Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

20 let systému náhrady kyčelního kloubu Bicontact®

1. Únor 2008

20 let systému náhrady kyčelního kloubu Bicontact®

V oblasti implantace totálních endoprotéz kyčelního kloubu došlo během posledních dvaceti let k impozantnímu vývoji. Nové necementované endoprotézy přinesly širší a dokonalejší léčebné možnosti pro mladé i starší pacienty.

Výrobek a jeho historie

Výrobek

Jen velmi málo implantátů má za sebou tak dlouhou historii klinického používání bez nutnosti modifikace jako femorální komponenta endoprotézy Bicontact®. Byla vyvinuta v polovině osmdesátých let dvacátého století a v klinické praxi se používá již od roku 1987 coby sériově vyráběný implantát. Za dlouhá léta jejího používání bylo implantováno více než 400 000 těchto endoprotéz.

Slogan „Bone Preservation. For Years To Come“. (Ochrana kosti. Pro následující roky.) vyjadřuje princip chirurgické techniky založený na ochraně kostní tkáně a odpovídající designu endoprotézy Bicontact®. Femorální komponenta (dřík) této endoprotézy umožňuje dokonalou proximální implantaci (v horní části femuru) a v průběhu samotného výkonu ponechává operatérovi volnou ruku při výběru operační techniky cementované nebo necementované implantace. Filozofie systému Bicontact® a jeho základní princip vycházející z ochrany kostní tkáně již od první artroplastiky kyčelního kloubu jsou nyní aktuálnější než kdykoli předtím. 

Historické milníky

Od roku 1987 neuběhl téměř žádný rok, ve kterém by nedošlo ve vývoji systému Bicontact® k významné události. Následující chronologický přehled představuje jenom několik důležitých událostí ve vývoji tohoto systému a jeho zdokonalování ve světě.

1987
První implantace sériově vyráběné endoprotézy

1989
10 000 provedených implantací

1991
SD (Small Diameter) dříky pro řešení postdysplastických změn kyčelního kloubu

1993
Dříky Bicontact® pro revizní operace

1996
Dříky Bicontact® N pro Japonsko a Asii

1997
Jamky Plasmacup SC s kontaktním povrchem keramika/keramika

2000
Dříky Bicontact® S Standard s lineárním ofsetem

2003
Navigace OrthoPilot® pro systém Bicontact®

2005

Bicontact® D pro dysplastické indikace, Japonsko

2007
Sympózium „20 Years of Bicontact®“ (20 let systému Bicontact®), Berlín

Inovace

Inovace a dlouhodobé výsledky jsou klíčovými úkoly v problematice kloubních náhrad. Jak je však možné inovovat implantát, který nebyl během dvaceti let nijak modifikován?

Inovace systému Bicontact® je výsledkem nepřetržitého rozšiřování sortimentu femorálních dříků (např. pro nové terapeutické indikace nebo pro kostní konfigurace na asijském trhu), systému jamek kyčelního kloubu (primární intervence a revize), vývoje špičkových kontaktních povrchů (např. keramika-keramika) a vylepšeného implantačního instrumentária. Velmi důležité jsou také mnohé implantace endoprotéz Bicontact® s použitím navigačního systému OrthoPilot®.

Systém Bicontact® má za sebou dlouhou řadu úctyhodných výsledků. Vyhovuje plně požadavkům na moderní univerzální výrobek v kontinuálně zdokonalovaném systému zdravotní péče. Impozantní sbírka úspěchů systému je shrnuta v publikaci Bicontact®, vydané u příležitosti tohoto výročí.

Převzato z koncernového časopisu Online

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

20. srpna 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při níž byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory