Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Změny v přístupu k péči o inkontinentní pacienty

1. Květen 2008

Změny v přístupu k péči o inkontinentní pacienty

Inkontinence moči má v soudobé společnosti téměř charakter civilizačního postižení. Charakterizována je jako bezděčný mimovolný odchod moči a týká se nejen lidí ve vážných stavech, případně pacientů v léčebnách či klientů v domovech pro penzisty, ale i významné části ženské populace, které tento sice jen slabý únik moči způsobí významný společenský i osobní handycap.

Pomůcky pro inkontinenci EgosanPomůcky pro inkontinenci Egosan - přehled savostíStresová inkontinence u žen a zbytnění prostaty u mužů jsou postižení řešitelná i chirurgicky, k tomu však nelze přistoupit vždy. Významnou součástí pomoci v nejrůznějších fázích postižení i terapie jsou tedy absorpční pomůcky - kalhotky, vložky, anatomické i neanatomické (obdélníkové) vložné pleny.

Inkontinenční pomůcky může předepsat lékař, v současnosti jsou pomůcky vázány na finanční limit podle postižení, například u 3. stupně na částku 1 400 korun a na maximální počet 150 kusů měsíčně. Pacienti jsou zároveň plně odkázáni na předepisujícího lékaře, který volí množství a typ pomůcky. Tento stav vede k tomu, že pacienti mají relativní nedostatek pomůcek, a dochází tak k „diverzifikovaným návštěvám“: pacient navštíví praktického lékaře a následně specialistu, kde od každého dostane „trochu“.

Tento stav je v rozporu s filozofií většiny firem, které dodávají na náš trh pomůcky pro inkontinenci, tedy i firmy B. Braun Medical. Pacient by měl mít možnost dostat kvalitní výrobky v plném rozsahu podle svého postižení.

Snahou výrobců je vyrábět co nejkomfortnější, diskrétní a maximálně prodyšné pomůcky, jejichž používání bude zároveň pro pacienta co nejjednodušší. Tímto směrem se ubírá i nová řada pomůcek pro inkontinenci Egosan® od italského výrobce Santex, kterou na českém a slovenském trhu distribuuje B. Braun Medical.

Pomůcky pro inkontinenci EgosanPomůcky pro inkontinenci EgosanPomůcky pro inkontinenci Egosan

Zákazník si na první pohled všimne nových tašek, které mají pro každý druh pomůcky jinou barvu a je na nich jasně definovaná velikost a absorpce. Toto je obal, ale co se změnilo uvnitř? Zaprvé jsou to nepropustné fólie v bílé barvě, aby se pomůcky co nejvíce přiblížily barvě spodního prádla, tedy aby byly co nejdiskrétnější. Zadruhé, a to je podstatnější, jsou všechny typy absorpčních pomůcek (vložky, vložné pleny a plenkové kalhotky) k dispozici ve čtyřech typech savostí, od tzv. „jednokapkové“ až po „čtyřkapkovou“. Toto rozdělení je důsledkem lepšího poměru buničiny a suberabsorbentu, který pohlcuje nepříjemný zápach a při styku s močí se přemění v gel.

U plenkových kalhotek jsme donedávna byli zvyklí pouze na dvě savosti, respektive na dva typy, tzv. denní a noční. Tím, že nyní máme k dispozici čtyři stupně savosti, se na rozlišení kalhotek na typ denní a noční nemění nic, jen je pro jednotlivý typ možná volba ze dvou savostí, což vede k optimalizaci při používání, a tím i nižší spotřebě těchto pomůcek. Jednou z možností efektivního použití je kombinace plenkových kalhotek s obdélníkovou vložnou plenou, která se vkládá do plenkových kalhotek Egosan® řady Plus, především u kombinované inkontinence.

Závěrem bych se rád zastavil u nových adjustací pomůcek pro 1. stupeň postižení, vložek Egosan® Florelle®. Změnou obalu prošel i tento produkt. Nový obal je laděn do světle modré barvy. Každá vložka je ještě samostatně zabalená ve fólii. Tyto vložky byly také inovovány po stránce užitných vlastností tak, aby splňovaly i nejnáročnější požadavky uživatelů. Jsou hypoalergické a mají vysokou absorpčí kapacitu se systémem Odour Secure™, který pohlcuje nepříjemný zápach.

I pomůcky pro inkontinenci jsou neustále zdokonalovány tak, aby splňovaly rostoucí nároky na jejich užitné vlastnosti a v co největší míře pomohly kompenzovat dané postižení pacientů.

Ing. Vladimír Čepelka
divize OPM

Úhrady dle platné metodiky VZP
I. stupeň - vložky pro lehkou inkontinenci 550 Kč / měsíc, max. 150 ks
II. stupeň - vložné pleny, vložky pro střední inkontinenci 900 Kč / měsíc, max. 150 ks
III. stupeň - plenkové kalhotky pro těžkou inkontinenci, vložné pleny, vložky 1400 Kč / měsíc, max. 150 ks
podložky Hrazeno ve výši 75 %, max. 60 kusů / měsíc
Ing. Vladimír Čepelka
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
0
Dosud nehlasováno