Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Také dialyzovaní pacienti mohou cestovat

23. Září 2008

Také dialyzovaní pacienti mohou cestovat

V Kongresovém centru v Praze proběhl ve dnech 6. - 9. září 2008 již 37. ročník mezinárodní konference EDTNA/ERCA (Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace renální péče).

Praha, 23. září 2008 - Na 37. mezinárodní konferenci EDTNA/ERCA (Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester / Evropská asociace renální péče), která probíhala v pražském Kongresovém centru, prezentovala společnost B. Braun Avitum možnosti zahraničních pacientů s chronickým onemocněním ledvin navštívit Českou a Slovenskou republiku. Stánek koncipovala jako tématickou červenou tramvaj, symbolizující cesty a cestování. Společnost B. Braun Avitum v červené tramvaji prezentovala svá česká a slovenská dialyzační střediska s důrazem kladeným na vysokou kvalitu zdravotní péče poskytované dialyzovaným pacientům.

Mottem letošní mezinárodní konference bylo „Spojení teorie s praxí“. V tomto duchu se nesla i prezentace společnosti B. Braun Avitum. Prezidentka EDTNA/ERCA Jitka Pancířová k tomu říká: „Společnost B. Braun Avitum svou prezentací přesně vystihla motto celé konference. Díky dni otevře-ných dveří v Nuselském dialyzačním středisku navíc zprostředkovala všem návštěvníkům osobní zkušenost s vysokou úrovní péče o pacienty s chronickou nedostatečností ledvin v České republice. Není pochyb, že péče o nefrologické pacienty je na velmi vysoké úrovni a klinická praxe na českých dialyzačních střediscích v mnohém předčí i evropský standard.“

Specifika a možnosti cestování lidí závislých na dialýze

Dialýzovaní pacienti musí docházet na dialyzační ošetření obvykle třikrát týdně, přičemž jedno ošetření trvá 3 - 5 hodin. Jsou tedy fakticky vázáni jen na okolí svého bydliště a okolí místního dialyzačního střediska. Možnost navštívit Českou republiku a Slovensko jim tedy nabízí skvělou příležitost jak se vymanit ze stereotypu obdenní dialýzy, bez obav se v klidu zrekreovat a navíc poznat jedinečnou atmosféru a přírodní krásy „Srdce Evropy“.

Více informací naleznete na:
www.prazdninove-dialyzy.cz


O ledvinách a dialýze

Pacienti s chronickou nedostatečností ledvin mají tři možnosti léčby: hemodialýzu, peritoneální dialýzu nebo, transplantaci ledvin. Každý desátý člověk má problémy s ledvinami, ale jen jeden z deseti postižených o tom ví. Nemocné ledviny ovlivňují stav cév a tito lidé desetkrát častěji umírají na cévní mozkovou příhodu nebo infarkt myokardu. Zdravé ledviny přefiltrují a vyčistí každý den 200 litrů krve.
Pomáhají udržovat správnou hladinu chemických látek v těle, především sodíku, fosforu a draslíku. Vyrábějí hormony, které podporují tvorbu červených krvinek v kostní dřeně, regulují krevní tlak a pomá-hají udržovat kosti v dobrém stavu. Pravidelná dialýza plně nahrazuje funkci ledvin a udržuje tak
nemocné při životě. V současnosti je v České republice asi 5 000 pacientů závislých na dialyzační léčbě.

O mezinárodní konferenci EDTNA/ERCA

European Dialysis and Transplant Nurses Association/ European Renal Care Association
Mezinárodní konference má za cíl zdokonalovat vysokou úroveň péče o pacienty s chronickým onemoc-něním ledvin a jejich rodinné příslušníky. Současně podporuje výměnu odborných znalostí a zkušenos-tí v oblasti nefrologie. V Praze se od soboty 6. 9. 2008 do úterý 9. 9. 2008 konal již 37. ročník tohoto mezinárodního kongresu.

Více o kongresu naleznete na stránkách www.edtnaerca.org

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie