Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zlepšení kvality života pacientek a pacientů s poruchami pánevního dna je cílem jedinečného multioborového kongresu

27. Únor 2017

Zlepšení kvality života pacientek a pacientů s poruchami pánevního dna je cílem jedinečného multioborového kongresu

Jednotný koncept postupů a strategie léčby v kooperaci oborů, které se zabývají problematikou pánevního dna, v současné době neexistuje. Doposud každý jednotlivý obor řešil svou část problematiky sám, přitom některé poruchy by měly být posuzovány komplexně, tedy multioborově. Mezi takové poruchy patří například rektokély, prolapsy rekta, inkontinence stolice a moči a hlavně společné téma ODS (obstrukční defekační syndrom).

Rozhodli jsme se tedy zorganizovat první setkání všech oborů, které se problematikou pánevního dna zabývají.  Tato akce si neklade za cíl vytvořit přímo koncepty nebo doporučené postupy, ale zahájit diskusi a společnou mezioborovou komunikaci, což by mělo pacientům a pacientkám s poruchami pánevního dna přinést zlepšení kvality života.

 

Přednášky, diskuse i živé přenosy a bohatý doprovodný program

 

Kongres Chirurgie pánevního dna je vůbec prvním setkáním všech oborů, které se problematikou pánevního dna zabývají. Největší měrou se na programu budou podílet chirurgové, další významná sdělení budou mít gynekologové i urologové. Naplánovány jsou též přednášky anatomů. Mezi jedny z nejvýznamnějších hostů kongresu jistě patří profesor Naldini, jenž je považován v problematice pánevního dna za světovou špičku. Má obrovské zkušenosti v řešení prolapsů rekta. Navázal na operační řešení hemoroidektomie tzv. Longovou metodou a vyvinul nový typ stapleru, jehož použití bude jedním z témat našeho  setkání. Pozvali jsme také evropské špičky z oboru gynekologie i proktologie, což by mělo být příslibem zajímavé diskuse a zcela moderního pohledu na daná témata.

 

Program se ponese v přátelské, uvolněné atmosféře a měl by se zabývat tématy, která jmenované obory spojují. Prvního dne setkání by měly být oživením také živé přenosy z operačních sálů.  

Tématy letošního setkání jsou ODS, prolapsy rekta, rektokély, descensus dělohy, močová inkontinence žen a rozsáhlé radikální výkony v malé pánvi pro onkologická onemocnění. Je to poměrně široké spektrum, jež má za cíl upoutat velkou skupinu lékařů. Rádi bychom z našeho setkání vytvořili tradici a v dalších letech již jednotlivé tematické okruhy zúžíme.

V současnosti se začíná formovat Evropská asociace pro poruchy pánevního dna a bude velkým přínosem, budeme-li i v České republice s tímto trendem držet krok.

 

MUDr. Jan Flašar
Zástupce primáře

Chirurgické oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Více informací o kongresu i možnost přihlášení na něj naleznete na stránkách Aesculap Akademie. 
redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný.

11.04.2022

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

10.05.2021