

Reakcie zdravotníkov: obrana, upokojovanie alebo útek

Pri detailnej analýze z českého prieskumu vyplynulo, že polovica zdravotníkov reagovala na pacientovu agresivitu pokojne a snažila sa pacienta presvedčiť, aby prestal. Každý tretí zdravotník sa bránil a každý piaty sa pokúsil ujsť. Niektorí berú útok ako ponaučenie do budúcnosti. „Dnes už viem, že pacient asi nemal svoj deň. Na dialýze sú ľudia veľmi chorí, čakajú na transplantácie, umierajú. Postupne mi dochádza, že nie je možné odhadnúť reakciu pacientov,“ zverila sa sestra z dialyzačného strediska. Základom správnej reakcie je podľa autora štúdie kontinuálna komunikácia. „Je dôležité, aby sa zdravotníci k ľuďom prihovárali, a to i vtedy, keď majú pocit, že hovoria do steny. Nemenej dôležitá je i melódia hlasu, na ktorú citlivo reagujú predovšetkým mentálne postihnutí alebo intoxikovaní pacienti,“ hovorí autor štúdie a zároveň školiteľ Jaroslav Pekara z Aesculap Akadémie.

 

Ako násiliu predchádzať, učia simulačné kurzy a čoskoro pribudnú aj skriptá

Účinnou prevenciou násilia je priebežné vzdelávanie a zdieľanie skúseností s ľuďmi, ktorí násilné správanie od pacientov zažili. „Aesculap Akadémia otvorila kurzy pre zdravotníkov zamerané na situácie s násilnými pacientmi už minulý rok. Výsledky štúdie ukazujú, že naše rozhodnutie venovať sa práve tomuto fenoménu bolo správne a rozhodne budeme v kurzoch pokračovať,“ hovorí zástupca Aesculap Akadémie MUDr. František Vojík. V kurzoch sa lektori Aesculap Akadémie sústreďujú predovšetkým na správanie a vystupovanie zdravotníkov. Je to totiž najvýznamnejší aspekt predchádzania vzniku krízovej situácie, keď sa zdravotníci učia nedať svojím správaním agresorovi šancu vyhrotiť situáciu vedúcu až k fyzickému útoku. „Veľa sa inšpirujeme u kolegov v Dánsku, kde majú systém prevencie veľmi prepracovaný. V spolupráci s Aesculap Akadémiou chystáme unikátne skriptá, ktoré vychádzajú práve z tzv. dánskeho modelu,“ uzatvára Jaroslav Pekara.

 

Reakcia na fyzické násilie
201 respondentov (100 %), ktorí zažili fyzické násilie. 5 respondentov (2,4 %) sa snažilo útočníka pri fyzickom násilí bezprostredne upokojovať, 6 respondentov (2,9 %) nerobilo nič, 90 respondentov (43,7 %) povedalo útočníkovi, nech prestane, 60 respondentov (29,1 %) sa snažilo brániť a 40 respondentov (19,4 %) sa snažilo ujsť.

 

Hlásenie fyzického násilia
201 respondentov (100 %), ktorí zažili fyzické násilie. 65 respondentov (32,3 %) fyzické násilie hlásilo, 136 respondentov (67,7 %) nehlásilo.

 

Komentáre respondentov
896 respondentov (100 % účastníkov výskumu), 33 respondentov (3,7 %) uviedlo v komentároch, že si za násilie môžu sami, 138 respondentov (15,4 %) uviedlo, že im chýba vzdelávanie v komunikácii, 142 respondentov (15,8 %) uviedlo, že nevedia ovládať emócie, 106 respondentov (11,8 %) uviedlo, že sa ich zamestnávateľ v prevencii násilia nesnaží, 96 respondentov (10,7 %) uviedlo, že hlavnou príčinou násilia je málo personálu a 381 (42,5 %) respondentov sa ku komentáru nevyjadrilo.
 

Prehľad kurzov Aescualap Akademie nájdete na www.aesculap-akademie.cz.

 

 

Soubory ke stažení: 
Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020