Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů?

8. Listopad 2011

Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů?

Dne 20. září 2011 proběhla v prostorách pražského konferenčního centra Tower odborná konference Leading Minds Forum, pořádaná deníkem E15. Konala se pod záštitou Koalice pro zdraví a za účasti doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ministra zdravotnictví ČR.

Mezi řečníky konference se dále objevil například Milan Kubek, prezident České lékařské komory, Pavel Kožený, ředitel Národního referenčního centra, Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví, Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, ředitel společnosti B. Braun Jiří Lukeš a další významní hosté. Odbornými garanty konference byly Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Česká asociace farmaceutických firem a Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků.

Cílem konference bylo diskutovat, jaký standard zdravotnické péče si čeští pacienti mohou a budou moci dovolit a definovat možnosti řešení úzkých míst souvisejících se zaváděním standardů zdravotnické péče.

Lepší fungování. Podle ředitele Národního referenčního centra Pavla Koženého je smyslem stanovení standardů a nadstandardů zefektivnění celého zdravotnictví.

 

 

 

 

 

 

 

Vzájemná spolupráce. V prvním odpoledním panelu na téma, jak změní reforma vztahy zdravotnických zařízení, farmaceutických firem a ostatních dodavatelů, zasedli vpravo od moderátorky náměstek ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jiří Deml, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Emil Zörner, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček a prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Miroslav Palát.

Otázka dohody.
Jana Petrenko připomněla, že nadstandardy tu byly už za komunismu. „Jde pouze o to, za co a kolik jsme ochotni legálně zaplatit. Když někdo kritizuje zavedení nadstandardů, měl by vydat sazebník úplatků,“ poznamenala výkonná ředitelka Koalice pro zdraví.

Bez robotů. Mezi nadstandard má podle šéfa resortu zdravotnictví Leoše Hegera patřit i většina robotických operací, které jsou velmi drahé a tři čtvrtiny z nich by se mohly provádět levněji standardním způsobem. Na snímku Leoš Heger s předsedou sněmovního výboru pro zdravotnictví Borisem Šťastným.

Na co stát má? Dopolední panelové diskuse na téma, jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit, se zúčastnili (zleva) moderátorka konference Ivana Šalomonová-Karhanová, místopředseda Asociace nemocnic České republiky Roman Kraus, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, ředitelka Koalice pro zdraví Jana Petrenko a prezident České urologické společnosti Miroslav Hanuš.

Zbytečná technika. Generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák mimo jiné připomněl, že nejen robotů, ale i dalších nákladných přístrojů je v českém zdravotnictví nadbytek.

Dialyzační péče. MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum, která provozuje síť dialyzačních středisek, uvedl, že zavedení nadstandardů u dialyzační péče je hůře uchopitelné. Již dnes ale například zavádíme možnost práce na laptopu v průběhu ošetření, připojení přes Wi-Fi apod.

Pacienti a pojišťovny. Druhá odpolední panelová diskuse se nesla v duchu otázky, co může reforma změnit na vztazích pacientů a zdravotních pojišťoven. Na toto téma diskutovali (zleva) předseda Grémia majitelů lékáren České republiky Marek Hampel, viceprezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Ladislav Friedrich, ředitelka sdružení Mamma Help Jana Drexlerová a náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Petr Nosek.

Nadstandardy i jinde. Podle ředitele společnosti B. Braun Medical PharmDr. Jiřího Lukeše jsou nadstandardy přijatelné například i v oblasti výživy, fyzioterapie či lázeňské péče.

Více podrobností o konferenci najdete na stránkách konference.e15.cz

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun